Vacature outreachende hulpverlener 1VTE (regio Westkust) – Bepaalde duur tem eind 2023 Opdracht Mobiele hulpverlener CAW – Opdracht Jongerenbegeleider WEST4YOUTH

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 11.12.2022
Bepaalde duur, Voltijds

Vacature
Vacature outreachende hulpverlener 1VTE (regio Westkust) – Bepaalde duur tem eind 2023
Opdracht Mobiele hulpverlener CAW – Opdracht Jongerenbegeleider WEST4YOUTH

Ben je iemand die graag met mensen aan de slag gaat in hun eigen vertrouwde omgeving? Dan ben jij misschien wel de outreachende hulpverlener die we zoeken!
Je bouwt aan een vertrouwensrelatie om de vraag en ondersteuningsnoden van de cliënt helder te krijgen om dan naadloos over te gaan in een begeleidingstraject. Dit doe je aan huis, wandeling op straat, park of andere plaatsen… Kortom, op de plaats waar het voor de cliënt vertrouwd is. Je bouwt actief mee aan een ondersteunend (sociaal en/of professioneel) netwerk met en voor de cliënt als antwoord op deze noden.
Je werkt deeltijds als mobiele hulpverlener binnen het team Outreach van het CAW en deeltijds als jongerenbegeleider binnen het organisatie-overschrijdend team WEST4Youth.

Jouw opdrachten
Mobiele hulpverlener Outreach (0,5VTE)
• Je gaat integraal en intensief aan de slag gaat met cliënten. Je werkt met de cliënt waar hij/ zij je nodig heeft (in de context, aan huis, op vindplaatsen, op straat, bij diensten, in de inloop, in het opvangcentrum…).
• Je doet aan vraagverheldering en analyseert de situatie en de hulpvragen/ noden van je cliënt. Samen met je cliënt en diens netwerk zoek je naar gepaste ‘oplossingen’, op vraag én op maat.
• Je aanpak is outreachend, proactief en aanklampend. Je gaat aan huis of elders waar de cliënt wenst af te spreken en je gaat mee op stap waar nodig
• Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt.
• Je biedt sociaal administratieve hulp aan.
• Je geeft vorm aan een mobiel en naadloos onthaaltraject/begeleiding bij kwetsbare hulpvragers. Je zet door en kan ‘out of the box’ denken. Je overziet welke stappen de cliënt moet maken, anticipeert hierop en laat je niet snel uit het veld slaan door een tegenslag.
• Je bouwt mee aan het netwerk rond je cliënt (professioneel en niet-professioneel) en je ondersteunt de cliënt om dit te onderhouden. Indien aangewezen zet je alle betrokken actoren rond de tafel. Je gaat actief op zoek naar expertise binnen het CAW of andere partners/netwerken die ondersteuning kunnen bieden in de concrete cliëntsituatie.
• Als collega van het CAW en team outreach neem je actief deel aan intervisie- en teambesprekingen.
• Deelname aan organisatie brede opdrachten van het CAW (werkgroepen, chat, sova,…)

Jongerenbegeleider West4Youth (0,5VTE)
• Je geeft vorm aan een integraal welzijnstraject van kwetsbare jongeren (18-30 jaar) die omwille van een meervoudige en complexe problematiek onvoldoende aansluiting vinden bij het huidig aanbod van hulp- en dienstverlening (binnen verschillende sectoren). Het integraal welzijnstraject focust zich zowel op het verbeteren van de leefsituatie van jongeren (herstelgericht werken) als op het activeren van de jongeren richting arbeidsmarkt.
• Je waarborgt de continuïteit van de hulp- en dienstverlening voor de jongere via casemanagement. Je bent voor de jongere een vaste vertrouwenspersoon en je bent het aanspreekpunt voor het ondersteund netwerk van de jongere. Je bent in staat om een vertrouwensrelatie op te bouwen met moeilijk te bereiken jongeren. Je slaat een brug tussen formele en informele zorgsystemen, coördineert en volgt de uitvoering van het integraal trajectplan van de jongere op.
• Je zet de jongere centraal, vertrekt vanuit de behoeften van de jongere en versterkt zijn krachten. Je geeft ruimte aan de initiatieven die vanuit de jongere komen en spreekt waardering uit voor de acties die de jongere onderneemt. Je werkt vanuit een onvoorwaardelijke relatie en een professionele nabijheid. Samen werk je aan het verhogen van zijn kansen op maatschappelijke integratie, het bereiken van een zo hoog mogelijke mate van autonomie en het welbevinden op elk levensdomein. Je leert de jongere eigenaarschap nemen over zijn traject door het vergroten van de participatie, het versterken van zijn talenten, kwaliteiten en zijn zelfoplossend vermogen en het vinden van een toekomstperspectief.
• Je maakt deel uit van een organisatie-overschrijdend team en bouwt mee aan een samenwerkend en verbindend partnerschap. Je deelt kennis en expertise en wisselt ervaringen uit. Je benut de verschillende expertises, durft experimenteren en denkt in alternatieve manieren. Je werkt nauw samen met de andere jongerenbegeleiders in functie van de hulpvragen van de jongere.

Jouw profiel
• Je legt snel nieuwe professionele contacten binnen en buiten de organisatie om je begeleidingsdoelstellingen te bereiken.
• Je hebt affiniteit met de verschillende thema’s binnen het Algemeen Welzijnswerk: financiële hulpverlening, thuisloosheid, gezins- en relationele problemen, echtscheiding, opvoedings-ondersteuning, kansarmoede,…
• Je gaat graag zelfstandig aan de slag en trekt je uit de slag in onverwachte situaties.
• Je staat open voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag.
• Je hebt een diploma in een sociaal/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt kennis van de sociale kaart en sociale wetgeving.
• Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te kunnen verplaatsen. Je uitvalsbasis is Veurne.
• Je werkt binnen PC 319.01 barema: B1c, aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof.
• Je werkt minimum 1 avond per week tot 19u.

Solliciteren
• Solliciteren kan t.e.m. 11 december 2022. De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een mondelinge toelichting.
• Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be .
• Extra info kan verkregen worden bij Lies Vandenbussche lies.vandenbussche@cawcentraalwestvlaanderen.be – 0490 58 57 89

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Download: 20221123_vacature Outreach Westkust_1VTE bep duur tot eind 2023