Hulpverlener volwassenenonthaal en hulplijn 1712

Oost-Brabant, standplaats Leuven
Reageren voor 26.06.2024
Bepaalde duur, Voltijds

CAW Oost-Brabant

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant is een onafhankelijke welzijnsorganisatie in de regio Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. Het CAW wil in de eerste plaats een gastvrij aanspreekpunt zijn waar alle inwoners van de regio terecht kunnen met hun vragen en problemen: mensen op zoek naar informatie, advies, steun, begeleiding, tijdelijke huisvesting,… Wij helpen bij het ontrafelen van het probleem en gaan samen op zoek naar een gepaste oplossing. Voor meer info: www.cawoostbrabant.be  

Momenteel zoeken wij een hulpverlener volwassenonthaal die zich wil inzetten binnen ons Volwassenonthaal met daarin een specifieke opdracht voor de hulplijn 1712 en dit binnen een voltijdse opdracht voor bepaalde duur (tot eind december 2025).

Functieomschrijving hulpverlener volwassenonthaal

Het volwassenonthaal van het CAW Oost-Brabant fungeert als een toegangspoort voor hulpvragers in het CAW. Hulpvragers nemen telefonisch, via mail of via chat contact op met het CAW. Als onthaalmedewerker garandeer je onder andere mee de onthaal- en telefonische permanenties.

 • Je geeft op een passende en zorgzame manier gevolg aan het verhaal of de vragen van de contactnemers. Dit doe je door :
  • het aanbieden van een luisterend oor
  • informatie aanbieden
  • de hulpvraag uitklaren en een correcte inschatting maken van de situatie
  • informeren, adviseren en actieve toeleiding intern of extern zoals naar gespecialiseerde hulpverlening of politie/justitie.
 • In het volwassenonthaal volg je de cliënten op die je tijdens je permanentie hebt onthaald verder op en je doet er ook intakes van nieuwe cliënten.
 • Je woont actief teamvergaderingen, casusbesprekingen en intervisies bij.
 • Je werkt in alle discretie en bent gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Je brengt actief voorstellen aan, zowel op niveau van concrete casussen als op structureel niveau en helpt zo om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren.

Meer informatie:  https://www.caw.be/hoewijhelpen/onthaal

Specifieke opdracht hulplijn 1712 voor geweld, misbruik en kindermishandeling

1712 is een unieke, professionele en onafhankelijke hulplijn, georganiseerd in elke provincie door de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Beide partners bundelen in 1712 hun complementaire expertise, hun aanbod, krachten en middelen.  Deze opdracht wordt aangeboden in de vorm van chat, mail en telefonische hulp. Meer informatie: https://1712.be/nl 

 • Je zorgt voor voldoende verbinding met de andere CAW-teams en je engageert je in de samenwerking met het VK-team om samen één 1712-team te vormen.
 • Je werkt volgens de interne afspraken en aan de hand van de ontwikkelde instrumenten. Op die manier garanderen we een kwalitatief aanbod (onder meer eenzelfde inschatting van risico’s, enz.).

Jouw profiel

 • Je bent een geëngageerde en sterk gemotiveerde medewerker met een bachelor diploma humane wetenschappen.
 • Je kan actief luisteren en bent in staat om een goede vraagverheldering te doen.
 • Je deinst niet terug voor complexe uitdagingen en vindt plezier in het uitzoeken van welke mogelijkheden en oplossingen een cliënt kan aanwenden om de situatie te verbeteren.
 • Je hebt zicht op de sociale kaart van Vlaanderen.
 • Je hebt kennis in en ervaring met de dynamieken van interpersoonlijk geweld, intra- en extrafamiliaal geweld en dit voor zowel kinderen, partners, ouderen en werkt graag met dit thema.
 • Jouw houding en aanpak weerspiegelen onze waarden: betrokkenheid, zorgzaamheid, waardering en kwaliteit.
 • Je richt je op het positieve. Je bent open, leergierig en empathisch.
 • Je vindt het belangrijk om situaties vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en je hebt oog voor alle levensdomeinen van de cliënt waar je mee op pad gaat.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. Je kan je kwetsbaar opstellen naar je collega’s en vindt afstemming met het team cruciaal.
 • Je bent zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig.
 • Je beschikt over voldoende kennis van de Franse taal en bent bereid te werken met anderstalige cliënten en met tolken.
 • Je werkuren situeren zich tijdens de week, tussen 9u00 en 22u00. Je bent flexibel inzetbaar.
 • Een rijbewijs B is een pluspunt.

Ons aanbod

 • Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken.
 • Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen.
 • Verloning volgens barema B1C van PC 319.01, alsook: groepsverzekering, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer woon-werk, extralegaal verlof.
 • Een contract bepaalde duur tot en met 31/12/2025 voor een voltijdse opdracht (100%).
 • CAW Oost-Brabant zet in op interne mobiliteit, waardoor je met voorrang kan solliciteren op andere functies binnen onze organisatie.
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Werkingsgebied Oost-Brabant, standplaats Leuven

Interesse?

Stuur ten laatste woensdag 26 juni 2024 per mail je motivatiebrief en cv naar vacatures@cawoostbrabant.be ter attentie van Griet D’Heer, CAW Oost-Brabant, met vermelding ‘Volwassenonthaal/1712’ in het onderwerp van je mail.

De selectiegesprekken gaan door in de eerste week van juli.

Voor meer informatie kan je terecht bij Ann Ghilain, Regiocoördinator  Leuven (ann.ghilain@cawoostbrabant.be).

Voor de ondertekening van het contract vragen we je een uittreksel uit het strafregister model 596.2 van maximaal 3 maanden oud voor te leggen.