Hulpverlener Energiecrisis

Gent
Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

Het CAW Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie met als missie om het welzijn van ieder persoon te versterken. Dit doen we op een laagdrempelige manier, met oog voor elke welzijnsvraag en in nauwe samenwerking met lokale partners.

In het kader van de energiecrisis, wordt een mobiel en vindplaatsgerichte hulpverlener aangeworven. Je maakt deel uit van het team Onthaal en speelt in op de effecten die de energiecrisis heeft op het welzijn van de mensen, via sensibilisering, proactieve infoverstrekking, preventieve acties en laagdrempelige en kortdurende trajecten.

Concreet samengevat:

 • Contract Onbepaalde Duur
 • 50 of 100%
 • Gent

Hierin kan jij het verschil maken!

Je werkt op diverse manieren om laagdrempelige en aanklampende hulpverlening te bieden aan cliënten in een kwetsbare situatie. De energiecrisis is het aanknooppunt, maar de cliënt kan bij jou terecht met de meest uiteenlopende vragen: vragen in verband met inkomen, rechten, huisvesting, seksualiteit, relatieproblemen, geweld en misbruik enz.

 • Je gaat proactief op zoek naar de doelgroepen die moeilijk de weg naar het CAW vinden. In de context van de huidige energiecrisis, sluit je aan op activiteiten van externe partners om zo contact te leggen met deze doelgroepen. Je brengt hierbij de welzijnsgerichte benadering van het CAW onder de aandacht.
 • Je staat in voor een proces van vraagverheldering en rechtendetectie. In sommige situaties kan dit ook leiden tot directe hulp en rechtenrealisatie. In andere situaties is dit een opstap naar een aantal opvolggesprekken of een doorverwijzing of toeleiding naar verdere/specifieke hulp.
 • Je bent een vast en aanklampend aanspreek-/referentiepunt voor de cliënt. Je motiveert cliënt of cliëntsysteem om hun natuurlijk en/of professioneel netwerk te activeren, te herstellen of te ontwikkelen. Waar nodig, doe je zelf ook korte interventies.
 • Je registreert de aanmeldingen en evoluties in een elektronisch dossier en staat in voor een goede administratieve opvolging.
 • Je neemt -waar zinvol- deel aan intersectoraal casusoverleg en teamvergaderingen. In de vindplaatsen werk je constructief samen met hulpverleners van verschillende disciplines en organisaties (hulpverleners, sociaal-cultureel werkers, jeugdwerkers, opbouwwerkers, …).
 • Je signaleert structurele tekorten in de toegankelijkheid van de bestaande hulp- en dienstverlening.

In het kader van permanentieopvolging, ben je bereid tot avondwerk (1 avond/week). Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid tot het gebruik van een wagen.

Wie ben jij?

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor, graduaat of HBO5) in een menswetenschappelijke richting.
 • Je bent maatschappelijk geëngageerd en hebt een brede kennis van en interesse voor thema’s. Kennis van de sociale kaart is een troef.
 • Je hebt affiniteit met mobiel en vindplaatsgericht werken en bent een sterke netwerker.
 • Je bent sterk in het zicht krijgen op krachten en problemen (vraagverheldering) en kan op basis van deze analyse, prioritaire doelen stellen en een duidelijk stappenplan opmaken in samenspraak met de cliënt. Je werkt vanuit een context- en netwerkgerichte benadering.
 • Je beschikt over een gezonde portie flexibiliteit en relativeringsvermogen.

Dit mag jij van ons verwachten!

 • Een deeltijdse (min 19u) of voltijdse job (38u/w) voor een onbepaalde duur verbonden aan projectmiddelen waarbij je onmiddellijk van start kan gaan en werkt vanuit Gent.
 • Verloning volgens barema B1c uit het Paritair Comité 319.01. Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques, vergoeding woon-werk, een smartphone, een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief voor jou en je gezin.
 • Binnen CAW Oost-Vlaanderen staan engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie centraal. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag.
 • We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.
 • Daarnaast bieden we je de kans om je eigen work-life balans te bewaken via een systeem van glijdende uren, telewerk en bijkomende vakantiedagen.

Solliciteer nu!

Interesse in deze job?
Vul dan online je sollicitatieformulier aan.

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Alle kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. Eventueel wordt kort telefonisch contact opgenomen om nog een aantal zaken te verhelderen.
 • Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke en een HR medewerker.
  Tijdens dit gesprek zoomen we in op je ervaring en motivatie en wordt dieper ingegaan op de inhoud van de functie. Ook praktische zaken rond onder meer loon worden afgetoetst.
 • Na dit gesprek krijg je binnen de twee weken feedback of je kandidatuur al dan niet wordt weerhouden en je kan starten bij CAW Oost-Vlaanderen.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de hr medewerker Hanne Lootens (0492 14 39 89)
CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent

vacatures@cawoostvlaanderen.be