Hulpverlener aan plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Beveren en CAW huis
Bepaalde duur, Deeltijds, Tijdelijk

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

Het CAW Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie met als missie om het welzijn van ieder persoon te versterken. Dit doen we op een laagdrempelige manier, met oog voor elke welzijnsvraag en in nauwe samenwerking met lokale partners.

Het team Bezoekruimte valt onder het hulpcontinuum Conflictueze Scheidingen. De Bezoekruimte biedt een plaats waar een omgangsregeling tussen ouder en kind kan worden uitgebouwd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de omgangsregeling zonder onze tussenkomst verdergezet kan worden. We bieden een begeleiding die daarop gericht is.

Samengevat:

 • Contract bepaalde Duur
 • 19u
 • Penitentiaire Instelling Beveren en CAW Huis (onderling af te stemmen) 

Hierin kan jij het verschil maken!

Als hulpverlener aan plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) maak je deel uit van het Forensisch ambulant begeleidingsteam (FAB-team) van het CAW Oost-Vlaanderen.

Met dit project organiseren we een laagdrempelig ‘pro-motivationeel en pre-therapeutisch’ aanbod voor plegers van seksuele misdrijven tijdens detentie met als doel een brug te slaan naar een verder begeleidend aanbod voor plegers van seksuele misdrijven na detentie.

Wij werken hierbij vanuit de principes van het Good lives Model van Tony Ward en het RNR-model van Andrews & Bonta, en verwerken vanuit een eerstelijnsperspectief ook inzichten uit de gedragstherapie, systeem- en contextuele therapie en forensische praktijk. Daarnaast brengen we ook onze ervaring met de ‘presentie’ benadering in, om met zeer laagdrempelige methodieken verbinding te houden met moeilijk te bereiken doelgroepen.

We werken hier zowel individueel als in kleine ‘veilige’ groepjes (3-4 deelnemers) en hebben hierbij aandacht om daarnaast het juiste gevangenisklimaat te realiseren waarbinnen dit aanbod kan slagen.

Om de impact te verhogen werken we dan ook aan het draagvlak binnen de gevangenis. We zetten een aantal specifieke acties op t.a.v. personeel en hulp- en dienstverleners.

Dit aanbod richt zich specifiek op de doelgroep veroordeelde seksuele delinquenten die

 • de strafbare feiten minimaliseren, ontkennen, rationaliseren of legitimeren
 • weinig probleembesef en -inzicht hebben
 • niet of weinig gemotiveerd zijn voor hulpverlening.

Wij zetten dit aanbod neer in samenwerking met de relevante partners tijdens detentie (justitie, beleidscoördinatoren en andere aanbodverstrekkers hulp en dienstverlening aan gedetineerden, …) en de forensische behandelteams van het CGG.

Als Hulpverlener SGG

 • sta je in voor psycho-educatie en informatieverstrekking tav cliënten
 • werk je in op het probleembesef van cliënten
 • stimuleer je cliënten naar verdere behandeling en informeer je hen over een mogelijk vervolgaanbod na detentie
 • activeer en versterk je de motivatie van de cliënt
 • geef je erkenning voor de negatieve gevolgen en effecten van een veroordeling, het verblijf in de gevangenis, … voor zichzelf en het sociaal netwerk
 • oefen je vaardigheden zoals omgaan met feedback, zelfreflectie, openheid, … die wezenlijk zijn in verdere begeleiding
 • breng je psychosociale klachten in kaart en voorkom je dat deze klachten verslechteren.
 • ga je stapsgewijs een draagvlak in de gevangenis creëren, dat versterkend werkt voor dit aanbod.
 • werk je specifieke acties uit door dit thema te agenderen op intern beleidsoverleg in de gevangenis en vorming te geven aan hun personeel en de hulp- en dienstverleners.
 • bereik je 10 gedetineerden met dit ‘pro-motivationeel en pré-therapeutisch’ aanbod.

Wie ben jij?

 • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs (bachelor of HBO5) in een menswetenschappelijke richting.
 • Je hebt ervaring in of een uitgesproken interesse in het werken met plegers die seksueel grensoverschrijdende gedachten, gevoelens en/of gedrag ervaren – hebben gesteld.
 • Je hebt kennis van de werking van de gevangenis, van de doelgroep van gedetineerden en van de bestaande hulp- en dienstverlening.
 • Je werkt gestructureerd, planmatig en resultaatsgericht.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid in het plannen en uitvoeren van je taken, zonder de connectie met je projectteam uit het oog te verliezen.
 • Je beschikt over basisvaardigheden ICT.
 • Je bent bereid om je te verplaatsen en beschikt over een rijbewijs B.
 • Standplaats Penitentiaire Inrichting Beveren

Dit mag jij van ons verwachten!

 • Je krijgt een contract bepaalde duur (t.e.m. 31/12/2024) 50%. Je werkt vanuit de Penitentiaire Instelling in Beveren, evenals vanuit het CAW Huis dicht bij je woonplaats (onderling af te stemmen). 
 • Verloning volgens barema B1c uit het Paritair Comité 319.01. Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je komt terecht in een geëngageerd team waar ruimte is voor intervisie en feedback.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques, vergoeding woon-werk, enz.
 • Bij CAW Oost-Vlaanderen zijn engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie key. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag. We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.
 • Daarnaast bieden we je de kans om je eigen work-life balans te bewaken via een systeem van glijdende uren, telewerk en bijkomende vakantiedagen.

Solliciteer nu!

Solliciteren kan via sollicitatieformulier.

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Alle kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. Eventueel wordt kort telefonisch contact opgenomen om nog een aantal zaken te verhelderen.
 • Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke en een HR medewerker. Tijdens dit gesprek zoomen we in op je ervaring en motivatie en wordt dieper ingegaan op de inhoud van de functie. Ook praktische zaken rond onder meer loon worden afgetoetst.
 • Na dit gesprek krijg je binnen de twee weken feedback of je kandidatuur al dan niet wordt weerhouden en je kan starten bij CAW Oost-Vlaanderen.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Hanne Lootens, CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent – vacatures@cawoostvlaanderen.be