Vacature voor Projectcoördinator Winteropvang daklozen

Brussel
Reageren voor 27.10.2019
, Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

Contract onbepaalde duur
voltijdse functie
Indiensttreding op 1 november 2019

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening.
In het kader van het project tweedelijns winteropvang staat het CAW Brussel in voor de psychosociale hulpverlening en/of toeleiding naar gepaste hulp.

Het Consortium Winteropvang dat bestaat uit een samenwerking tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel, Dokters van de Wereld en de Franstalige tak van het Rode Kruis, Croix Rouge, zal voor de 3e maal de winteropvang in Brussel organiseren, in opdracht van de Federale Overheid. Het centrum is momenteel nog open onder het project ‘nood – en orientatiecentrum’ gesubsidiëerd door de regionale overheid.
Het winterproject zelf start op 1 december 2019 en loopt tot en met 31 maart 2020.

Als coördinator ben je in het kader van het winterproject tewerkgesteld van 1 november 2019 tot en met 30 april 2020.  Je contract onbepaalde duur is gelinkt aan het project winteropvang (en dus de overeenkomstige projectsubsidie van de federale overheid) Er is echter een grote kans dat het winteropvangproject dit jaar opnieuw opgevolgd wordt door het noodopvangproject gesubsidieerd door de regionale overheid. In dat geval blijf je verder in dienst en wordt je contract gelinkt aan het volgende project en zijn projectsubsidie. Idem bij een 4e winteropvang enz…

Taakomschrijving

Wij zoeken een projectcoördinator voor het psychosociale hulpverlenersteam van het residentiële noodopvang en oriëntatiecentrum van het CAW Brussel.
Binnen deze opdracht zijn volgende taken belangrijk: De coördinator is verantwoordelijk voor de uitbouw van het psychosociaal team, de uitbouw van het begeleidingsproject, de dagelijkse samenwerking en afstemming binnen het consortium, de samenwerking en afstemming met de andere interne diensten van het CAW Brussel en met belangrijke externe partners.
Als direct leidinggevende stuurt hij/zij het team aan en functioneert als coach. Samen met de teamondersteuner, de medewerkers en met ondersteuning van stafleden en directie, zorgt de coördinator voor een kwaliteitsvol hulpverleningsaanbod. Het meewerken aan het signaalbeleid rond structurele problemen die men vaststelt in het werk behoort ook tot het takenpakket. Aan het einde van de winteropvang, tijdens de maand april, dient de coördinator een activiteitenverslag op te maken voor de subsidiërende overheid.

Teamsamenstelling

Je team bestaat uit een teamondersteuner die alle medewerkers coacht bij hun hulpverleningswerk met cliënten, een halftijds psycholoog, psychosociaal hulpverleners, en psychosociaal outreachers.

Doelstelling en organisatie van de hulpverlening

In het noodopvang- en oriëntatiecentrum worden mensen opgevangen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun dakloosheid. De psychosociale dienst heeft als doelstelling mensen te begeleiden en oriënteren naar een meer structurele oplossing voor hun dakloosheid.  via het opbouwen van vertrouwen, informatie en advies, administratieve hulp, bemiddeling, toeleiding, doorverwijzing en toekomstoriëntering. Ook een collectief informatieaanbod dient te worden voorzien in samenwerking met interne of externe partners.
Op alle weekdagen wordt een onthaalpermanentie georganiseerd tijdens de voormiddag tussen 9u30 tot 12u30. Op maandag en woensdag wordt ook een onthaalpermanentie voorzien van 17u tot 21u. Individuele begeleidingen vinden plaats tussen 8u en 17u of tussen 8u en 21u.

Wij vragen:

● een gemotiveerde medewerker met minimum een bachelor opleiding in menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring;
● ervaring met leiding geven en/of met projectmanagement
● onmiddellijk of snel beschikbaar zijn;
● bereid zijn tot avondwerk tot 21u en werken in een onregelmatig uurrooster (geen weekend-werk)
● interesse voor de thuislozen –daklozen- en vreemdelingenproblematiek, ervaring is een plus-punt;
● goed tweetalig (NL- FR) kunnen werken, kennis van andere talen is een pluspunt;

Profiel:

● vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren;
● coachende en leidinggevende vaardigheden
● onderhandelingsvaardigheden
● flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak;
● in teamverband kunnen werken met aandacht voor goede doorstroming van informatie naar collega’s;
● stressbestendig zijn;
● op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren;
● kunnen omgaan met diverse persoonlijkheidsproblematieken;
● openstaan en respect tonen voor diversiteit;
● kunnen omgaan met kans armoede;
● gevoel voor humor en relativeringsvermogen zijn ruimschoots aanwezig.

Ons aanbod:

● een boeiende job ;
● voltijds;
● betaling volgens barema b1a (PC319.01);
● extra’s: gratis woon – en werkverkeer met openbaar vervoer, maaltijdcheques, extra verlof.
● tegemoetkoming voor avondwerk en billijke tegemoetkoming inzake vervoer afhankelijk van de plaats van tewerkstelling en de woonplaats van de kandidaat

Plaats van tewerkstelling:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Trierstraat 82, 1040 Brussel

Procedure:

Indien u zich in dit profiel herkent, verwachten we uw sollicitatiebrief en c.v. ten laatste op 27 oktober 2019 per email naar jobs@cawbrussel.be met als onderwerp: ‘Vacature projectcoördinator winteropvang’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 29 in de namiddag en op 30 oktober 2019 voor- en namiddag. Voor meer informatie over het globale project kunt u contact opnemen met Kris Gysen, inhoudelijk directeur (0476/22.71.65). Voor info over het takenpakket kan je ook terecht bij Joke Droeshout, huidig projectcoördinator (0492/46.60. 98)

CAW Brussel vindt uw talent belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of handicap.

Download: Vacature projectcoordinator winterovang.docx