Directeur Wonen, Migratie, Ontmoeting en Preventie

Herentals/Geel/Turnhout/Mol
Reageren voor 07.01.2023
, Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

Wie zijn wij?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke,
relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben
kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn
van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. CAW De Kempen is een dynamische, pluralistische, autonome en geëngageerde organisatie. Onze meer dan 180 CAW-medewerkers staan als goed getrainde professionals in de frontlinie van het leven bijgestaan door meer dan 250 enthousiaste vrijwilligers. De cluster Wonen, Migratie, Ontmoeting en Preventie focust zich enerzijds op het ambulant en residentieel begeleiden van kwetsbare mensen. Anderzijds kan je in het inloop- en migratiecentrum terecht zonder dat er meteen hulpverlening wordt opgestart.

Taken
Samen met de andere leden van het directieteam wordt vorm gegeven aan de strategische doelstellingen en de kernopdracht van het CAW: het aanbieden en uitbouwen van kwaliteitsvol
eerstelijnswelzijnswerk. Een financieel gezonde organisatie, een duurzaam en motiverend
personeelsbeleid en het uitbouwen van een netwerk met andere organisaties zijn daarbij
essentieel.

✔ Je bent in staat om beleidsmatig mee te denken over de opdrachten en toekomst van de organisatie.
✔ Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeslissingen en benchmark gegevens op.
✔ Je bouwt en werkt mee aan een regionaal plan om dak- en thuisloosheid te bestrijden. Je doet dit i.s.m. lokale besturen en de regionale woonactoren.
✔ Je vangt interne en externe signalen op, gaat hier proactief mee aan de slag en formuleert krachtige en waar nodig innovatieve antwoorden.
✔ Je zorgt voor het implementeren en stroomlijnen van inhoudelijke processen.
✔ Je coacht en ondersteunt de teamverantwoordelijken en medewerkers van je cluster.
✔ Je ontwikkelt mee strategieën in de Kempen om welzijnsproblemen effectief, efficiënt en innovatief aan te pakken.
✔ Je houdt contact met lokale en bovenlokale overheden.

Wie ben je?

Vormvereisten:
✔ Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
✔ Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie.

Kennis:
✔ Je kent de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal en welzijnsbeleid.
✔ Je kent de diverse aspecten van een modern personeelsbeleid.

Competenties:
✔ Je bent ervan overtuigd dat welzijnsproblemen vragen om een gezamenlijke aanpak van meerdere actoren.
✔ Je kan waarderend coachen en leidinggeven en medewerkers maximaal in hun kracht zetten.
✔ Je kunt vanuit een betrokken houding mensen vertrouwen en ruimte geven zodat ze het beste van zichzelf geven.
✔ Je kan overtuigen en onderhandelen.
✔ Je kan daadkrachtig beslissingen nemen.
✔ Je bent strategisch en wendbaar in je denken en handelen.
✔ Je kan innovatieve oplossingen bedenken voor de aanpak van problemen op basis van een degelijke analyse.
✔ Je bent communicatief en kunt op een inspirerende en enthousiasmerende manier ideeën en verwachtingen overbrengen en erop inspelen.
✔ Je hebt affiniteit met de hulpverlening, de welzijnssector en de Kempense context.

Wat mag je verwachten?
✔ Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.
✔ Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (K3). Deze brutojaarwedde bedraagt 3489,44 euro per maand voor 100 % jobtime en zonder baremieke anciënniteit. Relevante ervaring wordt meegenomen.
✔ Je ontvangt maaltijdcheques.
✔ Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
✔ Je tewerkstellingsplaats is flexibel en dus op verschillende locaties van CAW De Kempen (Herentals, Geel of Turnhout).
✔ Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Ben je geïnteresseerd?
Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Stel je kandidaat!
✔ We verwachten je kandidatuur ten laatste op vrijdag 6 januari 2023 via deze website.
✔ Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op vrijdag 20 januari 2023 tussen 9u-13u.
✔ De hieruit geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Algemeen Directeur Jan Bal via
jan.bal@c awdekempen.be of 0479 59 04 64.

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.cawdekempen.be

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Download: 2022-11-16 - Vacature Directeur Wonen, Migratie, Ontmoeting en Preventie