Vacature ref. 2020/37 – hulpverlener – Team Slachtofferhulp CAW Limburg

Hasselt + Sint Truiden
Reageren voor 28.11.2020
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Hulpverlener (M/V/X) voor Team Slachtofferhulp

Profiel

Bachelor/Master in menswetenschappelijke richting – Bijkomende opleiding wordt naar waarde geschat  –   Goede kennis  van  het  Nederlands

 

Contract

Een contract voor 50% onbepaalde duur en mogelijkheid tot tijdelijke uitbreiding tijdskrediet, ingaand op 1 januari 2021

 

Plaats van tewerkstelling

Tewerkstelling op beide plaatsen:

Hasselt

St Truiden

 

Vergoeding

Volgens P.C. 319.01- aangevuld met extra legale voordelen

 

Solliciteren

Stuur een gemotiveerd schrijven met cv voor 28 november 2020 naar messina.bosmans@cawlimburg.be; vacatures@cawlimburg.be

 

Info en uitgebreid functieprofiel te verkrijgen bij Messina Bosmans, teambegeleider Team Slachtofferhulp – messina.bosmans@cawlimburg.be – GSM 0495/48.36.87

 

Selectieprocedure

Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 1 december, en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden model 2) voor te leggen.

Niet weerhouden kandidaten worden 6 maanden opgenomen in het intern sollicitantenbestand, tenzij men verzoekt hieruit verwijderd te worden.

 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende culturen en/of die beschikken over interculturele competenties. Meer info op www.caw.be

 

 

CAW LIMBURG vzw | Stoffelsbergstraat 4 | 3600 Genk | tel. 089 300 150 | fax 089 615 299

 

 

Wie zijn we?

 

CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en om veiligheid in het gezin te (her)installeren, geweld te stoppen en te voorkomen en schade residentiële hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.

 

Het team Slachtofferhulp is een onthaal- en begeleidingsteam binnen de Forensische Cluster van CAW Limburg. De Forensische Cluster werkt met daders en slachtoffers van misdrijven en hun naasten. Ze draagt een welzijnsgerichte, emancipatorische en herstelgerichte visie uit.

 

Het team Slachtofferhulp staat in voor het onthaal en de begeleiding van meerder- en minderjarige slachtoffers, na- en naastbestaanden van misdrijven, nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen en van zelfdoding, slachtoffers van rampen en terreur.

 

Een hulpverlener binnen Slachtofferhulp staat in voor:

 

 • Het behandelen van aanmeldingen, zowel persoonlijk, telefonisch als schriftelijk
 • Het bieden van een cliëntgericht en kwaliteitsvol onthaal aan personen die zich op eigen initiatief ofwel na doorverwijzing van politie of andere organisaties aanmelden. Hierbij wordt de aanmeldingsvraag verduidelijkt, wat kan resulteren in een begeleiding of verwijzing
 • Het bieden van kortdurende of langdurende psychosociale begeleiding aan de cliënt/het cliëntsysteem (kinderen – volwassenen, individueel of in groep).

Concreet betekent dit:

 • Emotionele ondersteuning: psycho-educatie inzake verwerkingsproces, rouw – en traumabegeleiding, …
 • Praktische en juridische hulpverlening: administratieve ondersteuning, informatie geven over weg van de klacht, schadevergoeding…
 • Deelname aan teamvergaderingen, supervisie, intervisie, cliëntoverleg en vertegenwoordiging op interne en externe vergaderingen

 

 

Wat verwachten we van jou?

 

Kerncompetenties:

 • Sterke gesprekstechnische-, sociale- en hulpverlenende vaardigheden
 • Kennis van en uitgesproken interesse voor het werken met de doelgroep, systemen en hun context
 • Kunnen omgaan met crisissituaties en uitgesproken emoties van mensen
 • Hanteren van een professionele betrokkenheid bij de cliënt
 • Deontologisch correct handelen
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid in het plannen en uitvoeren van je taken, zonder het teambelang uit het oog te verliezen
 • Zorgvuldige administratie en registratie; professionele communicatie met en verslaggeving naar samenwerkingspartners

 

Ervaring:

 • Affiniteit met de doelgroep van Slachtofferhulp, zowel volwassenen, jongeren als kinderen
 • Ervaring met gesprekken waarin emoties hoog oplopen
 • Kennis van rouw en trauma is zeker een meerwaarde

 

Werkregime:

 • Bereidheid tot avondwerk op dinsdag

 

Wat bieden wij je?

 

 • Gedreven en spontaan team dat je van harte welkom wilt heten
 • Een uitdagende, afwisselende job
 • Verloning volgens PC 01, barema B1c
 • Haard- of standplaatsvergoeding indien van toepassing
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering
 • Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen
 • Sociaal abonnement
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie volgens wettelijk tarief

Download: 2020-37 SH - HV