Vacature ref. 2018/43 – Begeleider – Team Noodopvang CAW Limburg

Hasselt
Reageren voor 14.12.2018
Deeltijds,Tijdelijk

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Begeleider (M/V/X) voor Team Noodopvang

 

Profiel

Bachelor humane wetenschappen – Maatschappelijk werk – Bijkomende opleiding wordt naar waarde geschat – Goede kennis van het Nederlands; zich kunnen behelpen in Engels en Frans.

 

Contract

Een deeltijds contract van 22,80 u/week, bepaalde duur tot 31/12/2019. Indiensttreding zo snel als mogelijk.

 

Plaats van tewerkstelling

Salvatorstraat 12, 3500 Hasselt

 

Vergoeding  

Volgens P.C. 319.01 – aangevuld met extra legale voordelen

 

Solliciteren

Stuur een gemotiveerd schrijven met cv voor datum 14/12/2018

Naar inse.franssen@cawlimburg.be en vacatures@cawlimburg.be

Info en uitgebreid functieprofiel te verkrijgen bij Inse Franssen, teambegeleider Team Directe opvang – GSM 0477/98.99.71

 

Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 17/12/2018 en 18/12/2018.

 

Selectieprocedure

Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 17 of 18/12/2018 en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden model 2) voor te leggen.

Niet weerhouden kandidaten worden 6 maanden opgenomen in het intern sollicitantenbestand, tenzij men verzoekt hieruit verwijderd te worden.

 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende culturen en/of die beschikken over interculturele competenties.

 

Meer info op cawlimburg.be

 

 

 

Wie zijn we?

 

CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.

 

Het team directe opvang is een onthaalteam binnen CAW Limburg. Het voorziet een doelgroepenonthaal  voor alle dak -en thuislozen binnen Limburg. Binnen dit doelgroepenonthaal staat het team ook in voor opvang van (alleenstaande) mannen en vrouwen, koppels en gezinnen die zich in een acute woningnood bevinden.

 

Het team directe opvang wil een laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulpverlening bieden aan dak-en thuislozen. Deze hulpverlening biedt de minst ingrijpende hulp vanuit de krachten en het netwerk van de cliënt. Het is een vrijwillige hulp waarin de privacy, de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt ten volle wordt ondersteund.

Binnen het onthaal van het team directe opvang, zijn er drie opvangvormen mogelijk:

 • Noodopvang
 • Directe opvang
 • Vluchthuis (toeleiding en/of overbrugging)

 

Noodopvang biedt een oplossing voor een hulp- en dienstverlener die geconfronteerd wordt met een dakloze/thuisloze in crisis en waarvoor zij binnen het brede reguliere welzijns- en zorgaanbod aan residentiële opvang niet onmiddellijk een oplossing vinden. We garanderen aan de cliënt(en) gedurende 1 nacht of een weekend bed-bad-brood en de eerstvolgende werkdag na de opname wordt in overleg met de cliënt, de verwijzer en het CAW door de verwijzer getracht een vervolgaanbod te organiseren.

 

Als noodopvangbegeleider ben je verbindingspersoon tussen de cliënt en het OCMW en tracht je samen met hen een vervolgaanbod te organiseren.

 

 

Wat verwachten we van jou?

 

Functie-inhoud

 

 • Warm onthaal van de cliënten
 • Luisterend oor voor de cliënten
 • Het bieden van bed – bad – brood
 • Toezien op de toepassing en naleving van het huishoudelijk reglement
 • Ondersteuning bieden aan de cliënten in gemeenschappelijke ruimten
 • Observaties rond cliënten in het kader van het mogelijke vervolgaanbod
 • Registratie en verslaggeving van aanvragen en opnames
 • Het in orde brengen van de administratie verbonden aan een opname
 • Contactpersoon tav de verwijzer (OCMW of politie)
 • Overlegt met de cliënt en de verwijzer in de zoektocht naar een gepaste vervolghulp en biedt hierbij de nodige ondersteuning

 

Kerncompetenties:

 

 • Mondig en assertief zijn, open communicatiestijl
 • Open staan om feedback te geven en te ontvangen
 • Administratieve vaardigheden hebben, registratie, …
 • Flexibel, gedreven en gemotiveerd, dynamisch, een goed doorzettingsvermogen.
 • Creatief en zin voor initiatief en innovatie
 • Stressbestendig
 • Methodisch onderlegd
 • Loyaal

 

Ervaring:

 

 • Affiniteit met psychiatrie en verslaving
 • Ervaring in agressiesituaties of openstaan voor training
 • Ervaring en/of affiniteit met crisissituaties

 

Werkregime:

 

 • Een avonddienst met uren tussen 19u00 en 22u30
 • Een ochtenddienst met uren tussen 08u00 en 14u00

 

In principe kent deze functie geen weekenddiensten. Weekenddiensten zijn enkel occasioneel, indien nodig om de algemene werking van de Directe Opvang te kunnen blijven garanderen.

Wat bieden wij je?

 

 • Gedreven, gevarieerd en spontaan team dat je van harte welkom wilt heten
 • Een uitdagende, afwisselende job
 • Verloning volgens PC 319.01
 • Haard- of standplaatsvergoeding indien van toepassing
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering
 • Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen .
 • Sociaal abonnement
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie volgens wettelijk tarief

Download: Vacature ref. 2018/43 – Begeleider – Team Noodopvang CAW Limburg