Jongerenhulpverlener

CAW De Kempen
Reageren voor 30.06.2022
Deeltijds, Tijdelijk

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen.

 

Vanuit de dynamiek van het project ‘Top in je kop’ van de Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt, ga je hulpverlening aanbieden aan de jongeren van Arendonk en Ravels.

 

Wat doe je? 

 

 • Je geeft vorm aan de nieuwe mobiele JAC-werking in de gemeenten Arendonk en Ravels.
 • Je staat in voor het onthaal, de begeleiding en preventie m.b.t. doelgroep jongeren (12-20  jaar). In Arendonk doe je dit vanuit de werking Top in ‘t Onkrooid en het Sint-Claracollege, in Ravels werk je op een nog nader te bepalen locatie.
 • Je doet aan vraagverheldering, biedt directe hulp aan of verwijst door indien nodig. Je gaat begeleidingstrajecten aan met jongeren die een meer uitgebreide ondersteuning nodig hebben.
 • Je werkt met de jongere in zijn sociale context en hebt waar nodig overleg met externe  diensten.
 • Je werkt projectmatig op vraag van de betrokken school of gemeenten, bv. rond preventie.
 • Je zet signalen om in concrete acties en werkt mee aan een informatief of begeleidend (groeps-) aanbod met betrekking tot bepaalde thema’s.
 • Je zorgt ervoor dat jongeren de weg leren kennen naar het JAC en dat professionelen weten hoe ze jongeren naar jou kunnen toeleiden.

 

Wie ben je?

 

 • Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting.
 • Je vindt gemakkelijk aansluiting bij jongeren en kent hun leefwereld. Je beschikt over de nodige vaardigheden om met jongeren en hun sociale omgeving om te gaan.
 • Je hebt een basiskennis van het welzijns- en hulpverleningslandschap in het  arrondissement Turnhout, in het bijzonder van de jeugdhulp.
 • Je bent sterk in individuele trajecten en werkt vanuit een generalistische kijk.
 • Je hebt interesse in of ervaring met blended hulpverlening.
 • Je bent mee met de sociale media en je kunt via die weg vlot contacten leggen met het doelpubliek.
 • Je bent alert voor signalen en kunt deze omzetten in concrete acties.
 • Je weet je professionele netwerk uit te bouwen en in te zetten in functie van je doelgroep.
 • Je kunt zelfstandig werken zonder daarbij de connectie te verliezen met collega’s die op een andere locatie actief zijn. Het schrikt je niet af om een nieuwe JAC-werking alleen, met ondersteuning van je teamverantwoordelijke en collega’s op andere locaties, te trekken.
 • Je bent beschikbaar op dinsdag, woensdagnamiddag en donderdag. Je bent bereid om  2 vooravonden (na schooltijd) per week te werken en flexibel om te gaan met je werkuren, afhankelijk van de noden van je cliënten.
 • Je bent op korte termijn beschikbaar.

 

Wat mag je verwachten?

 

 • Wij bieden een contract van bepaalde duur voor 50%  jobtime, gedurende 14 maanden. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.717,81 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je uitvalsbasis is Arendonk en Ravels.
 • Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.
 • Je werkt grotendeels alleen maar komt regelmatig samen met je teamverantwoordelijke en collega’s van andere locaties.

 

Ben je geïnteresseerd? 

 

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op maandag 30 juni 2022 via deze link.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden kort daarna uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek..

 

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke Clara Marinus clara.marinus@cawdekempen.be / 0473 18 05 95.

 

Voor meer informatie over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via lies.lavrysen@cawdekempen.be of 0493 09 68 44.

 

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.