Vacature ref.2019/11 Stafmedewerker communicatie en fondsenwerving voor Centrale Dienst

Genk
Reageren voor 31.03.2019
Deeltijds,Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Stafmedewerker communicatie en fondsenwerving (M/V/X) voor Centrale Dienst

Profiel

Bachelor communicatie Wetenschappen/ communicatie Management – of gelijkwaardige ervaring – Bijkomende opleiding wordt naar waarde geschat – Goede kennis van het Nederlands.

 

Contract

Een contract van onbepaalde duur, tewerkstellingsbreuk in percent 80% (30,40 uur per week) – startdatum zo snel mogelijk

 

Plaats van tewerkstelling

Stoffelsbergstraat 4, 3600 Genk

 

Vergoeding 

Volgens P.C. 319.01- aangevuld met extra legale voordelen

 

Solliciteren

Stuur een gemotiveerd schrijven met cv voor datum 31.03.2019

naar guy.vanderstraeten@cawlimburg.be en vacatures@cawlimburg.be

 

Meer info te verkrijgen bij de centrale dienst – TEL 089 300 150.

 

Selectieprocedure

Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden model 2) voor te leggen.

 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende culturen en/of die beschikken over interculturele competenties.

 

Meer info op cawlimburg.be

 

Wie zijn we?

CAW Limburg is een Centrum Algemeen Welzijnswerk met meer dan 300 personeelsleden in diverse locaties in Limburg. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of geen sociaal vangnet hebben kunnen bij ons terecht voor opvang. Verder hebben we een aanbod ambulante woonbegeleiding, helpen we daders, slachtoffers; gedetineerden en hun naastbestaanden. We werken outreachend vanuit verschillende werkingen en hebben een aanbod straathoekwerk. Ons hulpaanbod is zeer divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen.

 

Je staat in voor de uitvoering van het CAW beleid inzake communicatie, zowel intern als extern en bent verantwoordelijk voor de fondsenwerving zodat we onze missie en visie kunnen waarmaken.

Taakomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de fondsenwerving van CAW Limburg. Dit betekent dat je zicht hebt op de ondersteuningsnoden -en investeringsbehoeften in CAW Limburg. Je gaat actief op zoek naar donoren of projecten en bouwt mee aan een Limburgs netwerk in functie van gerichte en structurele fondsenwerving. Verder ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van dossieraanvragen, je volgt deze mee op en zorgt voor de uitvoering en rapportage.

 

Je bent ook verantwoordelijk voor de interne communicatie in CAW Limburg teneinde een goede informatiedoorstroming en een maximale afstemming op alle niveaus van het CAW te waarborgen. Daarnaast verzorg je onze externe communicatie, met als doel onze bekendheid te vergroten voor potentiële hulpvragers, partners en versterkt zo onze samenwerkingsverbanden, netwerken. Je werkt mee aan een proactief persbeleid, verzorgt onze publicaties, website en profileringscampagnes.

 

Wat verwachten we van jou?

Profiel

 • Je hebt ervaring met bovengenoemde taken. Je hebt een relevant diploma (communicatie, journalistiek,…) hoger onderwijs of gelijkwaardige ervaring.
 • Je hebt kennis van het Algemeen Welzijnswerk en affiniteit met onze doelgroepen.
 • Je bent een goede netwerker en sterke organisator.
 • Je hebt kennis van de nieuwe sociale media en digitale communicatie.
 • Je hebt een vlotte pen en bent verbaal sterk.
 • Je kan zelfstandig EN loyaal in een team werken.
 • Je hebt ervaring in het werken met de programma ’s van office 365.
 • Je kan werken met Adobe Indesign.
 • Je wil graag leren en kan je snel inwerken.
 • Je bent creatief, met aandacht voor kwaliteit.

 

Wat bieden wij je?

 • Een uitdagende en gevarieerde job in de sociale sector.
 • Systeem van groepsverzekering
 • Een 30.4/38 contract van onbepaalde duur met standplaats te Genk.
 • Verloning volgens P.C. 319.01, barema B1a.
 • Sociaal abonnement afhankelijk van de woonplaats.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen.

 

Download: Vacature ref.2019/11 Stafmedewerker communicatie en fondsenwerving voor Centrale Dienst