Eerstelijnspsycholoog OverKop

Aalst
Bepaalde duur, Deeltijds, Tijdelijk

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

Het CAW Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie met als missie om het welzijn van ieder persoon te versterken. Dit doen we op een laagdrempelige manier, met oog voor elke welzijnsvraag en in nauwe samenwerking met lokale partners.

Het team Bezoekruimte valt onder het hulpcontinuum Conflictueze Scheidingen. De Bezoekruimte biedt een plaats waar een omgangsregeling tussen ouder en kind kan worden uitgebouwd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de omgangsregeling zonder onze tussenkomst verdergezet kan worden. We bieden een begeleiding die daarop gericht is.

RTJ De Tafels1 werft als 1G1P-samenwerkingsverband i.s.m. OverKop Aalst, een eerstelijnspsycholoog aan. De eerstelijnspsycholoog versterkt de werking van het OverKop team en het Tafel-team 3 in regio Aalst.

Samengevat:

 • Vervangingscontract
 • 19u
 • Aalst 
 • Begeleiding van kinderen, jongeren en ouders in hoogconflictueuze scheidingssituaties 

Hierin kan jij het verschil maken!

Je bent er in de eerste plaats een vertrouwensfiguur voor jongeren. Je gaat vindplaatsgericht en outreachend aan de slag om met jongeren in contact te komen en een vertrouwensrelatie uit te bouwen. Je werkt hoofdzakelijk met jongeren van 15 tot 25 jaar. Je bent een laagdrempelig aanspreekpunt voor de jongeren en begeleidt hen actief in hun zoektocht naar verbinding met hun dierbaren. We willen jongeren versterken opdat ze volwaardig zouden kunnen participeren aan onze samenleving. Je gaat aan de slag met de noden en drempels die ze hierbij ervaren. Daarnaast werk je nauw samen met het team van RTJ De Tafels en met de partners binnen het lerend samenwerkingsverband RTJ De Tafels. Je maakt de brug tussen jongeren, het partnerschap, hun directe omgeving en hun context. Je vertrekt vanuit de vraag van de jongere (0-25 jaar) en zijn/haar gezin of context en biedt laagdrempelige, generalistische psychologische hulp. Je interventies beogen een grotere zelfredzaamheid van de (het) cliënt(systeem). Indien nodig, leid je het cliëntsysteem toe naar meer gespecialiseerde hulp. Je werkt vanuit de visie van RTJ De Tafels en onderschrijft onze waarden.

Een greep uit jouw takenpakket:

 • Je bent aanwezig in het OverKop huis en geeft kortdurende mobiele/ambulante hulp en ondersteuning voor mild tot matig psychische problematieken;
 • Je vertrekt vanuit de vraag van de jongere en laat maximaal de regie bij hen;
 • Je gaat actief mee op zoek naar mogelijkheden vanuit je eigen expertise;
 • Je zet daar waar nodig je extra hulpverleningsaanbod in voor de jongere onder de vorm van krachtgerichte, contextgerichte, mobiele hulp en ondersteuning
 • Je werkt samen met de jongere, de andere hulpverleners en de vrijwilligers uit het netwerk van de cliënt vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheid;
 • Je biedt ondersteuning bij de overgang naar meer specifieke en gespecialiseerde hulpverlening;
 • Je staat in voor de registratie van je werk (BINC).

Wie ben jij?

 • Je hebt een masterdiploma in de klinische psychologie of orthopedagogie.
 • Je hebt een hart voor én een sterke affiniteit met (jong)volwassenen.
 • Je bent jong van geest en kan je verplaatsen en begeven in de leefwereld van de jongeren.
 • Je schrikt er niet voor terug om zelf het heft in handen te nemen en autonoom je takenpakket vorm te geven.
 • Je hebt inzicht in het jeugdhulpverlenerslandschap in de regio.
 • Je hebt een generalistisch kijk en kan indien nodig je eigen specialisme inbrengen.
 • Je bent sterk in krachtgericht en netwerkversterkend werken.
 • Je gaat procesmatig, context- en vraaggericht aan de slag.
 • Je bent in staat om zowel individuele als groepssessies uit te werken en te begeleiden
 • Extra pluspunten zijn: een goede verliezer zijn in UNO en een rijbewijs B hebben. Beschikken over een eigen wagen is interessant.

Dit mag jij van ons verwachten!

 • Een deeltijdse job (19u/w) in het kader van een vervanging tot zomer 2024. Je werkplek is Aalst
 • Verloning volgens barema L1 uit het Paritair Comité 319.01. Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques, vergoeding woon-werk, enz.
 • Bij CAW Oost-Vlaanderen zijn engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie key. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag. We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.
 • Daarnaast bieden we je de kans om je eigen work-life balans te bewaken via een systeem van glijdende uren, telewerk en bijkomende vakantiedagen.

Solliciteer nu!

Solliciteren kan via het sollicitatieformulier.

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Alle kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. Eventueel wordt kort telefonisch contact opgenomen om nog een aantal zaken te verhelderen.
 • Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke van CAW Aalst en RTJ De Tafel en een HR medewerker. Tijdens dit gesprek zoomen we in op je ervaring en motivatie en wordt dieper ingegaan op de inhoud van de functie. Ook praktische zaken rond onder meer loon worden afgetoetst.
 • Na dit gesprek krijg je binnen de twee weken feedback of je kandidatuur al dan niet wordt weerhouden en je kan starten bij CAW Oost-Vlaanderen.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Hanne Lootens
CAW Oost-Vlaanderen
Visserij 153, 9000 Gent
+32 9 432 06 89
vacatures@cawoostvlaanderen.be