Stagevacature Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO)

Gent
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wat is het CAW?

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie. Het is onze missie om het welzijn van ieder persoon te versterken, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. We vertrekken hierbij vanuit de krachten van de cliënten en zetten sterk in op samenwerking zowel met collega’s als andere organisaties.

We zoeken een enthousiaste stagiair (m/v/x) die zin heeft om zich te verdiepen in de werking van volgend team:

Team en opdracht:

Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO)
Stafmedewerker hoogconflictueuze scheidingen

Studierichting(en):

Sociaal werk
Sociale agogiek
Criminologie

Niveau van de studie:

Bachelor
Master

Periode waarin de stage zal doorgaan:

Schooljaar 2024-2025, vanaf september 2024

Kan je meerdere jaren stage doen in hetzelfde team?

ja

Specifieke vereisten?

Zelfstandig kunnen werken
Flexibel zijn
Interesse in beleidsmatig werk

Wat houdt de stage in?

Meewerken aan de uitvoering van de 5 opdrachten van VLOCO:

• Preventief dmv sensibilisering:
– Concrete sensibiliseringsactie opzetten: materiaal ontwikkelen om OMB en VLOCO ruimer bekend te maken
– Eventueel acties met partners mee helpen uitwerken

• Deskundigheidsbevordering en expertiseontwikkeling:
– Vormingen ouderenmis(be)handeling (OMB) meevolgen, meehelpen organiseren, eventueel geven
– Webinars mee helpen organiseren

• Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek:
– Bestaande samenwerking met projecten/onderzoek mee opvolgen

• Beleidsvoorbereidend werk:
– Parlementaire agenda opvolgen

• Consultfunctie:
– Consultfunctie VLOCO mee opvolgen, eventueel bepaalde vragen zelf beantwoorden.
Meewerken aan de uitvoering van preventie-activiteiten rond hoogconflictueuze scheidingen (HCS)
– Studiedagen helpen organiseren
– Meewerken aan de uitrol van een groepsaanbod voor gescheiden ouders en/kinderen in Oost-Vlaanderen

Wie ben jij?

We verwachten dat je interesse hebt in de doelgroepen en thematieken van onze organisatie.
Je hebt een lerende houding en staat open voor feedback.
Je ontwikkelt een emancipatorische werkhouding en brengt respect op voor de cliënten.

Voor stagiairs die in contact komen met cliënten, vragen wij een uittreksel van het strafregister type 2. Deze dient getoond te worden aan de HR-medewerker, voor de stage kan opstarten.(1)

Dit mag je van ons verwachten. Je leert onze organisatie kennen in al haar aspecten. Een stagebegeleider en het team zullen je ondersteunen om je stage-doelstellingen te halen.

Sollicitatieprocedure:

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar: ouderen@cawoostvlaanderen.be t.a.v. Lily De Clercq

(1) Belangrijke info: de stagiair kan pas starten na inzage van het uittreksel strafregister door iemand van HR. De teamverantwoordelijke dient de gegevens, van de gekozen stagiair, door te geven. De student neemt contact op met ons, (via de stagemailbox) om het uittreksel van het strafregister aan ons voor te leggen. Dit kan fysiek maar ook online. Dit uittreksel wordt niet bijgehouden maar enkel ingekeken. Daarna pas worden de resterende documenten in orde gebracht (contract, werkpostfiche, non-discriminatieformulier, etc.) Deze nieuwe regel is verplicht en opgelegd door de overheid sinds 2022. Vooral voor hulp- en dienstverleners die in contact komen met cliënten.