Ambulante Woonbegeleider

CAW De Kempen
Reageren voor 27.05.2021
Bepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Je zal werken in het team Wonen Ambulant, in de afdeling ‘Woonbegeleiding Zuiderkempen‘ een dienst die hulpverlening biedt aan mensen die moeilijkheden ervaren op vlak van wonen.

Het begeleidingsaanbod richt zich naar kansarme cliëntsystemen, woonachtig in de gemeente Balen, waarbij zowel alleenstaanden (met of zonder kinderen), koppels en gezinnen beroep kunnen doen op dit begeleidingsaanbod. Een achterstelling- of thuisloosheidsproblematiek dient duidelijk aanwezig te zijn. De cliëntsystemen kunnen problemen ervaren op verschillende vlakken: huisvesting, materieel, administratief, emotioneel (psychische problemen, verslaving,…), relationeel (opvoeding kinderen, relatie tussen partners,…), dag structurering.

Als ambulante woonbegeleider Balen werk je nauw samen met het OCMW van Balen. Je vormt een tandem met de maatschappelijke werkers en je verzorgt de woonbegeleidingen samen met hen.

Taken

 • Je biedt een integrale woonbegeleiding aan cliëntsystemen op alle levensdomeinen om op deze manier een integratie in het woon- werk- en leefmilieu te bevorderen.

 • Je werkt integraal en aanklampend, rekening houdend met het tempo van het cliëntsysteem.

 • Je ondersteunt en leert woonvaardigheden aan.

 • Je reikt financiële hulpverlening aan, vooral budgetbegeleiding.

 • Je vervult de rol van casemanager en verwijst de cliënt indien nodig door naar andere gespecialiseerde diensten.

 • Je bouwt gedurende de begeleiding een netwerk, professioneel en persoonlijk, rond de cliënt. De begeleiding is beperkt in tijd.

 • Je gaat op huisbezoek. Deze zijn essentieel en drempelverlagend. Je maakt direct geobserveerde zaken gemakkelijk bespreekbaar.

 • Je zet in op preventie door nauwgezette opvolging en inhoudelijke begeleiding, zo vermijdt je escalatie van problemen.

Wie ben je?

 • Je hebt een Bachelor in een menswetenschappelijke richting of je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden om met cliënten en hun gezinscontext te werken.

 • Je hebt kennis van budgetbegeleiding, -beheer en schuldbemiddeling.

 • Je bent leergierig en bent bereidt tot bijscholing.

 • Je kan aanklampend werken i.f.v. korte termijn doelen.

 • Je bent sterk in netwerken.

 • Je bent in staat erg zelfstandig aan de slag te gaan maar kan ook in duo met een vrijwilliger werken.
 • Je bent bereidt om flexibele diensten te doen indien noodzakelijk.
 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

 • Kennis van andere talen is een groot pluspunt.

 • Interculturele ervaring is een absoluut pluspunt.

Wat mag je verwachten?

 • Wij bieden een vervangingscontract voor 100% jobtime voor een periode van ongeveer een jaar. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.314,19 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding maar je hebt ook een auto ter beschikking om je vlot te verplaatsen.
 • Je tewerkstellingsplaats is Pastoor Van Neylenstraat 18 in Geel. Je werkterrein is de gemeente Balen.
 • Startdatum is in overleg te bepalen.

Ben je geïnteresseerd?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op woensdag 26 mei 2021.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een voorafgaand infomoment. Het sollicitatiegesprek zal online plaatsvinden op woensdag 2 juni 2021 tussen 13u en 17u.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke Marc Wynants via marc.wynants@cawdekempen.be of 0479 82 01 44.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.