Helpen bij de kinderactiviteiten in de gevangenis in Gent

Gent
Vrijwilliger

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Het Justitieel Welzijnswerk (JWW) van CAW Oost-Vlaanderen, organiseert in samenwerking met de gevangenis, 9 keer per jaar themagerichte bezoekmomenten (bv. Halloween, sinterklaas, Pasen, vader-/moederdag …) op zondag voor gedetineerden, hun partner en/of kinderen.
Tijdens deze activiteiten krijgen een 25-tal gedetineerden de mogelijkheid hun (kern)gezin uit te nodigen om in een ongedwongen en ontspannen sfeer enkele uren door te brengen.
Voor de familie van gedetineerden is het een mogelijkheid om ondanks de detentiesituatie toch samen van een feestelijk moment te genieten. Om deze activiteiten in goede banen te leiden kan de organisatieondersteuner van JWW rekenen op een groep vrijwilligers.

Een vrijwillger kan:

 • Knutselactiviteiten bedenken, begeleiden en praktisch ondersteunen
  De knutselwerkjes worden gebruikt als methode om spontaan en ongedwongen de moeilijke babbels op gang te krijgen.
 • Zich voor de themagerichte bezoekmomenten vrijmaken op zondagnamiddag
 • Goed met kinderen omgaan
 • Voldoende afstand bewaren t.a.v. gedetineerden en beambten (geen privé gegevens uitwisselen
 • Zelfstandig én samenwerken met collega vrijwilligers
 • Een uittreksel van het stafregister model 2, voorleggen (getuigschrift van goed gedrag en zeden)
 • Omgaan met de regels en beperkingen die een gevangeniscontext met zich meebrengt

Een vrijwilliger:

 • Is creatief, knutselt graag en heeft hier talent voor
 • Is vriendelijk, discreetsociaal, betrouwbaar, geduldig en kan de focus op de kinderen en hun gezin leggen
 • Spreekt Nederlands, kennis van vreemde talen is zeker een pluspunt
 • Gaat respectvol om met gedetineerden en beambten
 • Kent de eigen grenzen, kan ze aangeven en heeft geen moeite om situaties te bespreken met de vrijwilligerscoaches of de trajectbegeleiders
 • Is minimum 21 jaar en woont binnen een straal van 20 km rond Gent.
 • Engageert zich voor een langere tijd zodat de continuïteit kan verzekerd worden. (Kot)studenten wegen best op voorhand af, of dit vrijwilligerswerk haalbaar is. (stages, examenperiodes, 2de zit…)

We bieden jou:

 • Een bijzondere en uitdagende vrijwilligerservaring
 • Leuke en dynamische collega’s
 • Aangepaste vorming en begeleiding
 • Kilometervergoeding en een verzekering
 • Aandacht voor jouw talenten en interesses

Interesse of vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek:
Marleen Bolangier – tel 0471 466 725 – mail: vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be
of ga via deze link naar de fiche voor kandidaat vrijwilligers