Stage: mobiel werken met volwassenen

Kortrijk
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

CAW MAAKT STERKER! 

Haal je voldoening uit het versterken van mensen in hun eigen krachten? En dit het liefst in de eigen leefwereld van de cliënt? Dan is dit jouw kans! We zijn op zoek naar enthousiastelingen die voor een organisatie met belangrijke maatschappelijke relevantie willen mee werken.

Dan ben jij de ideale persoon om deze stage te volgen.

Het  Mobiel  Team  Volwassenen  is  een  begeleidingsteam  dat  aan  de  slag  gaat  met  volwassen personen (vanaf 25 jaar) die nood hebben aan ondersteuning op diverse levensdomeinen waarbij de cliënt (nog) niet in staat is om concrete hulpvragen te stellen. Gepaste hulpverlening is voor  deze doelgroep  vaak niet toegankelijk. Dit onder  andere door het ontbreken van bepaalde hulpbronnen, zoals een uitgebreid (sociaal) netwerk.  Net  daarom  zoeken  we  aansluiting  bij  de  cliënt  en  zijn  context  en  proberen we  hulpverlening aanspreekbaarder te maken. Dit door in te zetten op de 7 aspecten van toegankelijkheid, namelijk bruikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid en betrouwbaarheid.

Opdrachten

  • Als afstuderende student is het de bedoeling op het einde van je stageperiode mee te draaien als volwaardige collega.
  • Je neemt cliëntcontacten op. We vertrekken steeds vanuit de vraag/noden van de cliënt. Deze kunnen heel ruim zijn over alle levensdomeinen heen (bv. motivatie en zelf verantwoordelijkheid nemen,zelfzorg en huishoudvaardigheden, sociale netwerken en relaties, middelengebruik, lichamelijke/emotionele/geestelijke gezondheid, dagbesteding, woonvragen, rechten verkennen, etc.).
  • Je biedt zowel praktische/administratieve ondersteuning als psychosociale begeleiding op maat van de cliënt.
  • Je registreert consequent je handelingen in een digitaal dossier.
  • Je zet in op sterke samenwerkingen met partnerorganisaties en externen.
  • Naast deze cliëntcontacten is er wekelijks teamoverleg of intervisie op casusniveau.

Doelgroep

Volwassenen (vanaf 25 jaar) in complexe situaties van thuisloosheid, intra-familiaal geweld, verontrusting en preventie van uithuiszetting.

Interesse

Vul het formulier in via deze link.