Hulpverlener – dak- en thuislozenonthaal

CAW De Kempen
Reageren voor 01.03.2021
Bepaalde duur, Deeltijds, Tijdelijk

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen.

Je zal werken in het team Wonen en Crisis met als opdracht onthaal te bieden aan dak- en thuislozen. Ook dak- en thuislozen in een crisissituatie op vlak van wonen kunnen hier terecht. Om deze specifieke doelgroep van dak- en thuislozen te bereiken worden er bijzondere inspanningen geleverd. Een onthaal in CAW De Kempen veronderstelt expertise, kennis en methodieken betreffende deze doelgroep en de verscheidenheid aan problematieken.

Taken

 • Je begeleidt cliënten in bredere vragen met betrekking tot woonproblematiek.
 • Je zorgt voor vraag- verheldering en directe hulp maar staat eveneens in voor het verlenen van crisisopvang en preventie.
 • Je werkt aan zelfbewustzijn, realiteitszin, aandeel en inzicht in oorzaak en gevolg van situaties en problemen en zet hierbij de opportuniteiten in de context van de cliënt centraal.
 • Je zorgt voor structurele verandering in bewustzijnsprocessen van individuen.
 • Je biedt korte en langdurige trajecten aan aan dak- en thuislozen.
 • Je bemiddelt bij uithuiszettingen met de betrokken partijen (huisbazen, sociale huisvestigingsmaatschappijen etc.)
 • Je hebt een signaalfunctie m.bt. preventie.
 • Je staat mee in voor het toewijzen, opvolgen en doorverwijzen van noodopvang.
 • Je respecteert het beroepsgeheim, de deontologische code en de GDPR- richtlijnen.
 • Je maakt gebruik van verschillende methodieken, afhankelijk van de fase in het hulpverleningsproces.
 • Je beweegt in de leefwereld van de cliënt en werkt cultuursensitief.
 • Je bespreekt en evalueert het hulpverleningstraject van de cliënt op regelmatige basis met collega’s op de teamvergadering.
 • Je verwijst en/of leidt cliënten gericht naar andere interne of externe diensten en werkt constructief met hen samen rond het verloop van het hulpverleningstraject.
 • Je verwerkt de geboden hulpverlening systematisch in het elektronisch dossier.

Wie ben je?

 • Je hebt interesse om te werken met dak- en thuislozen (ook in crisis) en hun context, zowel procesmatig als directief. Je hebt zicht op uitsluitingssystemen die dak- en thuisloosheid bevorderen en gaat krachtgericht aan de slag.
 • Je respecteert de bestaande visie en werkingsprincipes (o.a. aanklampend en meerzijdig partijdig werken) van het CAW.
 • Je hebt inzicht in je eigen mogelijkheden en beperkingen: je bent bereid tot reflectie en zelfkritiek.
 • Je bent stressbestendig: tijdsdruk, onzekerheid en groot emotioneel appel van de doelgroep kunnen dragen en hanteren
 • Je bent in staat erg zelfstandig aan de slag te gaan.
 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

 • Kennis van andere talen is een groot pluspunt. Benoem deze zeker in je motivatie.

 • Je hebt een Bachelor of Master in een menswetenschappelijke richting of je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW en/of armoedeproblematiek.

 • Ervaring in het werkveld, ervaring met verslaving en/of psychiatrische problematieken strekt tot aanbeveling.

 • Interculturele ervaring is een absoluut pluspunt.

Wat mag je verwachten?

 • Wij bieden een contract van bepaalde duur tot 30 juni 2021 voor 50% jobtime. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.314,19 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Startdatum is in overleg te bepalen, liefst zo snel mogelijk.
 • Je tewerkstellingsplaats is Stationsstraat 80 in Turnhout.

Ben je geïnteresseerd?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 28 februari 2021.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 3 maart 2021. Dit gesprek zal online plaatsvinden tussen 13u en 17u.

Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit. Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De Kempen. Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Vicky Mertens via vicky.mertens@cawdekempen.be of 0473 18 05 40.