Regiocoördinator Diest

Diest
Reageren voor 15.08.2022
, Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.
 • Jij hebt een hart voor mensen. Gelooft in kansen geven; aan medewerkers, aan cliënten, aan nieuwe ideeën en uitdagingen.
 • Jij gelooft in de kracht van mensen, hun talenten en kunnen. Je ziet ze en motiveert om te groeien. Altijd vanuit vertrouwen.
 • De eerste lijn is jouw favoriete wandelpad: soms grillig, soms overbevolkt. Wanneer het pad stropt, zoek jij een nieuwe weg en leid je je team enthousiast voort.
 • Je kan verschillende projecten tegelijk draaiend houden, doorzetten om ze tot een goed einde te brengen en tegelijkertijd de rust bewaren.

Onze regiocoördinator voor de regio Diest gaat met pensioen. Daarom zoeken we jou: voor de aansturing en coaching van het regioteam, als lid van het directieteam van CAW Oost-Brabant.

Lees de volledige vacaturetekst voor een uitgebreidere jobomschrijving en kom ons vertellen waarom we jou zoeken.

Regiocoördinator Diest

Als regiocoördinator ben je verantwoordelijk voor de implementatie van het organisatiebeleid in regio Diest. Dit doe je door de aansturing en coaching van het regioteam. Je ondersteunt en leidt hen in hun dagelijkse werking van onthaal, psychosociale begeleiding, JAC-werking, inloopcentrum De Zonnebloem, het Vrouwenopvangcentrum, het Poorthuis en Woonanker Diest. Je bent lid van het directiecomité en bouwt van daaruit mee aan het beleid van de organisatie. Je werkt hierin nauw samen met de andere regiocoördinatoren en de inhoudelijk en algemeen directeur.

Jouw opdracht

 • Je vertaalt de visie van CAW Oost-Brabant samen met je regioteam in een jaarplan en zorgt op die manier voor de realisatie van duidelijke resultaatsgerichte doelstellingen die beantwoorden aan de decretale opdracht, aan beleidsontwikkelingen en aan keuzes die de organisatie binnen de regionale context maakt.
 • Je bouwt en onderhoudt kwaliteitsvolle contacten in de regio met het oog op een goede samenwerking met andere externe diensten en om samen te komen tot ‘gedeelde zorg’.
 • Je vertegenwoordigt het CAW in extern overleg in afstemming met je collega’s en de directie.
 • Je houdt voeling met het cliëntwerk in functie van de strategische en operationele opdrachten als leidinggevende en om een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening te garanderen.
 • Je verwerft kennis van de diverse thema’s binnen onze sectorale opdrachten en gaat hierbij actief op zoek naar samenwerking met collega’s, hulpbronnen en feedback.
 • Je zorgt dat alle medewerkers op de hoogte kunnen zijn van inhoudelijke evoluties en/of nieuwe initiatieven, wetgeving en tendensen.
 • Je neemt de dagelijkse leiding op en behartigt alle operationele aspecten m.b.t. de hulp- en dienstverlening, personeel en administratie met het oog op een optimale werking van het team in overeenstemming met het organisatiebeleid.
 • Je coacht en ondersteunt de teamleden van het team Diest zodat je samen met gemotiveerde en deskundige medewerkers de vooropgestelde resultaten behaalt.
 • Je stuurt hen aan en voert functionerings- en evaluatiegesprekken.
 • Je doet dit in een ondersteunend werkklimaat, gebaseerd op de pijlers van ‘Het huis van werkvermogen’.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de vrijwilligersploeg, gecoacht door vrijwilligersondersteuners.
 • Samen met je team en in overeenstemming met de andere leidinggevenden realiseer je de uitgangspunten van de reorganisatie, gebaseerd op de principes van innovatieve arbeidsorganisatie.
 • Je werkt in een open en constructieve sfeer samen met de inhoudelijke directeur met het oog op de realisatie van de missie, visie en kwaliteitscriteria binnen de regionale werking.
 • Je bent lid van het directiecomité en bouwt zo mee aan het beleid van de organisatie. Vanuit die rol werk je actief mee aan de opmaak, bijsturing en implementatie van de beleidsplannen van CAW Oost-Brabant. Je rapporteert hiervoor aan de algemeen directeur.

Jouw profiel

 • Je bent een dynamische, geëngageerde en gemotiveerde leidinggevende met minimum een bachelordiploma humane Wetenschappen.
 • Je beschikt over kennis en ervaring binnen de welzijnssector.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met coördinatie en coachend leidinggeven.
 • Je kan flexibel inspelen op noden van je team en op veranderende ontwikkelingen op het terrein.
 • Je vindt je weg in een veelheid aan dagelijkse opdrachten en wisselende vragen.
 • Je werkt graag en goed samen in netwerken met andere diensten.
 • Je hebt basiskennis van de Office-toepassingen.
 • Je bent contactvaardig en communiceert zowel schriftelijk als mondeling erg graag en vlot.
 • Je werkt efficiënt, nauwgezet en realiseert op die manier graag de gemaakte afspraken.
 • Je bent een trekker en motivator voor je team en binnen de organisatie.
 • Je draagt bij aan een lerend en constructief werkklimaat en een open feedbackcultuur.

Ons aanbod

 • Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie binnen een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen.
 • Uitvalsbasis hartje Diest.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens barema K5 binnen het paritair comité PC 319.01.
 • Indiensttreding voorzien op 1 januari 2023.
 • Mogelijkheid tot opleiding en vorming.

Interesse?

Heb je interesse en herken jij je in dit profiel, solliciteer dan door ten laatste op 15 augustus per mail je motivatiebrief en CV te bezorgen aan Griet D’heer, Stafmedewerker Personeelsbeheer, via griet.dheer@cawoostbrabant.be, met vermelding ‘Regiocoördinator Diest’ in het onderwerp van je mail.

Wil je meer weten over jobinhoud, verwachtingen of heb je andere inhoudelijke vragen over deze vacature? Aarzel niet en neem contact op met Rudy Verhoeven, algemeen directeur CAW Oost-Brabant: rudy.verhoeven@cawoostbrabant.be of 0478 39 56 79.

Voor de ondertekening van het contract vragen we je een uittreksel uit het strafregister model 596.2 van maximaal 3 maanden oud voor te leggen.