Zakelijk Directeur

Herentals
Reageren voor 13.11.2020
, Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is op zoek naar een Zakelijk Directeur

Wie zijn we?

CAW De Kempen staat klaar voor alle mensen in het arrondissement Turnhout. Iedereen met vragen rond welzijn kan bij ons terecht. Aan iedereen die in onze ingewikkelde samenleving de weg kwijt raakt, bieden wij steun en een veilige plek. Voor wie de meeste noden heeft, hebben we bijzondere aandacht. Samen zoeken we een manier om weer sterker in het leven te staan. We strijden elke dag voor een samenleving waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt. CAW De Kempen is een dynamische, pluralistische, autonome en geëngageerde organisatie. Onze meer dan 150 CAW-medewerkers staan als goed getrainde professionals in de frontlinie van het leven, en worden bijgestaan door meer dan 250 enthousiaste vrijwilligers.

Functieomschrijving

De Zakelijke Directeur is verantwoordelijk voor het financieel beleid, de operationalisering van het personeelsbeleid en voor de ondersteunende diensten van het CAW.

Resultaatgebieden:

Algemeen beleid: draagt vanuit zijn expertise/domein bij tot de strategische doelstellingen van het CAW
Financiën: garandeert een excellent, gezond en aan de doelstellingen van het CAW aangepast financieel beleid
▪ doet controle op en de opmaak van de meerjarenbegroting
▪ rapportage aan directeur, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering
▪ de boekhouding en de operationalisering van het financieel beleid
▪ de personeelsadministratie en de operationalisering van het medewerkersbeleid
▪ het beheer van het patrimonium en de operationalisering van het
patrimoniumbeleid.
Facilitair beheer: zorgt ervoor dat medewerkers van het CAW in optimale omstandigheden kunnen werken
▪ beheert raamcontracten e.d.
Personeel: realiseert efficiënte en effectieve administratieve en beheersmatige processen in het kader van het personeelsbeheer
▪ Actuele en beheersmatige personeelsgegevens zijn ter beschikking
▪ Sollicitanten, (voormalige) medewerkers en leidinggevenden krijgen adequate op het gebied van arbeidsvoorwaarden, regelingen, procedures en loopbaan-ontwikkelingsmogelijkheden.
▪ Instroom-, doorstroom- en uitstroomprocessen en procedures verlopen optimaal.
▪ Leidinggevenden, collega’s of individuele medewerkers krijgen advies op maat over (toepasbaarheid van) regelingen en procedures en over de organisatorische en/of individuele consequenties ervan.
▪ Afspraken over beoordeling en loopbaanontwikkeling van medewerkers worden in het CAW nagekomen.
Leidinggeven: de werking van de centrale administratie is georganiseerd zodat deze maximaal de kernprocessen van het CAW ondersteunt.

Profiel

Vormvereisten:
◦ Je beschikt over een masterdiploma in een financiële/economische studierichting of over ervaring en competenties die evenwaardig zijn.
◦ Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Kennis:
◦ Je bent vertrouwd met het voeren van een professionele boekhouding en beschikt over voldoende kennis over sociale wetgeving.
◦ Je kan inhoudelijke beleidskeuzes vertalen naar een financieel meerjarenplan, een financieel beleid en een personeelsbeleid.
◦ Je bent vertrouwd met de actuele ontwikkelingen in de relevante vakgebieden en je hebt kennis van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de sector.
◦ Je hebt ervaring met subsidierapporten, of je bent bereid om die kennis snel op te bouwen.

Competenties:
◦ Je bent in staat om onafhankelijk, planmatig en secuur te werken. Je bent analytisch aangelegd.
◦ Je kan leiding geven aan een groep medewerkers en je bent in staat om veranderingsprocessen in en met een team te begeleiden.
◦ Je bent sociaalvaardig en kunt medewerkers aansturen en motiveren.
◦ Je kan financiële en andere kennis vlot delen met collega’s.
◦ Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
◦ Je respecteert deadlines, kan verschillende taken tegelijk behandelen en prioriteiten bepalen.
◦ Je getuigt van een zelfstandig organisatievermogen dat flexibiliteit, besluitvaardigheid en nauwkeurigheid kan combineren.
◦ Je hebt affiniteit met de hulpverlening, de welzijnssector en de Kempense context.

Aanbod

We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.
• Barema K3 PC 319.01.
• Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
• Datum in dienst: 1 januari 2021 of zo snel mogelijk.

Procedure

• Sollicitatiebrieven aan frans.heylen@cawdekempen.be ten laatste op 13 november.
• De sollicitatieprocedure start in de week van 15 november.
• Meer informatie? Contacteer directeur Frans Heylen via frans.heylen@cawdekempen.be
• Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.cawdekempen.be