Stagevacature inloopcentrum Den Durpel

Sint-Niklaas
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wat is het CAW?

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie. Het is onze missie om het welzijn van ieder persoon te versterken, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. We vertrekken hierbij vanuit de krachten van de cliënten en zetten sterk in op samenwerking zowel met collega’s als andere organisaties.

We zoeken een enthousiaste stagiair (m/v/x) die zin heeft om zich te verdiepen in de werking van volgend team:

Expertise en werkingsgebied:

Inloopcentrum Den Durpel.
Sint-Niklaas.

Team en opdracht:

Inloopcentrum Den Durpel is een laagdrempelige warme ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. We leggen vooral de focus op maatschappelijk kwetsbaren. We bereiken een zeer divers publiek van vereenzaamden, dak en thuislozen, vluchtelingen, psychisch kwetsbaren, … in een multiculturele omgeving. Ons opdracht is vooral om samen met collega’s en vrijwilligers een gekende ontmoetingsplaats in de regio uit te bouwen. We gaan het contact aan en bouwen een vertrouwensrelatie op het tempo van de bezoeker door in hun leefwereld aanwezig te zijn. Ieder van ons heeft een brugfunctie waarbij we doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. We motiveren de bezoeker hun hulpverleningsnetwerk te activeren of te herstellen. We houden het centrum open en draaiend en bieden daarbij de mogelijkheid aan dak en thuislozen om gebruik te maken van een douche en wasmachine. We bewaken en stimuleren een positieve groepsdynamiek waarin conflicten snel worden gedetecteerd. Verder organiseren we vormende en ontspannende activiteiten waarin bezoekers maximaal op kunnen participeren, al dan niet samen met externe partners. Bezoekers kunnen bij ons terecht voor een luisterend oor, een kop koffie, soep of andere consumpties, internetgebruik of om de krant lezen.

Studierichting(en):

Alle richtingen. Je te ontwikkelen vaardigheden en attitudes zijn het belangrijkste.

Niveau van de studie:

Deeltijds onderwijs, BSO, TSO, Graduaat maatschappelijk werk/orthopedagogie, Bachelor sociaal werk.

Studiejaar:

6de/7de jaar secundair.
1ste en 2de jaar Graduaat.
1ste en 2de jaar Maatschappelijk werk.

Periode waarin de stage zal doorgaan:

2022-2023.
Periode is af te stemmen met het team.

Specifieke vereisten?

 • Je kunnen vinden in de CAW-waarden en ze mee uitdragen.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Empathisch vermogen en vlot sociale contacten kunnen leggen met een diverse doelgroep.
 • Voeling met de doelgroep ontwikkelen.
 • Kritisch willen reflecteren over het eigen handelen en presentie.
 • Willen de handen uit de mouwen steken (praktisch, in contact, administratie, …)
 • Over voldoende veerkracht beschikken.
 • In een team willen werken met collega’s en (doelgroep)vrijwilligers.

Wat houdt de stage in?

 • Visie en missie van het CAW leren kennen.
 • Professionele houding ontwikkelen (beroepsgeheim, conflicthantering).
 • Leren bezoekers ondersteunen en grenzen bewaken als team met het oog op een positieve groepsdynamiek.
 • Kennis verwerven over andere diensten binnen en buiten CAW, je ervaart boeiende en leerrijke contacten/diensten
 •  Organiseren van dagelijkse praktische zaken in het inloopcentrum.
 • Doelgroep vrijwilligers bijsturen en het bijwonen van vrijwilligersvergaderingen, verslag opmaken.
 • Bezoekersvergadering bijwonen en verslag opmaken.
 • Observeren van het dagelijks leven van de bezoekers met een problematiek en hoe ze hierin kunnen begeleid worden (op vlak van hygiëne, sociaal netwerk, psychische kwetsbaarheden, werken, wonen,..)
 • Het voeren van individuele hulpverleningstrajecten met de cliënt gebeurt door de brugfiguur (sociaal werker).

Wie ben jij?

We verwachten dat je warme interesse hebt in de doelgroepen en thematieken van onze organisatie.
Je hebt een lerende houding en staat open voor feedback.
Je ontwikkelt een emancipatorische werkhouding en brengt respect op voor de cliënten.

Voor stagiairs die in contact komen met cliënten, vragen wij een uittreksel van het strafregister type 2.
Deze dient getoond te worden aan de HR-medewerker, voor de stage kan opstarten.(1)

Dit mag je van ons verwachten:

Je leert onze organisatie kennen in al haar aspecten. Een stagebegeleider en het team zullen je ondersteunen om je stage-doelstellingen te halen.

Sollicitatieprocedure:

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar:

inloopcentrum.dendurpel@cawoostvlaanderen.be

(1) Belangrijke info: de stagiair kan pas starten na inzage van het uittreksel strafregister door iemand van HR. De teamverantwoordelijke dient de gegevens, van de gekozen stagiair, door te geven. De student neemt contact op met ons, (via de stagemailbox) om het uittreksel van het strafregister aan ons voor te leggen. Dit kan fysiek maar ook online. Dit uittreksel wordt niet bijgehouden maar enkel ingekeken. Daarna pas worden de resterende documenten in orde gebracht (contract, werkpostfiche, non-discriminatieformulier, etc.) Deze nieuwe regel is verplicht en opgelegd door de overheid sinds 2022. Vooral voor hulp- en dienstverleners die in contact komen met cliënten.