Algemeen directeur

Herentals
Reageren voor 29.04.2024
Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het werkingsgebied van CAW De Kempen is arrondissement Turnhout.

CAW De Kempen is een dynamische, pluralistische, autonome en geëngageerde organisatie. Onze meer dan 180 CAW-medewerkers staan als goed getrainde professionals in de frontlinie van het leven bijgestaan door meer dan 250 enthousiaste vrijwilligers.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de algemene koers die het CAW vaart en doet dit in afstemming met de Raad van Bestuur. Samen met het directieteam wordt vorm gegeven aan de strategische doelstellingen en de kernopdracht van het CAW: het aanbieden en uitbouwen van kwaliteitsvol eerstelijnswelzijnswerk. Een financieel gezonde organisatie, een duurzaam en motiverend personeelsbeleid en het uitbouwen van een netwerk met andere organisaties zijn daarbij essentieel.

Jouw taken:

Algemeen beleid: je tekent samen met het directieteam een toekomstgericht beleid uit voor de organisatie en staat in voor de uitvoering ervan.

 • Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeslissingen en benchmarkgegevens op en integreert deze tot een onderbouwde missie, visie en strategie.
 • Je hebt de eindverantwoordelijkheid over alle aspecten van de beleidsvoering en het beheer.
 • Je stemt het strategisch beleid af met de Raad van Bestuur. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.
 • Je vangt interne en externe signalen op, gaat hier proactief mee aan de slag en formuleert krachtige en waar nodig innovatieve antwoorden.
 • Je zorgt voor het stroomlijnen en afstemmen van de financiële, personele en inhoudelijke processen.

Jouw profiel:

Vormvereisten:

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie.

Kennis:

 • Je kent de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal en welzijnsbeleid.
 • Je kent de diverse aspecten van een hedendaags personeelsbeleid.
 • Je bent thuis in het financieel beleid van een middelgrote organisatie.

Competenties:

 • Je bent ervan overtuigd dat welzijnsproblemen vragen om een gezamenlijke aanpak van meerdere actoren.
 • Je kan waarderend coachen en leidinggeven en medewerkers maximaal in hun kracht zetten.
 • Je kunt vanuit een betrokken houding mensen vertrouwen en ruimte geven zodat ze het beste van zichzelf geven.
 • Je kan overtuigen en onderhandelen, ervaring met werken in een politieke context is een pluspunt.
 • Je bent ondernemend en kan daadkrachtig beslissingen nemen.
 • Je bent strategisch en wendbaar in je denken en handelen.
 • Je kan innovatieve oplossingen bedenken voor de aanpak van problemen op basis van een degelijke analyse en gaat daarbij voor duurzame verandering.
 • Je bent communicatief en kunt op een inspirerende en enthousiasmerende manier ideeën en verwachtingen overbrengen en erop inspelen.
 • Je initieert samenwerking en verbinding met relevante externe organisaties. Je definieert gezamenlijke belangen en doelen en realiseert deze optimaal.
 • Je hebt affiniteit met hulpverlening, de welzijnssector en de Kempense context. Je hebt een sterke visie op de rol en betekenis ervan binnen een continu veranderende samenleving; zowel regionaal als (inter-)nationaal.

Wij bieden:

 • Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (K1).
 • Je ontvangt maaltijdcheques en kan genieten van een groepsverzekering.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding. Voor deze functie wordt voorzien in een bedrijfswagen.
 • Je tewerkstellingsplaats is Hofkwartier 23 in Herentals maar je bent aanwezig op verschillende locaties van CAW De Kempen.
 • Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Procedure:

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Stel je kandidaat!

 • We verwachten je kandidatuur (motivatiebrief en CV) ten laatste op maandag 29 april 2024 per mail ter attentie van voorzitter Wim Wouters op volgende e- mail adres: jobs@cawdekempen.be 
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op woensdag 8 mei 2024 in de namiddag. 
 • Geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met voorzitter Wim Wouters via wim.wouters@thomasmore.be of 0479/44 92 08

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.cawdekempen.be

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.