Stages – 3de jaar – Cluster Wonen en Thuisloosheid – CAW Limburg vzw

Limburg
Stage

Afdeling: Wonen noord ( groepsbegeleiding + individuele begeleiding) (VOLZET)

Regio: Lommel / Noord Limburg

Soort stage: afstudeerstage

Richting: Bachelor maatschappelijk werk / orthopedagogie

 

Afdeling: VOC De Passerel (VOLZET)

De Passerel biedt langdurige residentiële opvang en begeleiding aan dak- en thuisloze vrouwen en hun eventueel vergezellende kinderen.  Ze hebben geen woonst of bevinden zich in een onzekere woonsituatie.  Het gaat meestal om multiprobleemsituaties die een intensieve en integrale begeleiding vereisen.  De begeleidingsdoelstellingen, de verblijfsduur en de intensiteit van de begeleiding worden bepaald door de hulpvraag.  Er wordt ook gefocust op het uitbouwen van een netwerk met als doel een betere sociale integratie.
De Passerel biedt opvang in groepsverband maar elke cliënte beschikt over haar eigen kamer, al dan niet met haar kinderen.

Regio: Genk

Soort stage: afstudeerstage

Richting: Bachelor orthopedagogie , sociale readaptiewetenschappen, gezinswetenschappen.

 

Afdeling: Opvang – en woontraining (OWT)

Woonteam Midden Zuid (OWT) biedt residentiële opvang en begeleiding aan dak- en thuislozen; alleenstaanden (eventueel met kinderen), koppels en gezinnen. Caw Limburg beschikt hiervoor over individuele opvangmogelijkheden verspreid over Midden- en Zuid-Limburg. 

In het kader van het transitieproces in de cluster wonen- thuisloosheid is het de begeleider mogelijk om de client verder ambulant te begeleiden wanneer hij/zij alleen gaat wonen.  

De begeleiding biedt een integrale individuele psychosociale, financieel- administratieve begeleiding die gericht is op het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners en op een doorstroom naar een stabielere woon- en leefsituatie. 

Centraal staat de woonbegeleiding en het huisbezoek. De begeleider ondersteunt de cliënt. De aanpak wordt gekenmerkt door maatwerk in functie van de cliënt en zijn noden.

Regio: Midden – Zuid Limburg

Soort stage: afstudeerstage

Richting: Bachelor maatschappelijk werk

 

Afdeling: De Tunnel (VOLZET TOT EN MET JANUARI 2020)

Regio: Kuringen Hasselt

Soort stage: afstudeerstage

Richting: Bachelor maatschappelijk werk / orthopedagogie

 

Afdeling: Directe opvang (VOLZET)

Het team Directe Opvang is een onthaalteam binnen CAW Limburg. Thuislozen in crisis (mannen, vrouwen, koppels en gezinnen) kunnen in ons opvangcentrum 7 dagen op 7 en 24u op 24 terecht. Samen met de cliënt gaan we een kortdurende, intensieve, meestal directieve begeleiding aan van max. 21 dagen.

Het team Directe Opvang wil een laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulpverlening bieden. Deze hulpverlening biedt de minst ingrijpende hulp vanuit de krachten en het netwerk van de cliënt. Het is een vrijwillige hulp waarin de privacy, de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt ten volle wordt ondersteund.

Regio: Hasselt

Soort stage: afstudeerstage

Richting: Bachelor maatschappelijk werk / orthopedagogie

 

Een stage aanvragen

 Studenten met interesse in een stageplaats binnen het CAW Limburg dienen het stageverzoekformulier in bijlage te downloaden, in te vullen en te mailen naar stages@cawlimburg.be

 Je verzoek wordt vervolgens bezorgd aan de leidinggevende van de afdeling(en) waar je voorkeur naar uit gaat. Deze zal je verzoek dan verder behandelen en beantwoorden.

 Wanneer een stageplaats beschikbaar is en je verzoek aan de vraag beantwoordt, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden besproken.

 De administratieve afhandeling gebeurt door de personeelsdienst van het CAW Limburg. De stage kan pas starten als zowel de praktische afspraken als de administratieve verplichtingen in orde gebracht zijn. Je stagebegeleider zal je hierbij begeleiden.

 

 

Download: Stageverzoekformulier