Vrijwilliger boekhouder of (ex)medewerker ondernemingsloket met een hart en wat extra tijd

Brussel
Vrijwilliger

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

CAW Brussel helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Het team schuldbemiddeling kan jouw hulp en expertise goed gebruiken om hun taak te realiseren en dit specifiek gericht naar zelfstandigen in moeilijkheden.

Je taken

Je taak bestaat uit het ondersteunen van de hulpverleners van het team Schuldbemiddeling.  Meer bepaald door jouw expertise in te zetten bij het inschatten of de zelfstandige activiteit nog toekomst heeft, wat de gevolgen van faillissement/stopzetting activiteit/verderzetten activiteit zijn, bij het aanvragen van vrijstelling Sociale Zekerheid, kwijtschelding faillissement,… Je geeft je advies aan de hulpverlener in concrete dossiers. Heel soms, kan je meegevraagd worden bij een gesprek met de cliënt.

Tijdsbesteding en frequentie

Er worden maximaal 2 vragen per maand gesteld. Je werkt op vraag, waarbij we je alle info doorsturen via mail. Je kan uiteraard zelf bepalen wanneer het voor jou niet past. Trimestrieel is er een overleg met jouw coach.

Gesprekken kunnen digitaal of fysiek doorgaan en dit dan op de Antwerpselaan 24 te 1000 Brussel.

Wij vragen iemand die:

  • Die zijn expertise wil delen met hulpverleners die in hun begeleiding in aanraking komen met zelfstandigen die problemen hebben met hun administratie en financiën. Deze expertise heb je opgedaan op het terrein bv als boekhouder of medewerker van ondernemingsloket/sociaal verzekeringskantoor of via andere kanalen
  • Begrip heeft voor de doelgroep: kwetsbare personen die door taalproblemen, administratieve onkunde,… er niet in slagen/geslaagd zijn om als kleine zelfstandige de weg te vinden doorheen de vele regels en verplichtingen en om hun droom van een eigen zaak leefbaar te houden.
  • Gemotiveerd is om de hulpverlener bij te staan om de problemen op vlak van de (ex-) zelfstandige activiteit concreet aan te pakken en zo opnieuw perspectief te bieden voor de cliënt.

Wij bieden

  • Inwerking, opvolging en ondersteuning door een coach
  • Mogelijkheid om vorming te volgen
  • Aandacht voor jouw kwaliteiten en talenten.
  • Een goede vrijwilligersverzekering;
  • Een onkostenvergoeding;

 

Heb je interesse en wil je meer informatie;

Voel jij je aangesproken en wens je jouw vrije tijd nuttig te besteden? Aarzel dan niet om in te gaan op deze oproep.

Contacteer Milly Hoolants, Teamondersteuner Dienst Schuldbemiddeling

Via mail: milly.hoolants@schuldbemiddeling.be

Via telefoon: 02/486.46.05

Download: boekhouder