Medewerker Inloopcentrum

Aalst
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

Het CAW Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie met als missie het welzijn van ieder persoon te versterken. Dit doen we op een laagdrempelige manier, met oog voor elke welzijnsvraag.

Het CAW staat onder andere in voor de organisatie en exploitatie van een aantal inloopcentra. Een inloopcentrum is een veilige plek met een outreachend en/of mobiel hulpverleningsaanbod waar mensen elkaar vrijblijvend en informeel kunnen ontmoeten. De toegang is laagdrempelig en er is een dienstverlenend aanbod: een warme plek, koffie/thee, water, wifi, krant, gezelschapspelen, douche- en wasmogelijkheden (aanpassen aan de locatie) en een gevarieerd aanbod aan activiteiten op maat en in functie van de noden van de bezoekers….

Het inloopcentrum richt zich specifiek op mensen die uitsluiting ervaren en/of geen of een beperkt netwerk hebben.

Samengevat:

 • Onbepaalde duur
 • 19u
 • Standplaats Aalst
 • Praktische organisatie binnen inloopcentrum en onthaal van bezoekers

 

Hierin kan jij het verschil maken!

Je legt als medewerker inloopcentrum actief contact met de bezoekers en bouwt een sfeer van vertrouwen op, op tempo van de cliënt. Je neemt een actieve luisterhouding aan en observeert waar de mogelijke (acute) nood aan zorg of praktische ondersteuning ligt. Je gaat geen individueel begeleidingstraject aan met de cliënten maar je verwijst hen door naar een brugfiguur of mobiel hulpverlener in functie van hun zorgnood of je helpt hen praktisch op weg in het contact nemen met een andere instantie, intern of extern.

Je creëert een veilige setting waar mensen tot rust kunnen komen en waar ontmoeting en interactie met anderen op een vrijblijvende manier mogelijk is. Dit doe je door een relatie op te bouwen met de bezoekers, een positieve groepsdynamiek te bewaken en stimuleren,  situaties in te schatten en consequent te begrenzen waar nodig. Continue volg je het groepsgebeuren op en stuur je tijdig bij. Je werkt proactief en preventief en intervenieert tijdig. Wanneer situaties escaleren, grijp je in en je behoudt de rust bij eventuele agressie incidenten.

Je organiseert samen met je betaalde en vrijwillige collega’s groepsactiviteiten, waardoor de participatie verhoogd wordt. Je werkt nauw samen met de andere (interne of externe) collega’s binnen het inloopcentrum en neemt een ondersteunende en –mogelijks- een coachende rol op naar de vrijwilligers en stagiaires. Je neemt beperkt deel aan overlegmomenten en stimuleert samenwerkingen met externe partners.

Wie ben jij?

 • Je hebt ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen (psychiatrische doelgroepen, verslavings- en multiproblematiek).
 • Je prioritaire opdracht is een veilige, rustige omgeving creëren. Je toont dan ook blijk van creatieve en probleemoplossende vaardigheden en je kan vlot inspelen op nieuwe situaties
 • Je bent communicatief sterk en beseft welke impact jouw interventies teweegbrengen
 • Je bent in staat tot kritische zelfreflectie
 • Je bent in staat tot het zien van groepsdynamieken en kan hier preventief en pro-actief gepast op inspelen.
 • Je weet in te spelen op crisissituaties en weet deze op een constructieve manier aan te pakken en onder controle te krijgen en de situatie opnieuw veilig te maken, op het moment zelf en in de opvolging achteraf.
 • Je werkt vlot samen met alle (betaalde en vrijwillige, interne en externe) collega’s die betrokken zijn op het ILC en vormt samen een geoliede machine
 • Je beschikt bij voorkeur over organisatorische-, plannings- en administratieve vaardigheden
 • Over coachende vaardigheden beschikken is een pluspunt.
 • Je hebt een niveau van bachelor (of graduaat) of gelijkwaardig door ervaring <

Dit mag jij van ons verwachten!

Als medewerker bij het CAW Oost-Vlaanderen kan je rekenen op:

 • Een deeltijdse job van 19u contract onbepaalde duur. Je vaste standplaats is het inloopcentrum in Aalst.
 • Verloning volgens barema B1c uit het Paritair Comité 319.01. Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques en vergoeding woon-werk
 • Bij CAW Oost-Vlaanderen zijn engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie key. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag. We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.
 • We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.

Solliciteer nu!

Vul online je sollicitatie aan via het sollicitatieformulier. Alle sollicitanten krijgen op korte termijn respons.

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Alle kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. Eventueel wordt kort telefonisch contact opgenomen om nog een aantal zaken te verhelderen.
 • Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke en een HR medewerker. Tijdens dit gesprek zoomen we in op je ervaring en motivatie en wordt dieper ingegaan op de inhoud van de functie. Ook praktische zaken rond onder meer loon worden afgetoetst.
 • Na dit gesprek krijg je binnen de twee weken feedback of je kandidatuur al dan niet wordt weerhouden en je kan starten bij CAW Oost-Vlaanderen.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de HR medewerker Liesbeth Vanhaverbeke
CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent
+32 9 432 06 89
vacatures@cawoostvlaanderen.be