Vormingswerker Forensisch Welzijnswerk

Boom Mechelen Lier
Bepaalde duur, Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Over ons

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekken we vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf. Zo stimuleren en motiveren we hun zelfredzaamheid.

Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren uit het werkveld en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier is op zoek naar 2 deeltijdse vormingswerkers, dit voor 40% en 80%.

Over de job

Als trainer maak je deel uit van de cluster ‘Forensisch Welzijnswerk’ binnen het CAW Boom Mechelen Lier. Je maakt eveneens deel uit van een provinciaal netwerk van gedragstrainers (samen met CAW De Kempen, CAW Antwerpen en Vias).

Je staat in voor het geven van vormingen aan mensen die naar aanleiding van strafbare feiten in aanraking zijn gekomen met justitie. De vorming wordt opgelegd als voorwaarde vanuit justitie.

Het aanbod bestaat uit 5 soorten thematische vormingen: sociale vaardigheden, agressie, agressie in het kader van intra familiaal geweld, drugmisbruik en alcoholmisbruik.

Een gedragstraining is een gestandaardiseerd vormingspakket rond 1 thema, van 20 uur in groep. Je voert ook 3 individuele gesprekken met de deelnemers. De vorming rond intra familiaal geweld bestaat uit 18 uur in groep en 5 individuele gesprekken. De vormingen verlopen volgens een vast inhoudelijk draaiboek, methodieken die gebruikt worden kunnen variëren. De groep zal bestaan uit maximum 10 deelnemers en 2 trainers.

Een vorming is gericht op het bijbrengen van inzicht in het eigen gedrag, kennisoverdracht en het inoefenen van gedragsalternatieven.

Over jou

Goesting om in deze setting aan de slag te gaan in nauwe samenwerking met je collega’s en het ruimere provinciale team.

Voor groepen staan schrikt je niet af.

Je hebt een authentieke, onbevooroordeelde houding t.a.v. cliënten en derden, met extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

Je werkt vanuit een open leerhouding  en communicatie samen met collega’s en derden.

Je onderhoudt een professionele communicatie en verslaggeving met de verwijzer.

Jouw probleemoplossende vaardigheden zorgen ervoor dat je vlot kan inspelen op nieuwe en onverwachte situaties. Je kan bemiddelen in conflicten en laat éénieder in zijn eigenwaarde.

Planning en administratie zijn voor jou essentiële zaken, die je graag op orde houdt in jouw job.

Je hebt oog voor de bredere maatschappelijke context en signaleert knelpunten zowel naar je leidinggevende als naar partners.

Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor of HBO5) in een menswetenschappelijke richting of gelijk door ervaring.

Avondwerk (1 avond per week) en occasioneel zaterdagwerk vormt voor jou geen probleem want dat biedt jou ook flexibiliteit overdag.

Je standplaats is Mechelen. Je bent bereid om, indien nodig, ook bij te springen bij de collega’s in de provincie (CAW Antwerpen en CAW De Kempen), dit gebeurt steeds in overleg.

Voor meer info over de functie kan je terecht bij; Natalie.VanPaesschen@cawboommechelenlier.be

We zorgen voor jou

  • Je komt terecht in een organisatie in beweging, waar je ervaring kan opdoen en groeien
  • We bieden je een contract van onbepaalde duur met een tewerkstellingspercentage van 80%, en een vervangingscontract voor 40% tot eind 2024 met kans op verlenging.
  • Een marktconforme verloning volgens barema B1C PC 319.01
  • Extralegale voordelen zoals groepsverzekering
  • Tussenkomst in vervoersonkosten, zowel woon-werkverkeer als dienstverplaatsingen
  • Glijdende werktijden om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen en een gunstige verlofregeling

Hoe solliciteren?

Herken jij jezelf in deze vacature? Overtuig ons dan door je motivatie en CV door te sturen naar; personeelsdienst@cawboommechelenlier.be en dit vóór 20 februari 2024.

De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op vrijdag 1 maart. Indien u voldoet aan het profiel dat we zoeken mag u in de week vóór 1 maart een uitnodiging verwachten.