Hulpverlener Bezoekruimte Regio Ieper/Veurne en Bemiddeling in Familiezaken – 0.7 VTE (26u36) – vervanging ziekte

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 14.11.2023
Deeltijds, Tijdelijk

VACATURE
Hulpverlener Bezoekruimte Regio Ieper/Veurne en Bemiddeling in Familiezaken – 0.7 VTE (26u36) – vervanging ziekte

Als hulpverlener Bezoekruimte begeleid je ouders en kinderen die geen contact meer hebben omwille van een conflictueuze scheiding. Het doel van de Bezoekruimte is het herstellen van het contact tussen ouders en kinderen. De begeleiding bestaat zowel uit gesprekken als bezoeken waar stap voor stap gewerkt wordt aan contactherstel en duurzaam zelfstandig contact.
Gezinnen kunnen zich op eigen initiatief aanmelden voor een begeleiding in de Bezoekruimte. De meeste mensen komen echter in de Bezoekruimte terecht na een vonnis of arrest vanuit de rechtbank of na verwijzing vanuit een andere dienst.
Als bemiddelaar in Familiezaken begeleid je ex-partners die een overeenkomst willen om de gevolgen van hun scheiding te regelen, of een overeenkomst willen (hernieuwen) m.b.t. het gezamenlijk ouderschap (gezag, verblijf en kosten) van hun kinderen.

Jouw opdrachten
Psychosociaal Begeleider Bezoekruimte

 • Behartigen van aanmeldingen zowel telefonisch, via mail als persoonlijk. Voeren van onthaal- en evaluatiegesprekken met de kinderen, de verblijf- en contactouders en andere opvoedingsverantwoordelijken of gerechtigden op contact. Begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen conform de visie en werkingsprincipes van het CAW.
 • Geven van info, advies aan cliënten. Consult bieden volgens expertise.
 • Organiseren van en toezicht tijdens de bezoeken. Systematische en periodieke evalueren en bijsturen van de begeleiding in samenspraak met het cliëntsysteem.
 • Participatie aan inhoudelijke intervisie op lokaal en regionaal niveau.
 • Het actief uitbouwen en onderhouden van een netwerk met andere diensten in functie van de cliënten.
 • Het opnemen van administratie in functie van de cliënt en de organisatie.
 • Deelname aan team- en doelgroep overstijgende taakactiviteiten en werkgroepen.
 • Actief bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en de goede onderlinge relaties binnen het team om de doelstellingen mee te realiseren.
 • Actief participeren aan het signaleringsbeleid en deelname aan algemene preventie projecten
 • Op een positieve wijze mee uitdragen van de missie en visie van de organisatie.

 

Psychosociaal Begeleider Bemiddeling in Familiezaken

 • Informeren over de bemiddelingsprocedure, rol van de bemiddelaar, de bemiddelingsprincipes, de deontologie van de bemiddeling, het bemiddelingsprotocol;
 • Bij aanwezigheid van kinderen:
  • bekommernissen naar de kinderen samen verkennen. Informeren over de juridische, financiële aspecten in verband met de kinderen of verwijst hiervoor naar een deskundige,
  • Ondersteuning bieden bij het verhogen van de inleving in praktische, psychische en emotionele gevolgen van een scheiding voor het kind,
  • Nagaan op welke manier kinderen kunnen betrokken worden in bemiddeling.
 • Standpunten van beide partijen naast elkaar zetten;
 • Bekommernissen van partijen samen verkennen; informeren over de juridische, financiële aspecten in verband met de scheiding of hiervoor verwijzen en samenwerken met een deskundige;
 • Samen zoeken naar een overeenkomst waar alle partijen achter staan.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een getuigschrift opleiding Bemiddeling in Familiezaken of je bent bereid om deze opleiding te volgen;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart;
 • Je kan omgaan met crisissituaties, agressief en grensoverschrijdend gedrag;
 • Je bent alert voor zeer diverse onderliggende problematieken en kan hierover info opzoeken of informatie inwinnen om hiermee om te gaan tijdens cliëntcontacten;
 • Je hebt kennis van omgaan met hoog conflictueuze scheidingssituaties;
 • Je hebt kennis van bemiddelingstechnieken en meerzijdige partijdigheid;
 • Je hebt affiniteit met de werking van justitie en advocatuur.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je werkt vanuit Ieper en Veurne.
 • Arbeidsovereenkomst vervanging ziekte – 0.70VTE (26u36)
 • Je werkt zeker op woensdagnamiddag van 13 – 19uur en 1 volledige zaterdag op 2. (2 week uur-schema)

Solliciteren

 • Solliciteren kan tot een geschikte kandidaat gevonden wordt.
 • Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.
 • Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke opdracht toegestuurd.
 • Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke opdracht komen op gesprek
 • Extra info kan verkregen worden bij Nele Lietaert via nele.lietaert@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0490 58 57 87.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Download: 20230914_vacature Bezoekruimte en Bemiddeling 0.7 VTE vervanging ziekte