Vacature hulpverlener Gedragstraining

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 12.04.2024
Deeltijds, Onbepaalde duur

Vacature Vacature hulpverlener Gedragstraining – 0,50 VTE (19U) – onbepaalde duur

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.

Er wordt in groep stilgestaan bij de oorzaken en de gevolgen van het delinquent gedrag, het veranderen van rigide denkpatronen, het ombuigen van negatief gedrag en aanleren van sociale en probleemoplossende vaardigheden. De training is bedoeld voor personen die slechts een gebrekkig inzicht hebben in de achterliggende dynamiek of in het hanteren van adequate oplossingsstrategieën.

De Gedragstraining werkt vanuit een welzijns- en herstelgerichte benadering van plegers van misdrijven waarbij een alternatief geboden wordt voor de gevangenisstraf, de geldboete en de autonome werkstraf. Het bestaat uit een opgelegd leer- en begeleidingsproces voor plegers van criminele feiten waarbij het misdrijf vermoedelijk een signaal is van een achterliggende problematiek. Het biedt de mogelijkheid om aan een toekomstperspectief en aan een (re)integratie te werken binnen de samenleving.

Als gedragstrainer maak je deel uit van de cluster ‘IFG/Slachtofferhulp’ binnen het CAW Centraal West-Vlaanderen. Je maakt eveneens deel uit van een provinciaal netwerk van gedragstrainers (samen met CAW Noord West-Vlaanderen, CAW Zuid West-Vlaanderen, stad Kortrijk, groep Intro en Vias).

Jouw opdrachten
Gedragstrainer

 • Samen met een team van medewerkers gedragstraining, werk je een kwaliteitsvol aanbod uit rond de thema’s intrafamiliaal geweld, agressie, drugs, alcohol en sociale vaardigheden.
 • Je staat in voor het geven van vormingen aan mensen die naar aanleiding van strafbare feiten in aanraking zijngekomen met justitie. De vorming wordt opgelegd als voorwaarde vanuit justitie.
  Het aanbod bestaat uit 5 soorten thematische vormingen (modules): sociale vaardigheden, agressie, agressie in hetkader van intra familiaal geweld, drugmisbruik en alcoholmisbruik.
  Een gedragstraining is een gestandaardiseerd vormingspakket van 20 uur in groep en 3 individuele gesprekken. Devorming rond intra familiaal geweld bestaat uit 18 uur in groep en 5 individuele gesprekken. De vormingen verlopenvolgens een vast inhoudelijk draaiboek, methodieken die gebruikt worden kunnen variëren. De groep zal bestaan uit 10deelnemers en 2 trainers.
  Een vorming is gericht op het bijbrengen van inzicht in het eigen gedrag, kennisoverdracht en het inoefenen vangedragsalternatieven.
 • Je houdt individuele kennismakings- en evaluatiegesprekken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van justitiabelen, volgens bepaalde processen en procedures.
 • Je onderhoudt contacten met de verschillende justitiële actoren (justitie-assistenten, magistratuur…) met het oog opopvolging, sensibilisering en samenwerking.
 • Je onderhoudt contacten met het brede hulp- en zorgverleningslandschap, i.f.v. specifieke doorverwijzingen.

 

Jouw profiel
Kennis en knowhow aangaande de thema’s en het geven van vormingen zijn belangrijk, maar jij als persoon staat op de voorgrond.
Jouw goesting om in deze vernieuwende setting aan de slag te gaan in nauwe samenwerking met collega’s en het ruimere provinciale team zijn minstens even belangrijk.

 • Je hebt een authentieke, onbevooroordeelde houding t.a.v. cliënten en derden, met extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen.
 • Je kan zorgzaam confronterend optreden wanneer aangewezen.
 • Je hebt affiniteit met de verschillende thema’s: sociale vaardigheden, agressie, agressie in kader van intra familiaal geweld, drugmisbruik en alcoholmisbruik.
 • Jij hebt ervaring in het werken met en leiden van groepen. Je weet hoe groepsdynamische processen werken. Je kan omgaan met weerstand of niet gemotiveerde deelnemers.
 • Je legt snel nieuwe professionele contacten binnen en buiten de organisatie en bent gericht op samenwerking.
 • Jouw probleemoplossende vaardigheden zorgen ervoor dat je vlot kan inspelen op nieuwe en onverwachte situaties. Je kan bemiddelen in conflicten en laat iedereen hierbij in zijn eigenwaarde.
 • Planning en administratie zijn voor jou essentiële zaken in jouw job.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te kunnen verplaatsen binnen West-Vlaanderen.

 

Ons aanbod

 • We bieden je een uitdagende job met ondersteuning via intervisie, supervisie en coaching.
 • Je komt terecht in een organisatie in beweging, waar je ervaring kan opdoen en groeien. Opleidingskansen doorheen jouw gehele loopbaan. Bij opstart krijg je een aangepast introductie- en coachingstraject.
 • We bieden je een contract van onbepaalde duur, 0,5 VTE (19u) per week te spreiden over 3 dagen
 • Je werkt binnen PC 319.01 barema: B1c, aangevuld met een hospitalisatieverzekering.
 • Je uitvalsbasis is Roeselare – Ieper.
 • Je werkt minstens 1 avond per week tot 19u – afhankelijk van de vraag tot gedragstraining ’s avonds kan dit tijdelijk ook meer zijn.

 

Solliciteren

 • De selectieprocedure loopt tot er een geschikte kandidaat gevonden wordt.
 • De selectie bestaat uit een selectie in de CV en motivatiebrieven, een schriftelijke proef en een selectiegesprek.
 • Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be .

 

Extra info kan verkregen worden bij Céline Bisschop Céline.bisschop@cawcentraalwestvlaanderen.be of 0492/22.54.14.
CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Download: 0.50VTE Gedragstraining - onbepaalde duur