Hulpverlener IFG Ambulant en Slachtofferhulp – 0.50VTE – Vervanging ziekte- Regio Ieper-Veurne

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 01.11.2023
Deeltijds, Tijdelijk

VACATURE
Psychosociaal begeleider IFG Ambulant en Slachtofferhulp – 0,50VTE (19u) – Regio Ieper/Veurne – Vervanging ziekte
Als psychosociaal begeleider Slachtofferhulp sta je in voor de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers (volwassenen, jongeren, kinderen), getuigen, na- en naastbestaanden van misdrijven en rampen, alle betrokkenen van een verkeersongeval, nabestaanden van zelfdoding, hulpverleners en dienstverleners van slachtoffers en dit conform de missie, visie en werkingsprincipes van de organisatie.
Als psychosociaal begeleider IFG Ambulant sta je in voor de mobiele en ambulante begeleiding van koppels die vrijwillig (rechtstreeks of via politionele verwijzing) de vraag stellen naar hulp om het geweld in hun relatie te stoppen. Dit conform de missie, visie en werkingsprincipes van het CAW. Naast de begeleiding van hulpvragers organiseer je samen met collega’s preventieve- en sensibiliseringsacties rond het thema IFG.

Jouw opdrachten

Psychosociaal Begeleider IFG Ambulant

 • Begeleiden van koppels waar geweld (psychisch, economisch, fysiek, sociaal, seksueel) voorkomt binnen de relatie.
 • Systematische begeleiding door middelen van individuele-, koppel- en gezinsgesprekken en inzet van diverse methodieken binnen de grenzen van het eerstelijnsaanbod ahv een begeleidingsplan.
 • Consult bieden volgens expertise.
 • Begeleiding op dienst en wanneer aangewezen in de thuissituatie.
 • Het actief uitbouwen en onderhouden van een netwerk met andere diensten (o.a. politie, justitie, parket, ocj, …) in functie van de hulpvragers.
 • Actieve inzet op preventie en sensibilisering rond het thema IFG.
 • Stimuleren en verruimen van het netwerk rond het thema IFG.

Psychosociaal Begeleider Slachtofferhulp

 • De begeleiding focust op de psychosociale, juridische en praktische gevolgen van het slachtofferschap
 • De hulpverlening t.a.v. volwassenen en minderjarigen is gericht op: duidelijk krijgen van noden en coping strategieën van het slachtoffer. Info bieden op basis van de noden en op basis van de inschatting van de complexiteit van de situatie. Opstellen van het begeleidingsplan waarbij gekeken wordt wat een taak van slachtofferhulp kan zijn, aanvullend op de eigen veerkracht en het sociaal netwerk. Verdere opvolging en hercontactname gedurende een bepaalde periode en in onderling overleg met de cliënt. Screening wanneer slachtoffers een verhoogd risico op posttraumatisch stress syndroom vertonen.
 • Je begeleidt het groepsaanbod: opvang meerder- en minderjarigen bij een critical incident; gespreksgroepen rond specifieke problematieken
 • Je biedt consult t.a.v. intermediairs, hulpverleners, andere actoren m.b.t. slachtofferschap
 • Je zet je in i.k.v. preventie en sensibiliseren: door inzet van diverse methodieken wordt slachtofferschap blijvend in de kijker geplaatst zowel bij de burger als welzijns- en politionele en justitiële actoren

Overkoepelend

 • Het opnemen van administratie in functie van de cliënt en de organisatie.
 • Deelname aan team- en doelgroep-overstijgende taakactiviteiten en werkgroepen.
 • Op een positieve wijze de visie en missie van CAW mee uitdragen.
 • Actief bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en de goede onderlinge relaties binnen het team om de doelstellingen mee te realiseren.
 • Je hebt de mogelijkheid tot het opnemen van clusteroverschrijdende opdrachten zoals CHAT en SOVA.

Jouw profiel

 • Je beschikt minimum over een bachelor diploma in een sociale/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Je kan actief luisteren, zowel verbale als non-verbale signalen ontvangen, door gesprek en ondersteuning
 • Je doet aan vraagverheldering: informatie uitwisselen en verzamelen gericht op het verkennen van de huidige context, peilen naar verwachtingen, intenties, bezorgdheden, invloed situatie op functioneren, peilen naar de steunbronnen
 • Je hebt oog voor de persoon in zijn totaliteit en onderliggende of nieuwe hulpvragen
 • Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden: geven van vorming, groeps-infosessie
 • Je ontwikkelt en verstevigt het netwerk en relaties binnen en buiten onze organisatie en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen in functie van de doelgroep
 • Je hebt een bijzondere interesse om vanuit welzijn samen te werken met politie en justitie
 • Je hebt kennis van koppelbegeleiding en dynamieken in relaties
 • Je hebt affiniteit met het thema slachtofferschap, kennis van rouw- en traumaverwerking
 • Je hebt expertise/interesse in maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen m.b.t. strafrecht
 • Je bent gebeten door op maat werken, je houdt ervan om integraal, proactief te werken. Je bent sterk in individuele trajecten en werkt vanuit een generalistische kijk
 • Je gaat graag zelfstandig aan de slag en trekt je uit de slag in onverwachte situaties
 • Je hebt kennis over omgaan met crisis, agressie en grensoverschrijdend gedrag;
 • Je beschikt over rijbewijs B en een wagen

Arbeidsvoorwaarden

 • Je werkt binnen PC 319.01 (barema B1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof
 • Arbeidsovereenkomst 0,50 VTE (19u) – vervanging ziekte
 • Uurrooster
  Maandag van 9u tot 19u – Veurne
  Dinsdag van 9u tot 16u – Ieper
  Woensdag van 9u30 tot 12u30 – Ieper

Solliciteren

 • Solliciteren kan door uw brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be te bezorgen. De vacature staat open tot we een geschikte kandidaat gevonden hebben.
 • Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke opdracht toegestuurd, deze bezorg je terug aan nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be
 • Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke opdracht komen op gesprek te Izegem.

Extra info kan verkregen worden bij Nathalie Devroe via nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0491 61 02 51.
CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Download: 20230901_Vacature PSB IFG SH 0,50VTE - vervanging ziekte