Vacature administratie medewerker boekhouding en personeelsadministratie

Brussel
Reageren voor 31.01.2021
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

Brussel is Samen Onderweg Naar Jeugdhulp Anders
Samenwerkingsverband SONJA ERTEEJEE
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BOEKHOUDING EN PERSONEELSADMINISTRATIE – 0,5 VTE ONBEPAALDE DUUR CONTRACT

Zin in een uitdaging? Wil je geschiedenis schrijven voor de Jeugdhulp van Brussel? Dynamisch en evolutief? Dan is deze vacature iets voor jou!

HOE MAAK JE HET VERSCHIL ?

Sonja Erteejee is het enthousiaste en creatieve samenwerkingsverband van 40 Jeugdhulpactoren Brussel.
De opdracht van het samenwerkingsverband bestaat er onder meer in om Kwalitatieve Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp verder uit te bouwen. Als teamlid van het team Sonja, onder aansturing van het Samenwerkingsverband Sonja Erteejee, detecteer je de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar cliëntgerichte oplossingen. Dit vanuit jouw expertise, jouw analytisch en creatief inzicht en door overleg met alle betrokkenen.
Wat maakt ons bijzonder:
– We vertrekken vanuit het gezin en gaan samen voor ‘Eén Gezin Eén Plan’. Het gezin bepaalt de hulp, wij ondersteunen het gezin waar zij dit nodig achten, waar wenselijk en op de thema’s die zij aanbrengen.
– Via de visie van Wrap Around helpen we het gezin een antwoord zoeken op zijn hulpnoden door o.a. een afdoend netwerk rond een gezin te plaatsen. Het gezinsplan dient een breed antwoord te geven op de noden van het gezin. Out of the box denken is broodnodig. We werken over de sectoren heen, in eerste instantie in het eigen netwerk, bij lokale initiatieven, jeugdhulp,… We zorgen hierbij dat het gezin de maximale regie blijft behouden. Cliëntparticipatie en diversiteit zijn bewuste keuzes.
– We stemmen de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp in Brussel sterk op elkaar af om maximale continuïteit voor de gebruiker te realiseren.
Alle leden van het samenwerkingsverband zijn actoren die een hulp- of ondersteuningsaanbod kunnen bieden.
Door de groei van het projectteam hebben we nood aan ondersteuning voor de goede administratie van ons personeel en de stipte boekhoudkundige opvolging van de projecten. Deze ondersteuning gebeurt onder de functionele supervisie van de centrale diensten van CAW Brussel, inzonderheid de personeelsdienst en de dienst boekhouding.

JOUW TROEVEN

– Je bent van nature een enthousiaste participatieve medewerker, die gelooft in de kracht van mensen en samenwerkingsverbanden. Je werkt gestructureerd, coördinerend, en draagt de visie van het samenwerkingsverband en het CAW mee uit.
– Je denkt op een positief kritische manier mee over oplossingen en weet daarbij verschillende belangen te integreren. Je bent communicatief sterk en stelt je flexibel, open op.
– Je hebt relevante “eerste lijn” ervaring binnen de boekhoudkundige en/of personeelsafdeling, je hebt kennis van meerdere talen en staat open voor diversiteit. Brussel heeft jouw hart gestolen.
– Analytisch boekhouding en budgetten hebben voor jou niet al te veel geheimen, je gaat vlot met cijfers om en kan financiële staten opstellen, analyseren en commentariëren. Ook personeelsadministratie (d.m.v. opvolging van de individuele prestaties, verlofaanvragen, onkostennota’s, ..) is echt jouw ding!
Check, check? Dan zijn we alvast op de goeie weg.
We zoeken namelijk een nieuwe collega om ons team te versterken.

JOUW TAKEN

– Je bent medeverantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de financiële administratie alsook de opmaak van de begrotingsvorstellen; dit gaat van de controle van de aankoopfacturen tot het periodiek nazicht van de staat van uitvoering van de begroting met het oog op een proactief financieel beheer in ruggespraak met de Zakelijk directeur van CAW Brussel.
– Je bent medeverantwoordelijk voor de personeelsadministratie van de Sonja medewerkers en draagt bij onder supervisie van de leidinggevende tot bepaalde HR processen (bv. bij selectie en werving).
– Je bent het aanspreekpunt van de personeelsdienst van CAW Brussel voor het beheer van alle personeelsdossiers en bezit daartoe noties van de arbeidswetgeving (arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten, ..)
– Je assisteert rechtstreeks de leidinggevende van de team Sonja.
– Je draagt bij tot de opmaak van samenwerkingsovereenkomsten op met partnerorganisaties,
– Je volgt de projectfinancieringen op en stelt op de ontwerpen van financiële projectrapporteringen; dit gebeurt in nauwe samenwerking met de dienst boekhouding van CAW Brussel uitgaande van de centraal beheerde analytische boekhouding.
Het team bestaat uit 15 medewerkers met verschillende functies. Je bent de administratieve spil in het geheel met een grote diversiteit aan taken, die je zelfstandig kan hanteren.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

De functie wordt uitgeoefend onder de directe leiding van de coördinator van de Cluster Kinderen, Jongeren en Gezinnen van CAW Brussel. In eerste instantie rapporteer je aan de teamondersteuner, die in eerste opvolgende lijn staat onder de coördinator. Je staat in nauw contact met de diensten boekhouden en personeelsdienst van CAW Brussel, die rechtstreeks onder leiding vallen van de Directie.

FUNCTIEVEREISTEN

– Minimum een financieel bachelor-diploma hoger onderwijs korte type A1. Kandidaten met andere relevante ervaring komen ook in aanmerking.
– Relevante werkervaring in de sector (non-profit/welzijnswerk) is een pluspunt.
– Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed), FRANS (goed). Kennis van andere talen vormt een pluspunt.
– Discreet en integer.

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN?

– Een boeiende job binnen een dynamische samenwerkingsverband; onder werkgeverschap van CAW Brussel;
– betaling volgens barema B1a ( PC 319.01)
– een 0,5 VTE onbepaalde duur contract;
– extra verlofdagen;
– gratis woon-werkverkeer met treinabonnement;
– maaltijdcheques;
– mogelijkheid tot thuiswerk.

Er wacht een interessant takenpakket voor een ambitieus iemand die geen uitdaging uit de weg gaat !

ZOEKEN WIJ NAAR JOU ?

Je hebt een diploma financiën of gelijkgesteld door ervaring? Je hebt goesting om deze job te doen?
Stuur jouw CV en motivatie naar : cinzia.tagliavini@sonja-erteejee.be De uiterste inschrijvingsdatum is 31 januari 2021.
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.