Vacature Centrumverantwoordelijke team Thuisloosheid

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 23.05.2019
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Centraal-West-Vlaanderen.

Vacature centrumverantwoordelijke – team thuisloosheid

(onbepaalde duur – 19u – verspreid over 4 dagen  )

Het team thuisloosheid gaat integraal aan de slag met hulpvragers met een thuisloosheidsproblematiek. Dit kan in een studio-opvang, een collectieve groepsopvang of via een ambulante woonbegeleiding als natraject van een residentiële begeleiding. Als centrumverantwoordelijke neem je de leiding van het team. Je coördineert, garandeert en optimaliseert de dagelijkse werking binnen de missie van de organisatie en de visie op het beëindigen van thuisloosheid. Daarnaast sta je in voor de opvolging en planning van de dagdagelijkse praktische, huishoudelijke en hulpverlenende aspecten binnen een residentiële setting.

Jouw opdrachten 

Je leidt het team thuisloosheid: coachen, sturen, leiden van de wekelijkse teamvergadering.

Je volgt de dossiers van de medewerkers op en organiseert supervisie. Je volgt samen met de psychosociale begeleider het begeleidingsplan op, volgt de systematische en periodieke evaluatie op en stuurt de begeleiding bij in samenspraak met de psychosociale begeleider.

Je coördineert, garandeert en optimaliseert de dagelijkse werking binnen de missie van de organisatie en de visie op het beëindigen van thuisloosheid.

Je staat in voor de opvolging en planning van de dagdagelijkse praktische, huishoudelijke en hulpverlenende aspecten binnen een residentiële setting: coördinatie in- en uitstroom, toewijzing dossiers aan hulpverleners, opvolging infrastructuur en de technische aspecten inherent aan een residentiële werking in tandem met de ondersteuner opvangcentrum. Je stimuleert en ziet toe op het naleven van de interne afspraken in een residentiële setting.

Je bewaakt de inhoudelijke werking, in tandem met de clusterverantwoordelijke thuisloosheid en crisis. Je verzorgt een constructieve en proactieve communicatie vanuit de opvangcentra naar de clusterverantwoordelijke en vice versa.

Je voert HR uit op eerstelijnsniveau: formele gesprekken uit de gesprekscyclus, planning dienstrooster, opvolging verlofregeling, opmaak beurtrol gsm-permanentie,… .

Je staat proactief in voor bekendmaking, netwerking en lokale verankering in de regio.

Je signaleert knelpunten in het hulpverleningsaanbod.

 

Jouw profiel

Je beschikt minimum over een bachelor diploma in een sociale/ menswetenschappelijke richting.

Je hebt affiniteit met de verschillende thema’s binnen het Algemeen Welzijnswerk: financiële hulpverlening, thuisloosheid, gezins- en relationele problemen, echtscheiding, opvoedingsondersteuning, kansarmoede,… .

Jouw kennis rond eerstelijns hulpverlening bij zeer diverse maatschappelijk kwetsbare doelgroep is een extra troef.

Je verbindt de eigen persoonlijke overtuiging met de missie, visie en deontologie van het CAW.

Je werkt vlot samen met anderen en bent flexibel ingesteld.

Je kan plannen, organiseren en delegeren.

Je kan leidinggeven aan een groep medewerkers en hun ondersteunen in hun ontwikkeling.

Je kan doordacht standpunten innemen.

 

Je werkt binnen PC 319.01 barema b1b aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je werkt vanuit de locaties van de opvangcentra, gelegen in Ieper.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur – 19u te spreiden over minimum 4 dagen.

Solliciteren kan t.e.m. donderdag 23/05/2019. Selectiegesprek gaat door op dinsdag 04/06/2019 in de namiddag in de Krekelstraat 56 – Izegem.

Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be. De selectieprocedure bestaat uit een gesprek, een schriftelijke opdracht en een assessment.

Extra info kan verkregen worden bij Charlotte Dewitte.
charlotte.dewitte@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0478 72 91 47.

 

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Download: 2019_05_08_Vacature Centrumverantwoordelijke Team Thuisloosheid