Vacature Psychosociaal begeleider Gedragstraining 0,5 VTE tot 1VTE – langdurig vervangingscontract

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 30.07.2022
Bepaalde duur, Tijdelijk, Voltijds

Vacature
Vacature Psychosociaal begeleider Gedragstraining 0,5 VTE tot 1VTE – langdurig vervangingscontract
CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.
Als gedragstrainer maak je deel uit van de cluster ‘IFG/Slachtofferhulp’ binnen het CAW Centraal West-Vlaanderen. Je maakt eveneens deel uit van een provinciaal netwerk van gedragstrainers (samen met CAW Noord West-Vlaanderen, CAW Zuid West-Vlaanderen, stad Kortrijk, groep Intro en Vias).

Jouw opdrachten
Gedragstrainer
• Samen met een team van medewerkers gedragstraining, werk je een kwaliteitsvol aanbod uit rond de thema’s intra familiaal geweld, agressie, drugs, alcohol en sociale vaardigheden.
• Je staat in voor het geven van vormingen aan mensen die naar aanleiding van strafbare feiten in aanraking zijn gekomen met justitie. De vorming wordt opgelegd als voorwaarde vanuit justitie.
Het aanbod bestaat uit 5 soorten thematische vormingen (modules): sociale vaardigheden, agressie, agressie in het kader van intra familiaal geweld, drugmisbruik en alcoholmisbruik.
Een gedragstraining is een gestandaardiseerd vormingspakket van 20 uur in groep en 3 individuele gesprekken. De vorming rond intra familiaal geweld bestaat uit 18 uur in groep en 5 individuele gesprekken. De vormingen verlopen volgens een vast inhoudelijk draaiboek, methodieken die gebruikt worden kunnen variëren. De groep zal bestaan uit 10 deelnemers en 2 trainers.
Een vorming is gericht op het bijbrengen van inzicht in het eigen gedrag, kennisoverdracht en het inoefenen van gedragsalternatieven.
• Je houdt individuele kennismakings- en evaluatiegesprekken.
• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van justitiabelen, volgens bepaalde processen en procedures.
• Je onderhoudt contacten met de verschillende justitiële actoren (justitie-assistenten, magistratuur…) met het oog op opvolging, sensibilisering en samenwerking.
• Je onderhoudt contacten met het brede hulp- en zorgverleningslandschap, i.f.v. specifieke doorverwijzingen.

Jouw profiel
Kennis en knowhow aangaande de thema’s en het geven van vormingen zijn belangrijk, maar jij als persoon staat op de voorgrond. Jouw goesting om in deze vernieuwende setting aan de slag te gaan in nauwe samenwerking met collega’s en het ruimere provinciale team zijn minstens even belangrijk.
• Je hebt een authentieke, onbevooroordeelde houding t.a.v. cliënten en derden, met extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen.
• Je kan zorgzaam confronterend optreden wanneer aangewezen.
• Je hebt affiniteit met de verschillende thema’s: sociale vaardigheden, agressie, agressie in kader van intra familiaal geweld, drugmisbruik en alcoholmisbruik.
• Jij hebt ervaring in het werken met en leiden van groepen. Je weet hoe groepsdynamische processen werken. Je kan omgaan met weerstand of niet gemotiveerde deelnemers.
• Je legt snel nieuwe professionele contacten binnen en buiten de organisatie en bent gericht op samenwerking.
• Jouw probleemoplossende vaardigheden zorgen ervoor dat je vlot kan inspelen op nieuwe en onverwachte situaties. Je kan bemiddelen in conflicten en laat iedereen hierbij in zijn eigenwaarde.
• Planning en administratie zijn voor jou essentiële zaken in jouw job.
• Kennis van het RNR-model en Good Lives Model en/of de bereidheid om zich hierin te verdiepen is een meerwaarde.
• Je hebt een bachelor in een sociaal/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
• Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te kunnen verplaatsen binnen West-Vlaanderen.
• Je uitvalsbasis is bespreekbaar tussen 2 CAW-Huizen gelegen te Roeselare, Izegem, Tielt, Ieper of Veurne. Afhankelijk van de vraag tot gedragstraining , ben je flexibel om overal in de provincie West-Vlaanderen het aanbod gedragstraining aan te bieden.
• Je werkt minstens 1 avond per week tot 19u – afhankelijk van de vraag tot gedragstraining ’s avonds kan dit tijdelijk ook meer zijn. Flexibiliteit is voor jou geen probleem!

Ons aanbod
• We bieden je een uitdagende job met ondersteuning via intervisie, supervisie en coaching.
• Je komt terecht in een organisatie in beweging, waar je ervaring kan opdoen en groeien. Opleidingskansen doorheen jouw gehele loopbaan. Bij opstart krijg je een aangepast introductie- en coachingstraject.
• Je werkt binnen PC 319.01 barema: B1c, aangevuld met een hospitalisatieverzekering.
• Tussenkomst in vervoersonkosten, zowel woon-werkverkeer als dienstverplaatsingen.

Solliciteren
• Solliciteren kan ten laatste tot 30 juli 2022. De selectieprocedure bestaat uit:
o Selectie op CV en motivatiebrief
o Een schriftelijke inhoudelijke opdracht
o Een selectiegesprek ter toelichting
De selectieprocedure loopt systematisch doorheen de periode waarop de vacature opgesteld is.
• Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be .
• Extra info kan verkregen worden bij Nathalie Devroe – nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be – 0491 61 02 51.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Download: Vacature 0,50VTE - 1VTE Gedragstraining - langdurige vervanging