Stagevacature Groepswerker Inloopcentrum

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 16.10.2023
Stage

Stage vacature
STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus team Outreach: Groepswerker inloopcentea – regio Roeselare/Izegem

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.
De inloop is een laagdrempelige ontmoetingsplaats met het oog op het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Hierbij staat presentie centraal. Het is een plek waar mensen makkelijk binnenlopen en waar ze op informele wijze anderen ontmoeten, warmte en gezelligheid vinden en de zorgen even opzij kunnen zetten. De focus ligt op het doorbreken van sociaal isolement, het versterken van netwerken, het leren over hun sociale rechten, maar ook over sociale vaardigheden en het opkomen voor zichzelf. Doelgroepparticipatie is essentieel voor de werking en krijgt o.a. vorm d.m.v. doelgroep vrijwilligers.
Als psychosociaal begeleider ben je present in de inloopwerking. Je verzorgt de opstart en afsluit van de werking. Je organiseert samen met vrijwilligers het activiteiten-aanbod in de inloop voor kwetsbare doelgroepen.
Je coacht een groep vrijwilligers. Dit doe je aan de hand van individuele gesprekken, maar ook via vrijwilligersvergaderingen om de werking/activiteiten in goede banen te leiden. Je voert praktisch zaken uit die eigen zijn aan een inloopwerking (kassabeheer, regelen boodschappen, …)Vanuit de praktijk zet je in op samenwerking in de buurt.

Opdrachten als PSB Groepswerker inloopcentra

 • Je bent present in de inloopwerking. Je verzorgt de opstart en afsluit van de werking.
 • Je organiseert samen met vrijwilligers het activiteiten-aanbod in de inloop voor kwetsbare doelgroepen. Je neemt hierin een trekkende rol.
  • Je coacht een groep vrijwilligers. Dit doe je aan de hand van individuele gesprekken, maar ook via vrijwilligersvergaderingen om de werking/activiteiten in goede banen te leiden.
 • Je kan op basis van signalen en wensen van bezoekers, activiteiten organiseren en mensen medeverantwoordelijk maken voor de uitvoering ervan.
 • Je voert praktisch zaken uit die eigen zijn aan een inloopwerking (kassabeheer, regelen boodschappen, …)
 • Vanuit de praktijk zet je in op samenwerking in de buurt.

Enkele casussen waarmee je aan de slag gaat

 • Er worden vaak activiteiten georganiseerd in de inloop. Binnenkort is het zomer. Er wordt in kader begin van de zomer, een bbq georganiseerd samen met de bezoekers, buurt en (doelgroep)vrijwilligers. Je ondersteunt de vrijwilligers bij de organisatie. Voor hen is het een proces om te leren hoe je zaken kan aanpakken.
 • Tijdens een vrijwilligersvergadering wordt het reilen en zeilen van de inloop aan bod gebracht. De activiteiten worden besproken maar ook geëvalueerd. Er wordt daarnaast stil gestaan bij het gedrag van vrijwilligers, om bij een volgende situatie anders te gaan reageren. Maar er wordt ook apprecitatie getoond voor hun inzet.

Ons aanbod

 • We bieden je een uitdagende stage ervaring in een dynamische eerstelijnsorganisatie.
 • Je komt terecht in een warm team waar je een eigen stagementor krijgt toegewezen. Daarnaast biedt het voltallige team ook de nodige ondersteuning om je stage ervaring maximaal vorm te geven.
 • Je neemt een ondersteunende rol op gekoppeld aan meerdere teamleden waardoor je kennis maakt met diverse hulpverleningsstijlen.
 • Je neemt structureel deel aan team intervisie. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een organisatie brede intervisie/clusteroverstijgende intervisie (COI).
 • Naast het leren kennen van je eigen stage team, is er ook mogelijkheid om zicht te krijgen op de voltallige organisaties en de ruimere inhoudelijke opdrachten van een CAW.

 

Stel je kandidaat

 • Interesse in deze stageplaats? Bezorg de nodige informatie via de website!

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Download: Stage vacature PSB Groepswerker inloopcentra