Vacature Psychosociale hulpverlener , GECO

brussel
Reageren voor 10.11.2019
, Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

CAW Brussel – Team Outreach

Situering:

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame
welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel
van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze
cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot
iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd
worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om
deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

Taakomschrijving:

Team Outreach biedt integrale begeleiding aan op maat van de cliënt(-systeem). De cliënten waarmee we aan de slag gaan, vinden een moeizame aansluiting met de maatschappij: hun basisrechten zijn onbestaande of in gevaar. Ook is er vaak een moeizame aansluiting bij de hulpverlening. Als psychosociaal hulpverlener leg je de focus op het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt in een multiprobleem situatie. Je gaat aan de slag met cliënten voor wie de outreachmethodiek een meerwaarde is. We ontmoeten de cliënt in de eigen leefomgeving, op andere diensten, op het CAW,… We gaan met de cliënt op pad, zo lang en zo intensief als nodig is. We respecteren het ritme van de cliënt maar werken wel altijd met een bepaald doel voor ogen. Hierbij hebben we niet enkel oog voor het psychosociaal welzijn, maar nemen we ook sociaal administratieve vragen op met de cliënt, als middel in het opbouwen van een vertrouwensrelatie. We werken aan basisrechten en proberen cliënt toe te leiden naar andere reguliere diensten.

Plaats binnen de organisatie :

De psychosociale hulpverlener maakt deel uit van het team Outreach binnen de cluster Basisrechten en Financiële Hulpverlening.

Wij vragen:

 • een gemotiveerde medewerker met een bacheloropleiding in menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
 • ervaring met individueel begeleidingswerk en begeleiding van gezinnen
 • kunnen werken in een multidisciplinair team
 • op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren ifv de globale werking
 • grondige kennis van de sociale kaart van Brussel.
 • meertaligheid (NL , Engels en FR) is een vereiste.
 • basis informatica: vertrouwd met PC-officepakket, internet/email

Profiel :

 • vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren
 • zich flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak
 • interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek
 • interesse voor multiculturele hulpverlening
 • kunnen omgaan met diverse persoonlijkheidsproblematieken
 • openheid voor diversiteit
 • geduldig en creatief
 • bereid tot interne en externe samenwerking
 • correct kunnen omgaan met beroepsgeheim en de wet op de privacy

Ons aanbod:

 • Een boeiende job binnen een dynamische organisatie
 • GECO Contract , zwangerschapsvervanging tot maart 2020

Geco-voorwaarden:

– 6 maanden ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende of indien ouder dan 40 jaar volstaat 1 dag als volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekende.

 • Betaling volgens barema B1c (PC319.01, A1-niveau)
 • Extra legale voordelen: gratis woon-werkverkeer, extra verlof, maaltijdcheques

Procedure:

Indien u zich in dit profiel herkent , verwachten we uw       sollicitatiebrief met c.v. op volgend mailadres jobs@cawbrussel.be voor 10/11/2019 met als onderwerp ‘vacature Outreach’.

 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.