Organisatie- ondersteuner gevangenissen

Wortel
Bepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

Waar kom je terecht?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Binnen dit arrondissement bevinden zich meer dan 1/4 e van de gedetineerden in Vlaamse gevangenissen, verspreid over 4 gevangenissen: Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Deze groep gedetineerden is zeer heterogeen qua detentietitel (veroordeelden, geïnterneerden, beklaagden). Je uitvalsbasis is de Welzijnscampus te Turnhout maar je voornaamste werkplek is de gevangenis van Wortel. Als organisatieondersteuner ben je inzetbaar in verschillende gevangenissen in de Noorderkempen. Samen met je collega- organisatieondersteuners (oo-ers) van de andere gevangenissen in onze regio vorm je een team. De opdracht van dit team bestaat eruit om activiteiten en projecten voor gedetineerden te organiseren. Als oo-er werk je vaak samen met andere diensten van justitie en partners van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat doe je?
✔ Je staat in voor de coördinatie: samen met de beleidscoördinator heb je een coördinerende functie. Het gaat vooral
over de praktische coördinatie. Hierdoor werk je mee aan het hele hulp- en dienstverleningsaanbod van de Vlaamse Gemeenschap in de gevangenis en dit met een welzijnsgerichte insteek vanuit een CAW-visie.

✔ Je denkt samen met partnerorganisaties na over een zinvol aanbod voor gedetineerden en geeft dit mee vorm.

✔ Je biedt ondersteuning naar alle andere deeldomeinen (welzijn, gezondheid, tewerkstelling, cultuur, onderwijs en sport). Deze opdrachten zijn divers zoals wervingsinitiatieven, ondersteuning van externe medewerkers, administratieve taken zoals activiteiten- en lokalenplanning, deelnemerslijsten maken, etc.

✔ Je werkt projecten en activiteiten uit met een welzijnsgerichte invalshoek. Je staat hiervoor in nauw contact met
gedetineerden en werkt dagelijks met hen samen om zo participatief mogelijk projecten en activiteiten uit te werken. Dit
zijn activiteiten voor gedetineerden en hun directe sociale omgeving, een aanbod rond herstel en sociale re-integratie,
initiatieven naar bijzonder kwetsbare doelgroepen, de organisatie van persoonsgerichte en relationele vormingen. Een
voorbeeld van een welzijnsgericht project: www.cawdekempen.be/retoer.

✔ Je pikt noden, behoeften en knelpunten op vanuit de contacten met gedetineerden en hun directe sociale omgeving en
overlegt hierover. Je signaleert deze en daar waar nodig zet je specifieke acties op om deze elementen aan te pakken.

Wie ben je?
✔ Je beschikt over een bachelor of masterdiploma in humane wetenschappen, in een sociale richting of je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW.

✔ Je kan vlot binnen een team werken maar bent eveneens zelfstandig en stressbestendig.

✔ Je kan werken in een gevangeniscontext waarbij je het evenwicht kan houden tussen het samenwerken met justitie,
andere partners in de hulp en dienstverlening en de eigen opdracht en identiteit.

✔ Je bent een organisatietalent, zowel naar eigen timemanagement als naar de organisatie en coördinatie van het aanbod
i.s.m. andere diensten.

✔ Je kan netwerken en verbindingen maken.

✔ Je haalt voldoening uit projectmatig werken en het concreet opzetten van projecten.

✔ Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en kan een echte initiatiefnemer zijn.

✔ Je kan participatieve processen met gedetineerden en partners aangaan.

✔ Je hebt eigen vervoer om tot de verschillende gevangenissen te gaan.

Wat mag je verwachten?
✔ Je komt terecht in een enthousiast team en hebt de mogelijkheid om je talenten te ontplooien.

✔ Je hebt de mogelijkheid om daadwerkelijk verschil te maken in het dagelijkse leven van gedetineerden en hun directe
omgeving.

✔ Je kan deelnemen aan interne vormingen.

✔ Wij bieden een vervangingscontract van +/- 1 jaar aan 100% jobtime.

✔ Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 319.01 (B1C). Deze brutojaarwedde bedraagt 2.772,30 euro per maand voor 100 % jobtime en zonder baremieke anciënniteit.

✔ Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
✔ Je tewerkstellingsplaats is Stationstraat 80 In Turnhout maar je kan je vlot verplaatsen naar de verschillende
gevangenissen.
✔ De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

✔ We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 6 november 2022.

✔ Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.

✔ Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op woensdagnamiddag 16 november 2022.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke David Soentjens via
david.soentjens@cawdekempen.be / 0491 35 14 57.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij personeelswerker
Lies Lavrysen via lies.lavrysen@cawdekempen.be / 0493 09 68 44.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.