Straathoekwerker Turnhout

Turnhout
Reageren voor 23.06.2024
Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele  of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het  CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons  hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel op jongeren als op volwassenen.

Het straathoekwerk werkt in het stadscentrum van Turnhout met mensen die door de verschillende  maatschappelijke voorzieningen niet of moeilijk bereikt worden. Deze mensen bevinden zich in een  maatschappelijk kwetsbare positie en worden geconfronteerd met diverse samenhangende problemen. Het  straathoekwerk heeft specifiek aandacht voor jongeren en jongvolwassenen in een maatschappelijk  kwetsbare positie.

Als straathoekwerker neem je een brugfunctie op tussen de doelgroep en de maatschappelijke  voorzieningen. Je stapt naar de doelgroep toe en hebt bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare  meisjes (+/- 15–25 jaar) in het centrum van de stad.

 

Functiebeschrijving
 • Je krijgt zicht op het milieu en de leefwereld van de doelgroep.  
 • Je gaat de straat op, ook ‘s avonds en benadert de doelgroep actief. Je ziet hierin kansen en  gaat uit eigen beweging over tot actie.
 • Je bouwt contacten en zorgzame relaties op en dit op 3 niveaus: cliënt en hun context, team,  samenwerkingspartners.
 • Je werkt aan zelfbewustzijn van de doelgroep.
 • Je werkt aan verbindingen tussen mensen van de doelgroep en hun eigen omgeving.
 • Je werkt aan maatschappelijke bewustwording.
 • Je ondersteunt individuele mensen in het krijgen van een duurzame band met de  maatschappelijke voorzieningen.
 • Je bouwt en onderhoudt contacten en samenwerkingsverbanden met de maatschappelijke  voorzieningen.
 • Je verbreedt de maatschappelijke zorg door beleidssignalering en belangenbehartiging en  draagt zo bij tot het creëren van een sociaal klimaat met meer mogelijkheden voor doelgroepen die met uitsluiting geconfronteerd worden.

 

Profiel
 • Je legt makkelijk contact met jongeren, in het bijzonder met de moeilijk te bereiken doelgroep van jonge meisjes
 • Je bent een doorzetter, ook al wordt je regelmatig geconfronteerd met tegenslagen.
 • Je kan cultuursensitief werken.  
 • Je hebt begrip voor de gedachtegang, overtuigingen en aannames van maatschappelijk  kwetsbare jongeren en jongvolwassen.
 • Je hebt kennis van de jongerencultuur en kan je hierin inleven.
 • Je kan vlot drempels bij de doelgroep wegwerken en houdt ervan eerste contacten te leggen.   Je bent in staat zelfstandig aan de slag te gaan.
 • Je durft en kan jezelf in vraag stellen en denkt na over je krachten en werkpunten.
 • Je spreekt goed Nederlands. Kennis van andere talen is een groot pluspunt.
 • Ervaring met maatschappelijk kwetsbare groepen, outreachend werken of relevante persoonlijke ervaring in het thema kwetsbaarheid is een sterke plus..

 

Wij bieden
 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. 
 • Het uurrooster is af te  stemmen met je teamverantwoordelijke.
 • Je werkt zeer flexibel, ook ‘s avonds en sporadisch in het weekend afhankelijk van de  bereikbaarheid van de doelgroep. Je kan je vlot verplaatsen naar de werkplek.
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c).
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en  dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je tewerkstellingsplaats is Stationsstraat 80 in Turnhout maar je werkt voornamelijk op straat.
 • Het opstartmoment is in overleg te bepalen.

 

Contact en procedure

Heb je interesse in deze vacature? Via deze link ontvangen we graag jouw motivatie en cv. 

 • We verwachten je kandidatuur t.e.m. zondag 23 juni 2024.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op maandagmiddag 1 juli 2024 in Turnhout.

Voor inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke Nick Van de Mierop  via nick.vandemierop@cawdekempen.be of telefonisch op  0477 87 22 31.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij HR- medewerker Bart Verhoeven via 0486 06 21 39 of bart.verhoeven@cawdekempen.be.

 

Voor het CAW zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn bij ons doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap. Solliciteer en bouw mee aan een divers CAW!

Download: 2024-05-30 - vacature straathoekwerker (1)