Vacature 2022-89 Onthaal/Individuele begeleider

Hasselt
Reageren voor 09.12.2022
Bepaalde duur, Tijdelijk, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

CAW Limburg is op een zoek naar een dynamische (m/v/x)

ONTHAAL/INDIVIDUEEL begeleider

Ben jij een positief ingestelde en krachtige hulpverlener?  Wil je er samen met een dynamisch team mee voor zorgen dat cliënten warm onthaald worden en opgevangen worden?  Dat de meest kwetsbaren ook een gepaste begeleiding krijgen?  Lees dan vooral verder, deze vacature is mogelijk wat jij zoekt!

Profiel

Diploma in een menswetenschappelijke richting – Bijkomende opleiding wordt naar waarde geschat.
Goede kennis van het Nederlands; zich kunnen behelpen in het Engels en Frans.

Contract

Een vervangingscontract 100% (38u)

Start tewerkstelling

Zo snel mogelijk

Plaats van tewerkstelling

Salvatorstraat 12, 3500 Hasselt

Vergoeding

Volgens P.C. 319.01 – aangevuld met extralegale voordelen

Solliciteren

Mail een gemotiveerd schrijven met jouw CV naar vacatures@cawlimburg.be elvire.vangeneugden@cawlimburg.be en keyra.delvaux@cawlimburg.be ten laatste 08/12/2022.

Te vermelden referentie: 2022-89

Voor meer info kan je terecht bij Elvire Vangeneugden, teambegeleidster Thuislozencentrum: elvire.vangeneugden@cawlimburg.be – 0471/85.07.67

Selectieprocedure

Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s.  Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden  model 2) voor te leggen.

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende culturen en/of die beschikken over interculturele competenties.

Wie zijn wij?

CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.

Het team Directe Opvang is een onthaalteam binnen CAW Limburg. Het voorziet een doelgroepenonthaal voor alle dak -en thuislozen binnen Limburg.  Binnen dit doelgroepenonthaal staat het team ook in voor opvang van (alleenstaande) mannen en vrouwen, koppels en gezinnen die zich in een acute woningnood bevinden.  Er zijn hierbij drie opvangvormen mogelijk: Noodopvang, Directe Opvang en Vluchthuis. Naast het onthaal wil het team een laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulpverlening bieden aan dak-en thuislozen.  Deze hulpverlening biedt de minst ingrijpende hulp vanuit de krachten en het netwerk van de cliënt.  Het is een vrijwillige hulp waarin de privacy, de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt ten volle wordt ondersteund.

Wat verwachten wij van jou?

Plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van het team Directe Opvang in het Thuislozencentrum en werkt onder aansturing van de betrokken teambegeleider.

Kennis en ervaring

 • Affiniteit met psychiatrie en verslaving
 • Ervaring in agressiesituaties of openstaan voor training
 • Ervaring en/of affiniteit met crisissituaties en conflicthantering
 • Administratieve vaardigheden, registratie, kunnen werken met de nodige informaticatoepassingen
 • Je kunt aan vraagverheldering doen: je kunt een hulpvraag beluisteren, bevragen, uitdiepen
 • Je biedt een kortdurende (crisis)hulpverlening aan, uitwerken van hulpverleningstrajecten

Kerncompetenties

 • Integriteit
 • Cliëntgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Reflectief vermogen

Functiespecifieke competenties

 • Assertiviteit
 • Prestatiemotivatie
 • Creatief
 • Innovatief
 • Stressbestendigheid
 • Plannen en organiseren

Waarden

 • Authenticiteit
 • Gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijk respect
 • Inlevingsvermogen

Wat bieden we je?

 • Een vervangingscontract (tem 09/2023) 100%.
 • Werkregime:
  • Dagdiensten van 8u30 tot 16u30
  • Late dienst (gemiddeld 1x per week) van 10u tot 20u
  • Weekend (ongeveer 1 op 6)
  • Feestdagen (occasioneel)
 • Een uitdagende, afwisselende job in een dynamisch en inspirerend team
 • Een intern uitgewerkt ondersteuningsaanbod met intervisie en supervisie
 • De mogelijkheid tot zelfontplooiing via vorming, training en opleiding
 • De garantie dat geen dag dezelfde is
 • Verloning volgens Paritair Comité 319.01
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens P.C met omniumverzekering
 • Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen
 • Fietsvergoeding

 

 

Download: 2022-89 TLC - OIB