Vacature ref. 2021/19 Begeleider Housing First – Team Housing First CAW Limburg

Hasselt
Reageren voor 19.04.2021
Deeltijds, Tijdelijk

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Housing First begeleider voor Team Housing First, regio Hasselt

Profiel

Bachelor maatschappelijk werk, humane of sociale wetenschappen – Bijkomende opleiding wordt naar waarde geschat – Goede kennis van het Nederlands.

Ervaring in straathoekwerk, outreachend werken, verslavingszorg, in het werken met dak- en thuislozen of kwetsbare mensen met een psychische- en/of verslavingsproblematiek, zijn een grote plus!

Contract

Vervangingscontract – 50%, 19u/week

Startdatum: zo snel als mogelijk

 

Plaats van tewerkstelling

Standplaats Hasselt

 

Vergoeding  

Volgens P.C. 319.01- aangevuld met extra legale voordelen

 

Solliciteren

Stuur een gemotiveerd schrijven met CV voor 19 april 2021

naar jan.gilissen@cawlimburg.be en vacatures@cawlimburg.be

 

Info te verkrijgen bij Jan Gilissen, clustercoördinator Wonen & Thuisloosheid –

jan.gilissen@cawlimburg.be of 0496 16 40 13

 

Selectieprocedure

Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden model 2) voor te leggen.

Niet weerhouden kandidaten worden 6 maanden opgenomen in het intern sollicitantenbestand, tenzij men verzoekt hieruit verwijderd te worden.

 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende culturen en/of die beschikken over interculturele competenties.

 

Meer info op cawlimburg.be

 

Wie zijn we?

CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.

 

Housing First is een ambulante hulpverleningsvorm die zich richt tot langdurig dak- en thuislozen met een complexe problematiek van verslaving- en of psychische problemen. Van de bestaande trajecten is 3/4e man, 1/4e vrouw en 80% situeert zich in de leeftijdscategorie 30-50 jaar. De begeleiding bestaat erin om de voormalig dakloze te ondersteunen in zijn overgang van straat naar zelfstandig wonen. Centraal staat de begeleiding aan huis en de focus op woonst. Gemiddeld duurt een begeleidingstraject 2 jaar. De begeleider ondersteunt de cliënt in zijn thuismilieu. De aanpak wordt gekenmerkt door maatwerk in functie van de cliënt en zijn noden. Housing First werkt volgens 8 basisprincipes:

 

 1. huisvesting is een recht
 2. respect, warmte en medeleven: planning met persoon centraal
 3. engagement om HF-bewoner te ondersteunen zo lang als hij het nodig heeft
 4. actieve betrokkenheid zonder dwang
 5. loskoppelen van huisvesting en behandeling/begeleiding
 6. vrijwillige keuze van de cliënt en zelfdeterminatie
 7. herstelgericht
 8. harm reduction

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team, waar alle disciplines gelijkwaardig samenwerken.

 

Visie Housing First

Het klassieke hulpverleningsmodel vertrekt vanuit het ideaalbeeld van de woonladder: je klimt op van dak– of thuisloosheid naar noodopvang, winteropvang, begeleid wonen, sociale huisvesting, enz. Je raakt pas een trap hoger als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld als je bent afgekickt. Einddoel is een eigen woning verwerven. Dat klinkt logisch en mooi, maar in de realiteit blijven veel mensen ter plaatse trappelen of gaan ze er zelfs op achteruit.

 

Housing First draait de redenering van de woonladder om. Een woonst is dan een noodzakelijke eerste stap om aan moeilijkheden op andere levensdomeinen te kunnen werken. En niet andersom. De woning zorgt voor stabiliteit en verhoogt het zelfwaardegevoel van de chronisch dak- en thuisloze. Hierdoor wordt verbinding opnieuw mogelijk, met zichzelf, met anderen en met de samenleving.

 

Wat verwachten we van jou?

 

Kerncompetenties:

 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Mondelinge communicatie
 • Zelfreflectie
 • Samenwerking
 • Netwerken
 • Professionele betrokkenheid
 • Resultaatgerichtheid

 

Waarden

 • Authenticiteit
 • Gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijk respect
 • Inlevingsvermogen

 

Ervaring:

 • Ervaring in straathoekwerk of outreachend werken, in het werken met dak- en thuislozen of kwetsbare mensen met een psychische- en/of verslavingsproblematiek, zijn een plus.

 

Werkregime:

 • Prestaties dienen te gebeuren tussen 8u30 en 19u, bespreekbaar met coördinator
 • Enige flexibiliteit moet mogelijk zijn om in te spelen op het ritme van het cliënttraject
 • Geen weekend- of avondwerk

 

Wat bieden wij je?

 • De garantie dat geen enkele dag dezelfde is
 • Veel zelfstandigheid en experimenteerruimte in het werken met de doelgroep aan huis
 • Een team waarin we van elkaar leren: met uitwisseling, reflectie en groei
 • Verloning volgens PC 319.01
 • Haard- of standplaatsvergoeding indien van toepassing
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering
 • Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen
 • Sociaal abonnement
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie volgens wettelijk tarief

 

Download: 2021-19 HF - BG