Vacature ref. 2019/35 – Hulpverlener trajectbegeleiding – Justitieel Welzijnswerk CAW Limburg

Hasselt
Reageren voor 18.08.2019
Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Hulpverlener trajectbegeleiding (M/V/X) voor

team Justitieel welzijnswerk   

 

Profiel

Bachelor maatschappelijk werk – Bijkomende opleiding wordt naar waarde geschat – Goede kennis van het Nederlands en je weet je te behelpen in het Frans en Engels.

 

Contract

1 contract voor onbepaalde duur – tewerkstellingsbreuk 100%

1 contract voor bepaalde duur – tewerkstellingsbreuk 100%

De mogelijkheid bestaat dit te verspreiden over meerdere contracten met een lagere tewerkstellingsbreuk.

Start: 02/09/2019

 

Plaats van tewerkstelling

Hasselt

 

Vergoeding  

Volgens P.C. 319.01- aangevuld met extra legale voordelen.

 

Solliciteren

Stuur een gemotiveerd schrijven met cv ten laatste op 18/08/2019

naar linsy.timmermans@cawlimburg.be en vacatures@cawlimburg.be

 

Info te verkrijgen bij Linsy Timmermans, teambegeleider Justitieel Welzijnswerk Limburg  linsy.timmermans@cawlimburg.be

 

Selectieprocedure

Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden model 2) voor te leggen.

 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende culturen en/of die beschikken over interculturele competenties. Meer info op cawlimburg.be

 

Wie zijn we?

 

CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.

 

De trajectbegeleider staat, in afstemming en overleg met de psychosociale dienst van de gevangenis, in voor het integraal casemanagement van de individuele detentie- en reclasseringsplannen van de gedetineerden.

 

De trajectbegeleider is voor de gedetineerde het centraal aanspreekpunt m.b.t. de hulp- en dienstverlening in de gevangenis en zijn/haar vast begeleider doorheen de detentie. Hierbij hanteert de trajectbegeleider ‘trajectbegeleiding’ als een vorm van procesbegeleiding die erop gericht is gedetineerden kennis te geven over het beschikbare hulp- en dienstverleningsaanbod en hen actief te ondersteunen in het verhelderen van hun noden en behoeften en in samenspraak een hulp- en dienstverleningsplan op maat uit te stippelen.

De trajectbegeleider dient dit plan te organiseren, te coördineren, af te stemmen en op te volgen in nauwe samenwerking met de psychosociale dienst van de gevangenis, en andere hulp- en dienstverleningsorganisaties.

Inhoudelijk dient de trajectbegeleider ertoe bij te dragen dat elke gedetineerde de band kan herstellen met zichzelf en zijn directe omgeving, het slachtoffer en de samenleving.

 

Wat verwachten we van jou?

 

Competenties:

 • Praktische ingesteldheid
 • Crisisbestendig
 • Resultaatgericht
 • Relationele en communicatieve vaardigheden
 • Organisatorische vaardigheden
 • Administratieve en technische vaardigheden

 

Kennis:

 • Beleid en de werking van Justitieel Welzijnswerk als onderdeel van CAW Limburg
 • Taken en verantwoordelijkheden van andere hulpverleners (zowel in als buiten Justitieel Welzijnswerk)
 • Het Strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
 • Theorieën rond maatzorg, kansarmoede en criminaliteit
 • (Regionale) sociale kaart
 • Sociale wetgeving (in ruime zin)
 • Inzicht in de werking en structuur van justitie (strafrecht en strafuitvoering)
 • Voornaamste sociaal administratieve statuten, regelgeving en procedures
 • (Motivationele) gespreksmethoden en –technieken
 • (Bereid zijn tot het aanleren van) groepsgesprekmethoden en -technieken
 • Begeleidingsmethodieken en werkvormen met betrekking tot Justitieel Welzijnswerk

 

Werkregime:

 • 5 dagen werkweek (aantal dagen afhankelijk van tewerkstellingsbreuk)
 • 8u30 ten vroegste en 19u00 ten laatste
 • Flexibel kunnen werken binnen een vast uurrooster

 

Wat bieden wij je?

 

 • Gedreven, gevarieerd en spontaan team dat je van harte welkom wilt heten
 • Een uitdagende, afwisselende job
 • Verloning volgens PC 319.01, barema B1c
 • Haard- of standplaatsvergoeding indien van toepassing
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering
 • Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen
 • Sociaal abonnement
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie volgens wettelijk tarief

Download: 2019-35 JWW - Trajectbegeleider