Vacature PSB Wonen – Regio Roeselare-Ieper

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 22.10.2020
Bepaalde duur, Voltijds

VACATURE
PSYCHOSOCIAAL BEGELEIDER WONEN – REGIO ROESELARE – IEPER
1 VTE – CONTRACT BEPAALDE DUUR TOT 31/12/2020 (KANS OP VERLENGING)

CAW Centraal West-Vlaanderen, een Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële hulpverleningsteams, actief in de regio’s Midden West-Vlaanderen, Westhoek en Westkust, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.
Wij zoeken een psychosociaal begeleider ‘Wonen’ die integraal aan de slag gaat met hulpvragers met een woonproblematiek, al dan niet gekoppeld aan residentiële opvang en/of een situatie van intra familiaal geweld.
Dit kan in een studio-opvang, een collectieve groepsopvang, een vluchthuis of via een ambulante woonbegeleiding. Je begeleidt cliënten individueel. Je maakt werk van een begeleidingsplan voor je cliënten op maat die het antwoord tracht te bieden op concrete hulpvragen en problemen inzake huisvesting, inkomen, activering, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, netwerk, verslaving, zelfredzaamheid,… met het oog op een toekomstige zelfstandige woonsituatie of een (begeleide) terugkeer naar de partner.
Essentiële componenten zijn een integrale aanpak met aandacht voor alle levensdomeinen, de opbouw van een vertrouwensrelatie, een aanklampende begeleidingshouding, samenwerking met andere diensten (‘casemanagement’) en het versterken van het sociale netwerk.
Het ervaren van verandering is vaak veel sterker dan spreken over wat die verandering met je doet. Een woonbegeleider gaat dan ook vaak op stap met cliënten en tracht op een actieve manier stappen te zetten in het begeleidingsproces. Het samen op pad gaan creëert vaak ook meer kansen om netwerken te activeren.
Daarnaast sta je in en draag je samen met de collega’s groepswerkers de verantwoordelijk om het dagelijkse leven in de opvang in goede banen te leiden.
Als psychosociaal begeleider ‘wonen’ kan je ingezet worden in verschillende teams, afhankelijk van de noden van de organisatie. Dit kan zowel in het team thuisloosheid, team vluchthuis als in de ambulante woonteams.

Jouw opdrachten
– Je verleent opvang aan hulpvragers die in een materiële, sociale en/of psychosociale noodsituatie verkeren.
– Je doet aan vraagverheldering, verkent basisrechten en analyseert de situatie en de behoeften van je cliënt.
– Je denkt samen met de cliënt na over de toekomst vanuit een duurzame oplossingsgerichte insteek. Op basis hiervan bouw je samen een hulpverleningsvoorstel uit.
– Je bewaakt de focus van de hulpverlening door periodieke evaluatie en bijsturing in samenspraak met de cliënt.
– Je biedt sociaal- administratief- juridische hulp aan op de eerste lijn.
– Je werkt samen met ambulante en residentiële partners op verschillende levensdomeinen.
– Je adviseert je cliënt over de sociale hulpmogelijkheden en/of verwijst naar bevoegde organisaties (een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken,…).
– Je zorgt voor emotionele ondersteuning en een warme aanmelding bij geschikte hulp.
– Je bewaart het overzicht en werkt vanuit verbinding en contextuele bril.
– Je verkent de basisrechten van de cliënt en komt op voor diens belangen. Je leidt toe en installeert aanvullende hulpverlening in gedeelde zorg, vanuit de noden van de cliënt.
– Je doet het financiële beheer van de inkomsten en uitgaven van je cliënt.
– Je werkt met het verhaal van de cliënt op een niet oordelende manier.
– Je bent aanwezig tussen de cliënten in functie van actief luisteren en aanspreekbaar zijn voor de individuele noden van de cliënt (presentie).
– Je stimuleert en ziet toe op het naleven van de interne afspraken in een residentiële setting.
– Je kan gemakkelijk schakelen tussen het stellen van grenzen, het bieden van een luisterend oor, het hanteren van conflicten en het creëren van de juiste positieve sfeer.
– Je signaleert knelpunten in het hulpverleningsaanbod.

Jouw profiel
– Je hebt kennis sociale administratie.
– Je hebt kennis m.b.t. gezins- en relationele problematieken bij zeer diverse en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.
– Je wilt je inzetten voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving, in het bijzonder voor mannen, vrouwen en kinderen met woon- en thuisloosheidsproblematiek.
– Je hebt een respectvolle en mature houding, contactvaardig en goed inlevingsvermogen. Je gelooft in de groeimogelijkheden van mensen.
– Je handelt op een doelgerichte en methodische manier. Je bent pragmatisch ingesteld en vertrekt vanuit het oplossingsgericht denken.
– Je verdedigt de belangen van de cliënt.
– Je kan zowel zelfstandig als in een team werken. Je vindt een vaste werkplek niet belangrijk en je hebt er geen moeite mee om je vaak te verplaatsen in functie van je cliëntcontacten.
– Je bent dynamisch. Je krijgt energie van veranderende werksituaties.
– Je bent flexibel. Je schakelt makkelijk over naar een andere of nieuwe werkwijze afhankelijk van het team waarbinnen je actief bent en de problematiek van cliënt.
– Je hebt goede basis kennis Frans en Engels (zowel spreken als begrijpen).
– Je hebt een bachelor sociaal agogisch werk of gelijkwaardig door ervaring.
– Je hebt affiniteit met de verschillende thema’s binnen het Algemeen Welzijnswerk: financiële hulpverlening, thuisloosheid, gezins- en relationele problemen, echtscheiding, opvoedingsondersteuning, kansarmoede,…
– Je hebt kennis van de sociale kaart en sociale wetgeving.

Arbeidsvoorwaarden
– Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je werkt vanuit Roeselare.
– Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te verplaatsen.
– Samen met de collega’s neem je actief deel in een beurtrolsysteem voor telefonische permanentie buiten de werkuren.
– Arbeidsovereenkomst bepaalde duur 38 u/week ( 1VTE ) tot 31/12/2020 – kans op verlenging.

Solliciteren
▪ kan t.e.m. 22 oktober 2020 per mail met brief en cv aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.
▪ De selectieprocedure bestaat uit een eerste selectie uit de kandidaten op basis van cv en brief. Weerhouden kandidaten ontvangen per mail een schriftelijke opdracht 23 oktober 2020. De gemaakte schriftelijke opdracht moet terugbezorgd worden aan ons uiterlijk 29 oktober 2020.
▪ Indien je weerhouden bent op basis van de schriftelijke proef word je uitgenodigd voor een selectiegesprek. Omwille van de coronacrisis ligt de wijze waarop het sollicitatiegesprek zal doorgaan nog niet vast, dit kan face to face zijn maar kan ook via Zoom meeting georganiseerd worden. Dit gaat door op 3 november 2020 in de namiddag .
▪ Extra info kan verkregen worden bij Céline Bisschop via celine.bisschop@cawcentraalwestvlaanderen.be of op 0492 22 54 14

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be

 

Download: 2020_10_Vacature PSB Wonen (vluchthuis)