Stagevacature Team Opvang Gent

Gent
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wat is het CAW?

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie. Het is onze missie om het welzijn van ieder persoon te versterken, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. We vertrekken hierbij vanuit de krachten van de cliënten en zetten sterk in op samenwerking zowel met collega’s als andere organisaties.

We zoeken een enthousiaste stagiair (m/v/x) die zin heeft om zich te verdiepen in de werking van volgend team:

Naam en locatie:

Team Opvang Gent
Eerstelijnszone Gent

Opdracht van het team:

Team Opvang Gent is verantwoordelijk voor deze opvangcentra en hun bewoners:

 • Gemengd opvang centrum (Bomastraat)
 • Opvangcentrum Home Prins Albert (Hundelgemsesteenweg)
 • Opvang & Oriëntatie Blekerij, Klemenswerk Gezinnen (Prinsenhof, De Schreiboom (Kortrijksepoortstraat),
 • Het Eilandje (Overwale)
 • Vlaamse Kaai.

Onze missie:

 • Strijden tegen dak- en thuisloosheid door mensen met een woonprobleem zo kort als mogelijk en zo lang als nodig kwaliteitsvolle en warme opvang te bieden en zo een traject naar een structurele oplossing van hun woonprobleem mogelijk maken.

Wat we doen:

 • We hebben een capaciteit van meer dan 50 wooneenheden.
 • We vangen jaarlijks meer dan 100 mensen op.
 • Het gaat om gezinnen, alleenstaanden, koppels met allerlei achtergronden en geschiedenissen.
 • We slagen erin om samen met onze collega’s van de begeleidingsteams veel van deze mensen een nieuwe start te bieden en te laten doorstromen naar zelfstandig wonen.

Studierichting(en):

Niet exclusief, je te ontwikkelen vaardigheden en attitudes zijn het belangrijkste
Jeugd en gehandicaptenzorg
Orthopedagogie
Sociaal (cultureel) werk
Psychologie
Industrieel ingenieur, elementaire deeltjesfysica…

Niveau van de studie:

TSO
BSO
Graduaat
Bachelor
Master
PhD
Post-Doc

Periode waarin de stage zal doorgaan:

In overleg.
Start vanaf september/oktober 2024.
We willen je maximaal kansen geven en ondersteunen, dus we plannen je stage in op het snijpunt van wanneer we dat kunnen waarmaken en wanneer dat voor jou past.

Kan je meerdere jaren stage doen in hetzelfde team?

Ja, dat kan zeker als het past in je opleidingstraject.
Om de hele organisatie (CAW) te leren kennen is het interessant om na een jaar in een andere deelwerking verder te leren.

Specifieke vereisten:

 • Je kunnen vinden in de CAW-waarden en ze mee uitdragen.
 • Willen voeling met de doelgroep ontwikkelen, (basis)contactvaardig zijn, beschikken over een empathisch vermogen, kritisch willen reflecteren over het eigen handelen en presentie, willen de handen uit de mouwen steken (praktisch, in contact, administratie…), over voldoende veerkracht beschikken.
 • In een team willen werken. Het zijn onze centra en onze cliënten.
 • Je vlot kunnen verplaatsen tussen de verschillende centra.
 • Kunnen werken (basis) met Office365 en aanverwante tools.

Je stagetraject loopt richting het volledig en zelfstandig deelnemen aan de werking als volwaardig teamlid en opvangmedewerker.
Dit wil zeggen:
– Deel worden van CAW , Team Opvang:

 • Visie/missie leren kennen
 • Procedures (opname, ontslag, klachten….) leren kennen en toepassen
 • Professionele houding ontwikkelen (ethiek, beroepsgeheim, verontrustende situaties,…)
 • Leren cliënten ondersteunen en ook leren grenzen bewaken als team met het oog op samenleven in het centrum.
 • Kennis verwerven over andere diensten binnen en buiten CAW: in de buurt van het centrum en daarbuiten
 • Een kritische, constructieve blik verwerven op alle onderstaande taken met het oog op continue verbetering

– Organisatorische taken:

 • Aanwezig en aanspreekbaar zijn met de opvangmedewerkers in de centra voor de bewoners.
 • Organiseren van dagelijks leven in de opvangcentra (kassa, spullen, klussen, poetswerk, onderhoud, stockbeheer,).
 • Communicatie naar de bewoners in de centra (informeren over veranderingen, de buurt, nieuws,..)
 • Opnames en vertrekken organiseren

-Administratieve taken:

 • Documenten in orde houden
 • Rapporteren/informeren naar je team en naar collega’s
 • Verschillende tools leren gebruiken e-dossier, financiële software, bestelplatform,…
 • Agogische taken
 • Groepsdynamiek leren aanvoelen en observeren
 • Leren gebruik maken van agogische instrumenten:
  o Driehoeksoverleg
  o E-dossier
  o Bewonersvergadering
  o Mondelinge en schriftelijke en …. communicatie
 • Leren oog te hebben voor het dagelijks leven van de bewoners en hoe ze daarin te ondersteunen samen met de begeleiders (op vlak van hygiëne, sociaal netwerk, vrijetijdsbesteding, middelengebruik/verslaving, psychische kwetsbaarheden, werken, wonen,)
 • Het voeren van individuele hulpverleningstrajecten met de cliënt gebeurt door de woonbegeleiders
 • Het is de opdracht van Team opvang om deze mogelijk te maken en te ondersteunen.

Wil je leren om een hulpverleningstraject op te zetten dan loop je stage bij een begeleidingsteam.

Wat verwachten wij van jou?

 • We verwachten dat je warme interesse hebt in de doelgroepen en thematieken van onze organisatie.
 • Je hebt een lerende houding en staat open voor feedback.
 • Je ontwikkelt een emancipatorische werkhouding en brengt respect op voor de cliënten.
 • Je zet je schouders onder onze hele opdracht (van agogische taken tot het aansturen van de poetsploeg tot administratie, stockbeheer en als nodig het ontstoppen van WC’s).
 • Je beschikt over voldoende veerkracht om professioneel te handelen in de context van een opvangcentrum voor thuisloze mensen.

Voor stagiairs die in contact komen met cliënten, vragen wij een uittreksel van het strafregister type 2. Deze dient getoond te worden aan de HR-medewerker, voor de stage kan opstarten. (1)

Dit mag je van ons verwachten:

 • Je leert onze organisatie kennen in al haar aspecten.
  Een stagebegeleider en het team zullen je ondersteunen om je stage-doelstellingen te halen.
 • Zelfstandig werk gecombineerd met de nodige begeleiding en ondersteuning vanuit een ervaren en competent team.
 • Een kans om mee te werken aan een maatschappelijk relevante missie met een zichtbare impact op de wereld rond jou.

Solicitatieprocedure:

Stuur een sollicitatiemail naar Karel Thys: karelthys@cawoostvlaanderen.be.

Vermeld in je mail zeker welke vaardigheden je wil (verder) ontwikkelen.

 

(1) Belangrijke info: de stagiair kan pas starten na inzage van het uittreksel strafregister door iemand van HR. De teamverantwoordelijke dient de gegevens, van de gekozen stagiair, door te geven. De student neemt contact op met ons, (via de stagemailbox) om het uittreksel van het strafregister aan ons voor te leggen. Dit kan fysiek maar ook online. Dit uittreksel wordt niet bijgehouden maar enkel ingekeken. Daarna pas worden de resterende documenten in orde gebracht (contract, werkpostfiche, non-discriminatieformulier, etc.) Deze nieuwe regel is verplicht en opgelegd door de overheid sinds 2022. Vooral voor hulp- en dienstverleners die in contact komen met cliënten.