Manager cliëntvolgsysteem en meetbeleid

CAW Groep - Antwerpen, Brussel, telewerk
, Onbepaalde duur, Voltijds

De CAW Groep is de koepel van de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel. De 11 Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) hebben een maatschappelijke opdracht. Het CAW helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn: van relatieproblemen tot administratieve juridische problemen, problemen in het gezin, familie, buurt, als slachtoffers, gedetineerden, jongeren…

De CAW’s hebben met hun 2.800 medewerkers en 2.500 vrijwilligers het voorbije jaar hulp en een houvast geboden aan meer dan 110.000 mensen in een kwetsbaar moment. Op caw.be lees je uitgebreid voor welke welzijnsvragen elke burger bij het CAW terechtkan. De CAW Groep is ambitieus en gaat de komende jaren verder investeren in het sectoraal cliëntvolgsysteem en de maatschappelijke impact die de hulp- en dienstverlening elke dag genereert.

Om deze taken en opdrachten uit te voeren, zoekt de CAW Groep een voltijdse Manager cliëntvolgsysteem en meetbeleid. Je bent verantwoordelijk voor het sectoraal cliëntvolgsysteem, de analyse van de sectordata en biedt ondersteuning aan de CAW’s met betrekking tot data-analyse. Je coördineert innovatie van het meetbeleid binnen de sector en legt de nodige verbindingen met de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening en de belangenbehartiging. Je versterkt de kwaliteit van het elektronisch
cliëntdossier en werkt mee aan innovatie op dit gebied.

Waarom is de job zo uniek?

▪ Je bent verantwoordelijk voor het sectoraal cliëntvolgsysteem van de CAW’s

  • je beheert het cliëntvolgsysteem en zorgt voor een goede werking van het elektronisch cliëntdossier en stuurt hiertoe de sector aan;
  • je organiseert samen met je collega’s de helpdesk, lost technische problemen op en vertaalt de wensen van gebruikers naar mogelijke oplossingen;
  • je volgt de ontwikkelingen en de markt in het kader van bestaande cliëntvolgsystemen en geeft input voor een Europese aanbesteding;
  • je zorgt voor een gebruiksvriendelijk en eenvoudig cliëntvolgsysteem rekening houdend met de opgelegde output-indicatoren;
  • je ondersteunt de CAW’s om de wijzigingen te implementeren.

▪ Je verzamelt en analyseert de data van de CAW’s en weet deze accuraat aan te leveren;
▪ Je werkt nauw samen met de academische wereld om onderzoek te initiëren en op te volgen;
▪ Je hebt een goede verbinding met de subsidiërende overheid in functie van de indicatoren ter verantwoording van de output;
▪ Je stuurt een sectoraal meetbeleid aan, coördineert de evaluatie en innovatie van het meetbeleid van de CAW’s via projectmanagement en implementeert dit meetbeleid;
▪ In functie van een verbeterd meetbeleid leg je verbindingen met de kwaliteit van de hulpverlening, de belangenbehartiging, de communicatie en andere beleids- en managementdomeinen binnen de sector;
▪ Je werkt voorstellen uit rond gegevensdeling zowel binnen als buiten de CAW conform de diverse wet- en regelgevingen (GDPR– beroepsgeheim -deontologie);
▪ Je stuurt een sectoraal GDPR en DPO-beleid aan, coördineert de evaluatie en innovatie van het DPO-beleid van de CAW’s via projectmanagement en implementeert dit beleid in nauwe samenwerking met de expertengroep en de Data Protection Officer (DPO).

Zijn dit je competenties en talenten?

▪ Je hebt kennis en ervaring met een cliëntvolgsysteem, elektronisch cliëntdossier en statistische dataverwerking en data-analyse en kan deze vertalen naar concrete beleidsaanbevelingen;
▪ Je kan omgaan met een brede waaier aan werkinhouden, hebt oog voor detail en nauwkeurigheid;
▪ Je kan vlot overweg met het Softwarepakket SPSS, SQL of MyDBR, andere statische verwerkingsprogramma’s en met Microsoft Exel;
▪ Je hebt affiniteit en betrokkenheid met de welzijnssector of de brede social profitsector;
▪ Je hebt kennis over projectmanagement en impactmetingen en kan deze in je dagelijkse praktijk toepassen of verwerven;
▪ Het ondersteunen bij kwaliteitsmeting, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging is je niet onbekend;
▪ Je hebt de nodige sociale vaardigheden om anderen te enthousiasmeren en te ondersteunen;
▪ Je hebt goede communicatievaardigheden zowel schriftelijk als mondeling om op een vlotte manier je boodschap over te brengen naar collega’s;
▪ Je kan zowel zelfstandig en autonoom werken als in team.

Wat hebben wij te bieden hebben

▪ Voltijdse of 4/5de tewerkstelling
▪ Verloning volgens sectorbarema K5 PC 319.01
▪ Extra legale voordelen
▪ Relevante anciënniteit wordt mee in overweging genomen
▪ Standplaats: Antwerpen of Brussel – vnl. plaatsonafhankelijk werken

Ben jij de persoon die we zoeken?

Overtuig ons! Stuur samen met je cv jouw motivatie waarin je competenties, ervaringen en talenten naar voor komen. Bezorg dit zo snel mogelijk aan Bart Claes, algemeen directeur CAW Groep via bart.claes@cawgroep.be Je kan hier ook terecht voor meer informatie over deze vacature.
Op basis van je schriftelijke sollicitatie, word je desgevallend uitgenodigd voor een eerste digitale sollicitatiegesprek. De verdere sollicitatieprocedure voorziet een schriftelijke opdracht en een mondeling gesprek. We garanderen een discrete behandeling van je kandidatuur.

Download de vacature

De CAW Groep vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerk(st)ers. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst.