Stafmedewerker beleid

Antwerpen
Reageren voor 25.09.2019
, Onbepaalde duur, Voltijds

In Vlaanderen en Brussel zijn elf CAW’s actief. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Mensen kunnen er terecht met elke vraag. Een moeilijke relatie, persoonlijke, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, problemen in gezin, familie of buurt,… CAW’s bieden ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen bij verkeersongevallen en misdrijven, en aan gedetineerden en hun naasten.  Op de website www.caw.be lees je meer info.

De CAW’s hebben zich als sector verenigd in de CAW Groep om gezamenlijk aan belangenbehartiging te doen ten aanzien van de subsidiërende overheden en om rond een aantal zaken gezamenlijk beleid te voeren.

Om deze taken en opdrachten voor de CAW’s mee uit te voeren, zoekt de CAW Groep een voltijdse stafmedewerker. Als stafmedewerker kom je terecht in een team waar elk zijn eigen specialisme, taken en opdrachten heeft maar waar gezamenlijk gewerkt wordt aan de uitvoering van de missie en visie van de CAW Groep.

In overleg met de directeur en de Beleidsgroep CAW (= alle directeurs van de 11 CAW’s) ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van de sectorale beleidsontwikkelingen.  Je doet beleidsvoorbereidend werk in functie van belangenbehartiging en vertegenwoordigt de CAW’s op allerlei specifieke fora. Je ondersteunt de sector op vlak van formuleren, operationaliseren en implementeren van de gezamenlijke initiatieven die door de CAW’s worden genomen in uitvoering van sectorale doelstellingen en/of  afspraken. Je zorgt voor de verbinding tussen de verschillende sectorale werkgroepen, het werkveld en de beleidsgroep.

Jouw functie

Je doet beleidsvoorbereidend werk en maakt beleidsdossiers.

Hiervoor volg je de inhoudelijke beleidsontwikkelingen en evoluties op in verband met algemeen welzijnswerk en sociaal werk op de eerste lijn. Je verdiept je in de maatschappelijke ontwikkelingen op vlak van thema’s zoals lokaal sociaal beleid, thuisloosheid en wonen, beroepsgeheim en gegevensdeling, de organisatie van de eerste lijn en de (geestelijke) gezondheidszorg, justitieel welzijnswerk, de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen, ….  en bekijkt dit vanuit sociaal ondernemerschap en het belang van sociaal werk in onze samenleving.

Je behartigt de belangen van de CAW’s en weet deze belangen op gepaste manier te vertolken zowel mondeling als schriftelijk.

Je organiseert, coördineert en ondersteunt de beleidsgroep CAW en de verschillende sectorale werkgroepen zodat zij hun opdrachten kwaliteitsvol en tijdig realiseren en zorgt voor de nodige verbindingen en inhoudelijke sturing vanuit de sectorale doelstellingen.

Jouw profiel

Je hebt reeds een ruime ervaring met beleidsvoorbereidend werk en het maken van beleidsdossiers binnen een socialprofitonderneming.

Je hebt inzicht in beleidsstructuren en processen van beleidsbeïnvloeding.

Je hebt affiniteit met het algemeen welzijnswerk en de hulpverlening en de vele doelgroepen die de CAW’s bereiken.

Je kan strategisch denken binnen een context waar verschillende belangen kunnen spelen.

Je hebt een ruime kennis van het welzijns- en gezondheidslandschap in Vlaanderen en Brussel.

Je kan enthousiast en geëngageerd de waarden van de CAW’s uitdragen.

Je hebt zeer goede communicatievaardigheden waaronder een vlotte en goede pen.

Je hebt onderhandelingscapaciteiten en zeer ruime sociale en organisatievaardigheden.

Je kan omgaan met een brede waaier aan werkinhouden.

Je vertaalt je sterke visie naar strategische en operationele acties.

Je kan je vlot positioneren in overleggen of samenwerkingsverbanden en kan verbindend werken.

In een team ben je een sterke speler, maar je bent evengoed een plantrekker.

MS Office ken je als je broekzak en dataverwerkingstoepassingen schrikken je niet af.

 

Wij bieden jou

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Een aangename werkplek en toffe collega’s in Mundo A, Turnhoutsebaan 139 A te 2140 Borgerhout.

Een uitdagende werkomgeving.

Een barema volgens toepassing van het PC 319.01 (Licentiaat of master).

Mogelijkheden tot thuiswerk.

Relevante anciënniteit wordt mee in overweging genomen.

Ben jij de persoon die we zoeken?

Overtuig ons! Stuur samen met je CV een motivatiebrief die jouw troeven belicht. Bezorg dit uiterlijk op 25 september 2019 aan anita.cautaers@cawgroep.be

Op basis van de schriftelijke sollicitaties gebeurt een eerste selectie en word je desgevallend uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en een schriftelijke opdracht op vrijdag 4 oktober 2019.

We garanderen een discrete behandeling van je kandidatuur. Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht op bovenstaand e-mailadres.

De CAW Groep vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerk(st)ers.

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit …