Vrijwilligerscoördinator Onthaal-Slachtofferhulp

Mechelen
Deeltijds,Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt voor haar team Onthaal in Mechelen naar een voltijdse Vrijwilligerscoördinator Onthaal-Slachtofferhulp.

Het CAW-Onthaal is een proces van vraagverheldering, waarbij samen met de cliënt de hulpvraag wordt ontrafeld, waarna de problemen worden geïnventariseerd en systematisch in kaart gebracht. Dit om een beter inzicht te krijgen in de aard van de problemen en alle oplossingsalternatieven te verkennen. Slachtofferhulp staat daarnaast in voor de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers (volwassenen, jongeren, kinderen), getuigen, na- en naastbestaanden van misdrijven en rampen, nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval en zelfdoding, hulpverleners en dienstverleners van slachtoffers.

We kiezen er bewust voor om beroepskrachten en vrijwilligers de handen in elkaar te laten slaan om onze doelstellingen te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat we samen meer kunnen doen voor onze cliënten en kwetsbare doelgroepen. Vrijwilligerswerk biedt een meerwaarde op het werk van de beroepskracht. Als Vrijwilligerscoördinator Onthaal-Slachtofferhulp dien je in nauwe samenwerking met de Teamverantwoordelijke Vrijwilligers en de Stafmedewerker Vrijwilligers de motieven, wensen en behoeften van vrijwilligers vast te stellen en deze omzetten naar een geschikt aanbod aan vrijwilligersactiviteiten in ons Team Onthaal en ontwikkel je de nodige instrumenten en activiteiten om het vrijwilligersbeleid in dit team verder uit te bouwen.

De vrijwilligerscoördinator heeft als opdracht vrijwilligers te recruteren, te selecteren, te vormen en te ondersteunen voor het team Onthaal en onze werking Slachtofferhulp. We zoeken een inspirerende collega met een toegankelijk en communicatief ingestelde persoonlijkheid die zich vlot beweegt tussen de operationele en beleidsmatige aspecten van de functie. Ervaring in het werken met vrijwilligers vormt dan ook een belangrijke troef voor deze vacature. Daarnaast verwacht het CAW van al zijn medewerkers de nodige zelfreflectie en voldoende leervermogen om met een veranderende omgeving te kunnen omgaan.

Om op verplaatsing te kunnen werken dient de Vrijwilligerscoördinator Onthaal-Slachtofferhulp te beschikken over een rijbewijs en wagen en moet hij/zij bereidt zijn tot wekelijks avondwerk

Wij bieden

  • Contract onbepaalde duur, 80% (30,4u)
  • Verloning volgens Barema B1c
  • Hospitalisatie en groepsverzekering
  • 2 extra feestdagen, 4 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit
  • Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding
  • Omniumverzekering dienstverplaatsingen
  • Locatie van tewerkstelling: Mechelen

Sollicitatieprocedure

Voor meer info over de functie en het uitgebreide functieprofiel kan je terecht bij Gertjan Eenens, Coördinator HR, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via volgende link: https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=7f3299ef-6291-4e2d-9ce2-658279ab4d0e&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

 

Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

 

 

Download: Vrijwilligerscoördinator Onthaal-Slachtofferhulp