Hulpverlener Team Onthaal – Regio Roeselare/Izegem/Tielt 0,75VTE – 1VTE Vervangingscontract

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 26.06.2023
Deeltijds, Tijdelijk, Voltijds

VACATURE
Hulpverlener Team Onthaal – Regio Roeselare/Izegem/Tielt
0,75VTE – 1VTE Vervangingscontract

Onthaal is naast begeleiding en preventie, één van de drie kernopdrachten van een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Onthaal is een laagdrempelige vorm van hulpverlening en is voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag toegankelijk.
De Psychosociaal begeleider Team Onthaal doet in eerste instantie aan vraagverheldering d.w.z. dat er samen met de cliënt inzicht wordt verworven in de problematiek en de mogelijkheden worden afgewogen voor het ‘oplossen’ van een bepaald probleem. Deze vraagverheldering kan een doel op zich zijn maar kan ook leiden tot directe hulp (zoals informeren, adviseren, sociaal administratieve hulp, verwijzen en toeleiden) en/of een instap zijn naar verdere begeleiding binnen het CAW.
Binnen een onthaaltraject focus je je op vraagverheldering, directe hulp en toeleiding of verwijzing indien nodig.

Jouw opdrachten
Psychosociaal begeleider Team Onthaal

 • Je zet in op cliëntgericht onthaal, zowel face to face, als telefonisch, via mail, via chat.
 • Je doet aan vraagverheldering en analyseert de situatie en de behoeften van je cliënt. Je zet door en kan ‘out of the box’ denken.
 • Je staat in voor het verlenen van eerste opvang aan cliënten die in een materiële, sociale of psychosociale noodsituatie verkeren.
 • Je verzorgt het eerste instapgesprek met de cliënt. Zo nodig verwijzen naar meer gespecialiseerde instellingen of personen, bij hen bemiddelen, met hen samenwerken, rekening houdend met zorg op maat.
 • Je biedt jouw cliënt en zijn netwerk de gepaste professionele ondersteuning op vraag én op maat. Je gaat aan huis, je gaat mee op stap waar nodig of je ontvangt je cliënt op bureau.
 • Je overziet welke stappen de cliënt moet maken, anticipeert hierop en laat je niet snel uit het veld slaan door tegenslag.
 • Je bouwt mee aan het natuurlijk en professioneel netwerk rond je cliënt, en ondersteunt de cliënt om dit te onderhouden. Indien aangewezen zet je alle betrokken actoren rond de tafel.
 • Je fungeert als rechtstreeks aanspreekpersoon voor het netwerk in functie van doorverwijzing.

Jouw profiel

 • Je beschikt minimum over een bachelor diploma in een sociale/ menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je staat open voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag en in het bijzonder voor kwetsbare cliënten. Je gaat proactief en outreachend aan de slag.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart.
 • Je wil je inzetten voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving, in het bijzonder voor kinderen en jongeren en hun context.
 • Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken.
 • Je beschikt over rijbewijs B en een wagen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je werkt afhankelijk van de noden vanuit de locatie Roeselare/Izegem/Tielt.
 • Arbeidsovereenkomst 0,75VTE – 1VTE (bespreekbaar) – avondwerk minimaal 1x per week tot 19u.

Solliciteren

 • Solliciteren kan tot er een geschikte kandidaat is gevonden. Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be .
 • Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke opdracht toegestuurd. De opdracht wordt na overleg op een specifieke datum terug verwacht.
 • Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke opdracht komen op gesprek in de Krekelstraat 56, Izegem.
 • Extra info kan verkregen worden bij Bernard Benoot via bernard.benoot@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0490 58 57 88.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Download: 20230426_Vacature 0,75VTE - 1VTE PSB Onthaal RIT - vervangingscontract