Vacature ref. 2021/18 – Onthaal/Individueel Begeleider – Team Directe Opvang CAW Limburg

Hasselt
Reageren voor 20.04.2021
, Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Onthaal/individueel begeleider (M/V/X)voor Team Directe Opvang

 

Profiel

Bachelor humane wetenschappen – Maatschappelijk werk – Bijkomende opleiding wordt naar waarde geschat – Goede kennis van het Nederlands; zich kunnen behelpen in Engels en Frans.

 

Contract

Een contract 60% onbepaalde duur + 40% bepaalde duur tot en met 31/12/2021 met kans op onbepaalde duur.

 

Plaats van tewerkstelling

Hasselt

 

Vergoeding  

Volgens P.C. 319.01- aangevuld met extra legale voordelen

 

Solliciteren

Stuur een gemotiveerd schrijven met cv voor datum 20/04/2021

naar Liesbeth.Wirix@cawlimburg.be, elvire.vangeneugden@cawlimburg.be en vacatures@cawlimburg.be

 

Meer info te verkrijgen bij Liesbeth Wirix-Speetjens, teambegeleidster directe opvang – GSM 0471/51.05.85

 

Selectieprocedure

Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden model 2) voor te leggen.

 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende culturen en/of die beschikken over interculturele competenties.

 

Meer info op cawlimburg.be

 

Wie zijn we?

 

CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.

 

Het team Directe Opvang is een onthaalteam binnen CAW Limburg. Het voorziet een doelgroepenonthaal voor alle dak- en thuislozen binnen Limburg. Binnen dit doelgroepenonthaal staat het team ook in voor opvang van (alleenstaande) mannen en vrouwen, koppels en gezinnen die zich in een acute woningnood bevinden.

 

Het team Directe Opvang wil een laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulpverlening bieden. Deze hulpverlening biedt de minst ingrijpende hulp vanuit de krachten en het netwerk van de cliënt. Het is een vrijwillige hulp waarin de privacy, de zelfredzaamheid e, de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt ten volle wordt ondersteund.

Binnen het onthaal van het team Directe Opvang zijn er drie opvangvormen mogelijk:

 • Noodopvang
 • Directe Opvang
 • Vluchthuis (toeleiding en/of overbrugging)

 

Als onthaal/individueel begeleider ben je verantwoordelijk voor het onthaal van dak- en thuislozen. In een vraagverheldering breng je de noden van de cliënt in kaart en probeer je samen te kijken naar een gepast hulpverleningsaanbod. Hiernaast sta je in voor individuele begeleidingen. Binnen de context van een crisisopvang, ga je 21 dagen met cliënten aan de slag en werk je een hulpverleningstraject uit.

 

Wat verwachten we van jou?

 

Kerncompetenties:

 • Mondig en assertief zijn, open communicatiestijl
 • Open staan om feedback te geven en te ontvangen
 • Administratieve vaardigheden hebben, registratie,…
 • Flexibel, gedreven en gemotiveerd, dynamisch, een goed doorverzettingsvermogen
 • Creatief en zin voor initiatief en innovatie
 • Stressbestendig
 • Methodisch onderlegd

Ervaring:

 • Affiniteit met de doelgroep dak- en thuislozen
 • Kennis of ervaring rond verslaving en/of psychiatrie
 • Ervaring en/of affiniteit met crisissituaties
 • Ervaring in agressiesituaties of openstaan voor training

Werkregime:

 • Dagdiensten van 8u30 tot 16u30
 • Late dienst (gemiddeld 1 per week) van 10u tot 20u
 • weekend (ongeveer 1 op 6) en – occasioneel feestdagwerk

Functie-inhoud:

Als onthaalmedewerker

 • Het telefonisch meldpunt met een eerste vraagverheldering
 • Onthaalgesprekken
 • Dispatch
 • Registratie

 

Als individuele begeleid(st)er

 • De crisisopname
  • Administratie
  • Een eerste opnamegesprek

 

 • De crisisintake en doelstellingenplan
  • Intakegesprek en aanzet tot hulpverleningstraject samen met de cliënt uitwerken. Zowel in de intake als in de begeleiding zal de focus van ‘coping’, ‘netwerk’ en ‘levensdomeinen’ gehanteerd worden.

 

 • De crisisbegeleiding
  • Een kortdurende begeleiding van max. 21 dagen, verbonden aan de opvang. Werken aan de doelen, vastgelegd in een doelstellingenplan.
  • Administratieve en financiële opvolging van de cliënt.
  • Uitbouwen van en samenwerken met hulpverlenersnetwerk en persoonlijk netwerk van cliënt.

 

 

Wat bieden wij je?

 

 • Gedreven, gevarieerd en spontaan team dat je van harte welkom wilt heten
 • Een uitdagende, afwisselende job
 • Verloning volgens PC 319.01
 • Haard- of standplaatsvergoeding indien van toepassing
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering
 • Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen
 • Sociaal abonnement
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie volgens wettelijk tarief

Download: 2021-18 TLC - OIB