Hulpverlener Algemeen Onthaal en Begeleiding

Halle
Reageren voor 30.09.2019
Tijdelijk, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Halle Vilvoorde.

Een greep uit het takenpakket:

Als hulpverlener sta je in voor de eerstelijnshulpverlening naar de cliënten. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 1. Op een laagdrempelige, participatieve, empowerende en flexibele manier de cliënt een gepaste ondersteuning bieden met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en personen
 • Op een generalistische, laagdrempelige en vraaggerichte wijze aan vraagverheldering doen via de verschillende onthaalvormen;
 • Advies verstrekken en concrete informatie geven aan cliënten;
 • Tijdens het onthaal reeds de nodige hulp- en dienstverlening bieden;
 • Instaan voor (kortdurende) begeleidingen op de eerste lijn na een uitgebreide intake met aandacht voor de mogelijkheden van de cliënt;
 • Op een pro-actieve/outreachende wijze potentiële cliënten begeleiden naar de gepaste hulpverlening zowel intern als extern;
 • Een coördinerende rol opnemen binnen het cliëntproces naar andere betrokken hulpinstanties en naar de ruimere context toe (trajectbegeleiding).
 1. Het sociaal-maatschappelijk functioneren van de cliënt bevorderen.
 • Samen met de cliënt werken aan de vooropgestelde doelstellingen op basis van een wederzijds engagement binnen de modules aangeboden binnen het CAW;
 • Methodisch en systematisch aanbieden van persoonlijke relationele en praktische hulp;
 • Bemiddelen binnen een conflictueuze relatie. 
 1. Proactief inspelen op de noden van de cliënten, cliëntgroepen en ze signaleren in de ruime maatschappij
 • Alert zijn voor individuele of sociaal-maatschappelijke situaties die het welzijn kunnen hypothekeren en hier preventief op inspelen binnen de hulpverleningsrelatie;
 • Het opnemen van een signaalfunctie naar de leidinggevenden en partners omtrent socio-maatschappelijke problematieken die worden opgemerkt binnen de hulpverlening;
 • Preventief interveniëren naar de cliënt (systeem)/ de cliëntsituaties toe in kader van maatschappelijke noodzaak.

Profiel :

 • Minimaal diploma hoger onderwijs menswetenschappen;
 • Voldoende ervaring en voeling met individuele hulpverlening en begeleidingsprocessen en dit zowel naar kinderen, jongeren als volwassenen toe;
 • Een onbevooroordeelde, authentieke houding t.a.v. cliënten en derden;
 • Goede kennis van Nederlands en Frans, bijkomende talenkennis is een plus;
 • Zicht op de werking van het algemeen welzijnswerk en een goede kennis van de sociale kaart;
 • Flexibele uren en dienstverplaatsingen behoren tot het takenpakket;
 • Goede kennis van de meest courante MS Office pakketten;
 • Beschikken over een rijbewijs en een eigen vervoermiddel. 

Wij bieden: 

 • Een voltijdse functie van bepaalde duur (1 jaar);
 • Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring en een hospitalisatieverzekering;
 • Interessante verlofregeling: extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar;
 • Andere voordelen: uitgebreide mogelijkheden tot het volgen van vorming en opleiding;
 • Plaats van tewerkstelling is voornamelijk in de zorgregio Halle

Interesse:
Ben je gebeten door de welzijnssector en ben jij de hulpverlener die het verschil wil maken? Aarzel dan niet en solliciteer vandaag! Stuur je CV en motivatie naar trui.vandenberghe@cawhallevilvoorde.be.  Je kan solliciteren tot en met 30 september 2019.