Stagevacature Jongeren Advies Centrum

Eeklo
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wat is het CAW?

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie. Het is onze missie om het welzijn van ieder persoon te versterken, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. We vertrekken hierbij vanuit de krachten van de cliënten en zetten sterk in op samenwerking zowel met collega’s als andere organisaties.

We zoeken een enthousiaste stagiair(m/v/x) die zin heeft om zich te verdiepen in de werking van volgend team:

Naam en locatie:

Jongeren Advies Centrum (JAC)
Werkingsgebied Meetjesland Schelde Leie
Standplaats: Eeklo

Opdracht van het team:

Hulpverlening aan jongeren van 12 tot 25 jaar:
vraagverheldering, informeren, oriënterend adviseren, directe hulp, toeleiden, doorverwijzen (chat-mail-telefoon, fysieke gesprekken).

Studierichting(en):

Sociaal werk

Niveau van de studie:

Bachelor
HBO 5
Verdergezette opleiding na bachelor of master

Studiejaar:

Bachelor: vanaf tweede jaar

Periode waarin de stage zal doorgaan:

Academiejaar 2022-2023: 2de semester

Kan je meerdere jaren stage doen in hetzelfde team?

ja

Specifieke vereisten/pluspunten:

Pluspunten:
1 avond per week beschikbaar zijn voor gesprekken
Rijbewijs en de mogelijkheid tot beschikken over een wagen in kader van de stage

Wat houdt de stage in?

Na een observatieperiode wordt verwacht dat je actief een rol gaat opnemen in de begeleidingsprocessen via gesprekken met als doel het probleemoplossend vermogen en het welzijnsgevoel bij de cliënt te verhogen.

Andere deeltaken: deelname aan het team, deelname aan overleg, contacten met derden leggen, registratie en rapportage van de evoluties binnen de begeleidingen in een elektronisch dossier.

Wat verwachten wij van jou?

We verwachten dat je interesse hebt in de doelgroepen en thematieken van onze organisatie en dan specifiek een uitgesproken interesse voor het werken met jongeren en hun context.
Je hebt een lerende houding en staat open voor feedback.
Je ontwikkelt een emancipatorische werkhouding en brengt respect op voor de cliënten.
Je bent bereid een stageovereenkomst te tekenen met deontologische en andere werkafspraken.

Voor stagiairs die in contact komen met cliënten, vragen wij een uittreksel van het strafregister type 2. Deze dient getoond te worden aan de HR-medewerker, voor de stage kan opstarten. (1)

Wat bieden wij jou?

Je leert onze organisatie kennen in al haar aspecten. Een stagebegeleider en het team zullen je ondersteunen om je stage-doelstellingen te halen.

Sollicitatieprocedure:

Stuur vóór 1 augustus jouw CV en motivatiebrief naar:
carlabracke@cawoostvlaanderen.be

Graag ook vermelden: mogelijke startdatum, aantal uren en/of duur van de stage

(1) Belangrijke info: de stagiair kan pas starten na inzage van het uittreksel strafregister door iemand van HR. De teamverantwoordelijke dient de gegevens, van de gekozen stagiair, door te geven. De student neemt contact op met ons, (via de stagemailbox) om het uittreksel van het strafregister aan ons voor te leggen. Dit kan fysiek maar ook online. Dit uittreksel wordt niet bijgehouden maar enkel ingekeken. Daarna pas worden de resterende documenten in orde gebracht (contract, werkpostfiche, non-discriminatieformulier, etc.) Deze nieuwe regel is verplicht en opgelegd door de overheid sinds 2022. Vooral voor hulp- en dienstverleners die in contact komen met cliënten.