Vacature voor psychosociale hulpverlener

Brussel
Reageren voor 27.10.2019
, Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

Contract onbepaalde duur
Voltijds

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening.
In het kader van het project tweedelijns winteropvang staat het CAW Brussel in voor de psychosociale hulpverlening en/of toeleiding naar gepaste hulp.

Het Consortium Winteropvang dat bestaat uit een samenwerking tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel, Dokters van de Wereld en de Franstalige tak van het Rode Kruis, Croix Rouge, zal voor de 3e maar de winteropvang in Brussel organiseren, in opdracht van de Federale Overheid. Het centrum is momenteel nog open onder het project ‘nood – en orientatiecentrum’ gesubsidiëerd door de regionale overheid.
Het winterproject zelf start op 1 december 2019 en loopt tot en met 31 maart 2020.

Als psycho-sociaal medewerker ben je in het kader van het winterproject tewerkgesteld van 1 december 2019 tot en met 30 maart 2020.  Je contract onbepaalde duur is gelinkt aan het project winteropvang (en dus de overeenkomstige projectsubsidie van de federale overheid) Er is echter een grote kans dat het winteropvangproject dit jaar opnieuw opgevolgd wordt door het noodopvangproject gesubsidieerd door de regionale overheid. In dat geval blijf je verder in dienst en wordt je contract gelinkt aan het volgende project en zijn projectsubsidie. Idem bij een volgende (4e) winteropvang enz…

Taakomschrijving

Wij zoeken een psychosociale hulpverlener om ons team psychosociaal hulpverleners in het nood- en oriëntatiecentrum tijdens het project “winteropvang” te komen vervoegen.
Binnen deze opdracht zijn volgende taken belangrijk: contact maken met en een hulpverleningsband opbouwen met een thuisloos/dakloos publiek, informatie – en adviesverstrekking, vraagverduidelijking, psychosociale hulpverlening, begeleiding en toeleiding naar aangepaste ondersteuning, toekomstoriëntering.

Doelstelling en organisatie van de hulpverlening

In het noodopvang- en oriëntatiecentrum worden mensen opgevangen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun dakloosheid. De psychosociale dienst heeft als doelstelling mensen te begeleiden en oriënteren naar een meer structurele oplossing voor hun dakloosheid.  Via het opbouwen van vertrouwen, informatie en advies, administratieve hulp, bemiddeling, toeleiding, doorverwijzing en toekomstoriëntering. Ook een collectief informatieaanbod dient te worden voorzien in samenwerking met interne of externe partners.
Op alle weekdagen wordt een onthaalpermanentie georganiseerd tijdens de voormiddag tussen 9u30 tot 12u30. Op maandag en woensdag wordt ook een onthaalpermanentie voorzien van 17u tot 21u. Individuele begeleidingen vinden plaats tussen 9u en 17u.
De CAW hulpverlening in de winteropvang wordt gecoördineerd door een projectcoördinator en ondersteund door een teamondersteuner.

Wij vragen:

● een gemotiveerde medewerker met een bachelor opleiding in menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring;
● beschikbaar zijn op 1 december;
● bereid zijn tot avondwerk en werken in een onregelmatig uurrooster
● interesse voor de thuislozen –daklozen- en vreemdelingenproblematiek, ervaring is een pluspunt maar geen must;
● minimum goed tweetalig (NL- FR) kunnen werken, kennis van andere talen is een plus-punt; Wij moedigen meertaligen aan om zeker te solliciteren gezien er gewerkt wordt in een meertalige omgeving.

Profiel:

● vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren;
● flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak;
● in teamverband kunnen werken met aandacht voor goede doorstroming van informatie naar collega’s;
● stressbestendig zijn;
● op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren;
● kunnen omgaan met diverse persoonlijkheidsproblematieken;
● openstaan en respect tonen voor diversiteit;
● kunnen omgaan met kans armoede;
● gevoel voor humor en relativeringsvermogen zijn ruimschoots aanwezig.

Ons aanbod:

● een boeiende job;
● voltijds;
● betaling volgens barema b1c (PC319.01);
● extra’s: gratis woon – en werkverkeer met openbaar vervoer, maaltijdcheques, extra verlof.
● tegemoetkoming voor avondwerk en billijke tegemoetkoming inzake  vervoer afhankelijk van de plaats van tewerkstelling en de woonplaats van de kandidaat

Plaats van tewerkstelling:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Trierstraat 82, 1040 Brussel
Het is mogelijk dat je af en toe ook op andere locaties werkt vermits de begeleiding van cliënten ook verdergezet kan worden in één van de antennes van het CAW Brussel op het grondgebied van het Brussels Gewest.

Procedure:

Indien u zich in dit profiel herkent, verwachten we uw sollicitatiebrief en c.v. ten laatste op  27 oktober 2019 per email naar jobs@cawbrussel.be als onderwerp: Vacature psycho-sociaal hulpverlener – winteropvang. Voor meer informatie over het globale project kunt u contact opnemen met Kris Gysen, inhoudelijk directeur (0476/22.71.65). Voor meer info over het takenpakket kan ook contact opgenomen worden met Joke Droeshout, projectcoördinator noodopvang (0492/46.60.98)

CAW Brussel vindt uw talent belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of handicap.

Download: Vacature psychosociaal hulpverlener Winteropvang CAW Brussel