PSB Relaties en Persoonlijke problemen (0.2 VTE langdurige vervanging) en PSB Bezoekruimte (0.5 VTE onbepaalde duur) Regio Ieper/Veurne

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 01.09.2022
Deeltijds, Onbepaalde duur

VACATURE
Psychosociaal begeleider Team Relaties en Persoonlijke problemen – Regio Ieper/Veurne – 0.2VTE Langdurige vervanging
Psychosociaal begeleider Bezoekruimte – Regio Ieper – 0.5VTE – Onbepaalde duur

We zoeken een Psychosociaal begeleider team Relaties en Persoonlijke problemen die integraal aan de slag gaat met cliënten en hun context. Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt. Samen met je cliënt en diens netwerk zoek je naar gepaste ‘oplossingen’.
Je sta in voor de psychosociale begeleiding op eerste lijn van kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsvragen.
Je maakt deel uit van een team dat zich focust op cliënten met persoonlijke problemen of met gezins- en/of relationele problemen.
Daarnaast begeleid je binnen de Bezoekruimte kinderen en hun netwerk (ouders, siblings, familie,…) die geen contact meer hebben omwille van een conflictueuze scheiding. Het doel van de Bezoekruimte is het herstellen van het contact tussen ouders en kinderen. De begeleiding bestaat zowel uit gesprekken als bezoeken waar stap voor stap gewerkt wordt aan contactherstel en duurzaam zelfstandig contact.

Jouw opdrachten
Psychosociaal begeleider Team Relaties en Persoonlijke problemen
▪ Je begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsproblemen conform de visie en werkingsprincipes van het CAW.
▪ Je werkt een hulpverleningsvoorstel en een begeleidingsplan uit op basis van de noden van de cliënt/het cliëntsysteem. Je zorgt voor een systematische en periodieke evaluatie en bijsturing van de begeleiding in samenspraak met het cliëntsysteem.
▪ Je biedt consult volgens expertise zowel aan externe diensten als aan collega’s intern.
▪ Je bouwt actief een netwerk met andere diensten uit in functie van de cliënten.
▪ Je neemt administratie op in functie van de cliënt en de organisatie.
▪ Je neemt deel aan relevant intern en extern overleg.

Psychosociaal begeleider Bezoekruimte
▪ Je behartigd de aanmeldingen binnen de Bezoekruimte. Je staat in voor de onthaal – en evaluatie gesprekken met de kinderen, de verblijf-en bezoekouders of andere opvoedingsverantwoordelijken.
▪ Je geeft de nodige informatie en advies door.
▪ Je staat in voor het organiseren en ondersteunen van de bezoeken

Jouw profiel
• Je beschikt minimum over bachelor diploma in een sociale/ menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
• Je staat open voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag en in het bijzonder voor kwetsbare cliënten. Je gaat proactief en outreachend aan de slag.
• Je hebt kennis van de sociale kaart.
• Je kan omgaan met crisissituaties en weet je staande te houden bij agressie.
• Je hebt kennis van omgaan met hoog conflictueuze scheidingssituaties, bemiddelingstechnieken en stelt je meerzijdig partijdig op.
• Je beschikt over bagage in het begeleiden van mensen met psychische en persoonlijke problemen en/of gezins- en relationele problematieken.
• Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken.
• Je beschikt over rijbewijs B en een wagen.

Arbeidsvoorwaarden
• Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je werkt afhankelijk van de noden vanuit de locatie Ieper/Veurne.
• Arbeidsovereenkomst 0,50VTE (19u/week) – onbepaalde duur + 0.2VTE (7.6u/week) – vervangingscontract
• Je werkt vanuit Ieper op dinsdagvoormiddag, woensdag tot 19u, donderdag tot 19u en de zaterdag om de twee weken tot 17u. Je werkt vanuit Veurne op vrijdagvoormiddagen.

Solliciteren
▪ Solliciteren kan t.e.m. donderdag 1 september 2022 Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be .
▪ Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke opdracht toegestuurd. De opdracht wordt terug verwacht op dinsdag 6 september om 12u.
▪ Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke opdracht komen op gesprek op vrijdag 9 september in de voormiddag, in de Krekelstraat 56 te Izegem.
▪ Extra info kan verkregen worden bij Marja Supponen via marja.supponen@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0490 58 57 87.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Download: 20220715_Vacature 0.50VTE Bezoekruimte + 0.20VTE RPP