Vacature Centrumverantwoordelijke Team Vluchthuis/Coördinatie crisisnetwerken

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 30.09.2019
Deeltijds, Onbepaalde duur

Vacature Centrumverantwoordelijke Team vluchthuis/ Coördinatie crisisnetwerken
(onbepaalde duur – 19u – gespreid over 4 dagen)

Het team vluchthuis gaat integraal aan de slag met hulpvragers die, op basis van intra familiaal geweld, nood hebben aan een residentiële begeleiding op geheim adres. Als
centrumverantwoordelijke neem je de leiding van het team. Je coördineert, garandeert en optimaliseert de dagelijkse werking binnen de missie van de organisatie en de visie op de aanpak van intra familiaal geweld en het beëindigen van thuisloosheid. Daarnaast sta je in voor de opvolging en
planning van de dagdagelijkse praktische, huishoudelijke en hulpverlenende aspecten binnen een residentiële setting.
Naast de aansturing van het team vluchthuis, coördineer je de 3 crisisnetwerken in het werkingsgebied van CAW Centraal-West-Vlaanderen (Roeselare-Izegem-Tielt / Ieper-Poperinge /
Veurne-Diksmuide) en het multidisciplinair crisisoverleg.

Jouw opdrachten
Centrumverantwoordelijke Team vluchthuis
Je leidt het team vluchthuis: coachen, sturen, leiden van de wekelijkse teamvergadering.
Je volgt de dossiers van de medewerkers op en organiseert supervisie. Je volgt samen met de psychosociale begeleider het begeleidingsplan op, volgt de systematische en periodieke evaluatie op en stuurt de begeleiding bij in samenspraak met de psychosociale begeleider.
Je coördineert, garandeert en optimaliseert de dagelijkse werking binnen de missie van de organisatie en de visie op de aanpak van intra familiaal geweld en het beëindigen van thuisloosheid.
Je staat in voor de opvolging en planning van de dagdagelijkse praktische, huishoudelijke en hulpverlenende aspecten binnen een residentiële setting: coördinatie in- en uitstroom, toewijzing dossiers aan hulpverleners, opvolging infrastructuur en de technische aspecten inherent aan een residentiële werking in tandem met de ondersteuner opvangcentrum. Je stimuleert en ziet toe op het naleven van de interne afspraken in een residentiële setting.
Je bewaakt de inhoudelijke werking, in tandem met de clusterverantwoordelijke thuisloosheid en crisis. Je verzorgt een constructieve en proactieve communicatie vanuit de opvangcentra naar de clusterverantwoordelijke en vice versa.
Je voert HR uit op eerstelijnsniveau: formele gesprekken uit de gesprekscyclus, planning dienstrooster, opvolging verlofregeling, opmaak beurtrol gsm-permanentie,… .
Je staat proactief in voor bekendmaking, netwerking en lokale verankering in de regio.
Je signaleert knelpunten in het hulpverleningsaanbod.

Coördinator crisisnetwerken en multidisciplinair crisisoverleg
Een regionaal crisisnetwerk is een intersectoraal samenwerkingsverband tussen hulp- en dienstverleners dat voorziet in crisisopvang buiten de kantooruren en tijdens het weekend. Dit wordt gekoppeld aan ambulante begeleiding vanaf de eerstvolgende werkdag met oog op het deblokkeren van de crisissituatie.
Het multidisciplinair crisisoverleg is een overleg, dat op afroep samenkomt, en tracht vanuit een gedeelde zorg te zoeken naar oplossingsstrategieën om op korte termijn de crisissituatie te deblokkeren en op lange termijn een traject uit te stippelen met oog op een duurzaam woonperspectief.
Je hoofdopdracht bestaat erin te zorgen dat de samenwerking tussen alle partners zo vlot mogelijk verloopt: de calltaker die instaat voor de telefoonpermanentie; de professionele medewerkers en de vrijwilligers die instaan voor het onthaal van de cliënt in crisis in het crisisbed; de residentiële partner (OCMW, WZC) die instaan voor de infrastructuur van het crisisbed; de ambulante diensten die de verdere begeleiding opnemen. Als coördinator van het multidisciplinair crisisoverleg roep je, na aanmelding, de partners samen, faciliteer en stimuleer je de intersectorale samenwerking en volg je de casus zo lang als nodig op.
Je fungeert als aanspreekpunt en overlegt op regelmatige tijdstippen met alle betrokken partners om de samenwerking te optimaliseren. Je stuurt bij waar nodig.

Jouw profiel
Je beschikt minimum over een bachelor diploma in een sociale/ menswetenschappelijke richting.
Je hebt kennis van intersectorale netwerken en kent de sociale kaart op vlak van Wonen en Thuisloosheid.
Je hebt affiniteit met de verschillende thema’s binnen het Algemeen Welzijnswerk: financiële hulpverlening, thuisloosheid, gezins- en relationele problemen, echtscheiding,
opvoedingsondersteuning, kansarmoede,… .
Jouw kennis rond eerstelijns hulpverlening bij zeer diverse maatschappelijk kwetsbare doelgroep is een extra troef.
Je verbindt de eigen persoonlijke overtuiging met de missie, visie en deontologie van het CAW.
Je werkt vlot samen met anderen en bent flexibel ingesteld.
Je kan plannen, organiseren en delegeren.
Je kan leidinggeven aan een groep medewerkers en hun ondersteunen in hun ontwikkeling.
Je kan doordacht standpunten innemen.
Je werkt binnen PC 319.01 barema b1b aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je werkt vanuit de locatie van het vluchthuis, gelegen in Roeselare. In functie van samenwerking m.b.t. de crisisnetwerken werk je over het ganse werkingsgebied.
Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur – 19u te spreiden over minimum 4 dagen.
Solliciteren kan t.e.m. maandag 30/09/2019.
Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be. De selectieprocedure bestaat uit een gesprek, een schriftelijke opdracht en een assessment.
Extra info kan verkregen worden bij Charlotte Dewitte. charlotte.dewitte@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0478 72 91 47.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

 

 

Download: 2019_09_Vacature centrum verantwoordelijke vluchthuis