Teamleider jongeren (50%) + coördinator OverKopnetwerk Oost-Brabant (50%)

Oost-Brabant
Reageren voor 19.06.2024
Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

CAW Oost-Brabant en OverKopnetwerk Oost-Brabant

CAW Oost-Brabant en het OverKopnetwerk Oost-Brabant zijn op zoek naar respectievelijk een Teamleider jongeren (50%) en een Coördinator voor het OverKopnetwerk Oost-Brabant (50%). We bundelen graag beide vacatures tot één voltijdse functie en bieden een contract van onbepaalde duur. Afzonderlijk solliciteren op één van beide halftijdse functies kan ook.

Verspreid over Vlaanderen en Brussel vind je Overkophuizen. In een OverKophuis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Een OverKophuis verbindt jeugdwerk met aanwezigheid van jeugdwelzijnswerkers. In een ongedwongen sfeer trachten we het welbevinden van jongeren te versterken. Op termijn zal alvast iedere eerstelijnszone – en zo zijn er zes in de regio Oost-Brabant – een OverKophuis kennen.

Het OverKopnetwerk Oost-Brabant is ontstaan vanuit een samenwerking tussen CAW/JAC Oost-Brabant, Zorggroep Alexianen, Arktos Vlaams Brabant en de Wissel vzw. De lokale overheid (stad/gemeente) is in elk van de vier locaties een belangrijke en vanzelfsprekende partner. De deuren van de Overkophuizen in Tienen en Aarschot staan al open, in Haacht/Keerbergen en Leuven starten we op. Een belangrijke pijler van Overkop is om ‘voor en door jongeren te werken’. Ter ondersteuning van de jongeren en de huizen engageren zich nog heel wat partners, op diverse manieren.

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant is een onafhankelijke welzijnsorganisatie in de regio Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. Het CAW wil in de eerste plaats een gastvrij aanspreekpunt zijn waar alle inwoners van de regio terecht kunnen met hun vragen en problemen: mensen op zoek naar informatie, advies, steun, begeleiding, tijdelijke huisvesting,… Wij helpen bij het ontrafelen van het probleem en gaan samen op zoek naar een gepaste oplossing.

Jouw functie als OverKopcoördinator Oost-Brabant

 • Je participeert actief aan het Overkop-netwerkoverleg van de partners en de opdrachten die er bij dit overleg liggen. In het overleg staan volgende thema’s en bevoegdheden centraal: vormgeving van OverKop in de regio en aan opdrachten vanuit Opgroeien, netwerken, bewaken opdracht van de opdracht van een OverKophuis en Kompas OverKop Oost-Brabant, financiën (waar, wat, hoe investeren) in samenwerking met de penhouder, beleidslijnen die locatieoverstijgend zijn, o.a. personeel.
 • Je maakt samen met de voorzitter van deze vergadering de agenda op; bereidt de dossiers voor, verzorgt de verslaggeving, communiceert, faciliteert en volgt de uitvoering van de beslissingen op, vertolkt bij de diverse agendapunten wat er leeft in de diverse huizen, draagt agendapunten voor vanuit het gemeenschappelijk overleg van de OverKophuizen.
 • Je ondersteunt de verantwoordelijken in de 4 OverKophuizen. Voor de werking van en relatie tot de partners van de respectievelijke huizen in de specifieke locaties krijgen de Overkophuizen, onder leiding van een verantwoordelijke, autonomie en steun van het netwerkoverleg en dus ook van haar coördinator. De coördinator plant en is aanwezig op gemeenschappelijk overleg tussen de huisverantwoordelijken. Waar nodig en/of behorend tot de bevoegdheid van het Overkopnetwerk verzorgt de coördinator de brug naar het OverKopnetwerk. De coördinator ziet toe op de uitvoering van de afgesproken processen, in het bijzonder het financiële luik in samenwerking met de penhouder en de correct en tijdige verslaggeving naar externen.
 • Je krijgt mandaat vanuit het OverKopnetwerk om dit netwerk te vertegenwoordigen in de Vlaamse Stuurgroep OverKop en overeen te komen andere overlegfora.
 • Je wordt uitgedaagd actief te zoeken naar extra fondsen, zowel op niveau van het netwerk als ondersteunend en inspirerend op niveau van de diverse huizen.

Jouw functie als teamleider jongeren regio Leuven

 • In CAW regio Leuven worden de teams van hulpverleners aangestuurd door een groep van teamleiders onder leiding van de Regiocoördinator Leuven. Samen met je collega-teamleiders organiseer, faciliteer en coördineer je de dagelijkse werking van het team jongeren en zorg je voor de opvolging van personeel en vrijwilligers.
 • Je vertaalt en implementeert samen met de teamleden de visie en missie van ons CAW naar de concrete hulpverlening. Je zorgt er hierbij voor dat de vooropgestelde kwaliteitscriteria bewaakt worden.
 • Als teamleider maak je op organisatieniveau deel uit van het leidinggevend kader en geef je van daaruit mee vorm aan de visie en beleidslijnen van de organisatie. Je vervult in deze een brugfunctie tussen onze cliënten, jouw team, de organisatie en de externe context.
 • Je coacht en ondersteunt medewerkers in het uitvoeren van hun opdracht, op teamniveau en in verbinding met de ganse organisatie.
 • Je geeft mee uitvoering aan het personeelsbeheer- en beleid : aanwerving medewerkers, functioneringsgesprekken… Je wordt hierin goed ondersteund door de personeelsdienst en de financiële dienst.
 • Vanuit het werkveld en jouw voeling met de leefwereld van cliënten signaleer en agendeer je inhoudelijke thema’s en je brengt deze in bespreking met je team en de organisatie.
 • Je neemt deel aan het inhoudelijk directieteam en je bent lid van het Leuvens teameidersoverleg.
 • In afstemming met de regiocoördinator vertegenwoordig je het CAW ten aanzien van partners in hulpverlening.
 • En zo help je mee aan het bouwen aan een samenleving waar het beter is voor iedereen.

Ben jij de persoon die we zoeken?

 • Je hebt een hart voor jongeren en hebt goesting om dit engagement op te nemen.
 • Je wil in regio Oost-Brabant het hulpverlengingslandschap voor jongeren mee uitbouwen.
 • Je bent goed in netwerken en gelooft in de kracht van samenwerking met partners.
 • Je richt je op het positieve. Je bent open, leergierig en empathisch.
 • Je kan flexibel inspelen op noden van de teams en op veranderende ontwikkelingen op het terrein.
 • Je hebt een spontane en open communicatiestijl waarbij je inzet op verbinding.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent actiegericht, entrepreneur en kan opdrachten omzetten in actieplannen
 • Je communiceert vlot en duidelijk met verschillende collega’s en partners.
 • Je hebt ervaring in het projectmatig werken.
 • Je bent handig met de meest courante Officepakketten en interesse in de nieuwe media.
 • Je bent flexibel wat betreft werkplek en opdrachten; je vindt het niet erg je te verplaatsen binnen het werkingsgebied en kan vlot schakelen tussen de verschillende taken die bij je takenpakket horen.
 • Je hebt minimaal een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je handelt vanuit gelijkwaardigheid en steeds loyaal aan de organisatie, zijn medewerkers en cliënten.
 • Wij voeren een gelijke kansenbeleid. Jouw kwaliteiten zijn doorslaggevend, ongeacht je geslacht, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd of handicap.

Wat wij jou met plezier aanbieden

 • Een job waarin je het verschil kan maken.
 • Een boeiende en veelzijdige functie met veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen.
 • Uiteraard sta je er niet alleen voor, meer zelfs: je wordt ingebed in een enthousiast en ervaren team.
 • Coördinator Overkopnetwerk Oost-Brabant: tewerkstelling 50% (19u/week), contract van onbepaalde duur, verloning volgens PC 319.01, barema B1A met gelijkstelling van door Opgroeien weerhouden anciënniteit. Werkgever: De Wissel, penhouder van OverKopnetwerk Oost-Brabant.
 • Teamleider jongeren in opdracht van CAW Oost-Brabant: tewerkstelling 50% (19u/week), contract van onbepaalde duur, verloning barema B1Abis, volgens paritair comité 319.01. Werkgever: CAW Oost-Brabant.
 • Plaats van tewerkstelling is enerzijds hartje Leuven en anderzijds de OverKophuizen in de werkingsregio met frequente verplaatsingen in onze regio.

Interesse?

Heb je interesse en herken jij je in dit profiel, solliciteer dan door ten laatste op woensdag 19 juni per mail je motivatiebrief en CV te bezorgen aan Griet D’heer, Stafmedewerker Personeelsbeheer, via vacatures@cawoostbrabant.be met vermelding ‘Teamleider jongeren + Coördinator Overkopnetwerk Oost-Brabant’ in het onderwerp van je mail.

De selectiegesprekken vinden plaats op maandagnamiddag 24 juni in het CAW, in de Redingenstraat 6 te Leuven.

Wil je meer weten over jobinhoud, verwachtingen, …? Aarzel niet en neem contact op met Ann Ghilain, regiocoördinator Leuven: met betrekking tot de vacature ‘Teamleider’ ann.ghilain@cawoostbrabant.be of 0484/41.96.84 of met Luc Deneffe, directeur De Wissel met betrekking tot de vacature ‘coördinator’: luc.deneffe@wissel.be of 0497/46.28.32.

Voor de ondertekening van het contract vragen we je een uittreksel uit het strafregister model 596.2 van maximaal 1 maand oud voor te leggen.